สรุปเหรียญรางวัล สพป. แพร่ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 17 3 2 7 22
2 บ้านบ่อแก้ว 15 4 2 4 21
3 ปากจอกวิทยา 14 9 2 4 25
4 บ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์) 13 10 3 2 26
5 เด่นไชยประชานุกูล 13 5 4 2 22
6 วัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 12 12 3 8 27
7 อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 11 8 2 1 21
8 บ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 10 18 9 8 37
9 บ้านแม่กระต๋อม 10 5 1 1 16
10 บ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) 10 3 2 1 15
11 บ้านค้างปินใจ 10 3 0 2 13
12 บ้านห้วยไร่ 10 0 2 1 12
13 บ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 9 5 1 5 15
14 บ้านวังเบอะ 9 1 2 2 12
15 บ้านนาพูน 8 11 6 5 25
16 บ้านสลก 8 6 4 10 18
17 บ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) 8 6 3 4 17
18 บ้านสวนหลวง 8 4 0 0 12
19 บ้านป่าคาป่าม่วง 7 7 3 5 17
20 บ้านแม่สิน 7 4 0 1 11
21 อนุพงศ์พัชรินทร์ 7 0 1 0 8
22 บ้านแม่จั๊วะ 6 8 6 1 20
23 บ้านแม่รัง(จัดสรรราษฏร์สงเคราะห์) 6 7 9 3 22
24 บ้านแม่ปาน 6 5 2 2 13
25 ประชารัฐวิทยาคาร 6 4 1 4 11
26 บ้านศรีดอนไชย (ประชานุกูล) 6 4 1 0 11
27 บ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46) 5 9 4 3 18
28 บ้านแม่แปง 5 7 4 2 16
29 บ้านหาดรั่ว 5 6 1 4 12
30 บ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร) 5 4 3 1 12
31 บ้านแม่หลู้ 5 3 3 4 11
32 บ้านวังเลียง 5 3 1 2 9
33 สูงเม่นวิทยาคาร 5 3 1 1 9
34 บ้านน้ำแรม 5 2 3 2 10
35 ชุมชนบ้านปงป่าหวาย 5 2 3 2 10
36 บ้านไร่หลวง 5 1 2 1 8
37 บ้านร่องเสี้ยว (รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) 5 0 0 0 5
38 บ้านไทรย้อย 4 5 3 3 12
39 บ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร) 4 4 1 1 9
40 บ้านม่วงคำ 4 4 1 0 9
41 บ้านผาสุก 4 1 0 1 5
42 บ้านเขื่อนสุนทร 3 6 1 2 10
43 บ้านปิน(ปินประชาราษฎร์) 3 5 8 4 16
44 บ้านแหลง 3 4 3 1 10
45 บ้านป่าสักปางไม้ 3 4 2 4 9
46 บ้านวังกวาง 3 3 1 1 7
47 ชุมชนบ้านแม่ป้าก 3 2 4 0 9
48 บ้านปงท่าข้าม 3 2 1 5 6
49 บ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) 3 2 1 2 6
50 บ้านแช่ฟ้า 3 2 0 3 5
51 วัดโชคเกษม 3 1 1 0 5
52 บ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร) 3 1 0 1 4
53 บ้านป่าไผ่ 3 1 0 0 4
54 บ้านนาปลากั้ง 3 0 1 2 4
55 บ้านแพะทุ่งเจริญ 3 0 0 0 3
56 พัทธกมลพิทยา 2 9 3 0 14
57 บ้านหัวดง 2 5 2 1 9
58 บ้านนาตุ้ม(คุรุราษฏร์วิทยานุสรณ์) 2 3 2 2 7
59 ระเบียบพิทยา 2 3 1 1 6
60 ดอนแก้ว (รัฐประชาสรรค์) 2 2 3 0 7
61 ชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย 2 2 2 3 6
62 บ้านทุ่งตากล้า 2 2 1 1 5
63 บ้านกวาง(ลือราษฎร์วัฒนา) 2 2 1 0 5
64 เทพนารี 2 1 3 1 6
65 บ้านปงหัวหาด 2 1 2 0 5
66 บ้านค่างาม(อัตราษฎร์บำรุง) 2 1 1 0 4
67 บ้านค้างตะนะวิทยา 2 1 0 0 3
68 บ้านปงพร้าว 2 1 0 0 3
69 บ้านร่องแค (ป่าผึ้งสามัคคี) 2 0 1 0 3
70 บ้านอ้ายลิ่ม(ลิ่มราษฎร์สามัคคี) 1 5 5 3 11
71 บ้านน้ำโค้ง 1 5 2 2 8
72 วัดสิทธิวิมล(สุวรรณราษฎร์ปัญญา) 1 3 0 4 4
73 วัดตอนิมิตร 1 2 1 4 4
74 บ้านแม่บงเหนือ 1 2 1 2 4
75 บ้านกาศ (วัฒนาฯ) 1 1 3 1 5
76 บ้านร่องกาศใต้ 1 1 1 0 3
77 บ้านแม่ขมวก 1 1 1 0 3
78 บ้านวังลึก 1 1 0 2 2
79 บ้านเวียงทอง 1 1 0 1 2
80 บ้านทุ่งเจริญ(เครือราษฎร์สงเคราะห์) 1 1 0 0 2
81 ช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ 1 0 2 2 3
82 บ้านสบป้าก 1 0 2 1 3
83 วัดพระหลวง 1 0 1 0 2
84 บ้านนาใหม่ 1 0 0 1 1
85 บ้านแม่แฮด 1 0 0 0 1
86 บ้านแก่งหลวง 1 0 0 0 1
87 บ้านแป้น 0 2 1 0 3
88 บ้านแม่ยุ้น 0 2 1 0 3
89 วัดมงคลถาวร(มงคลวิทยาสรรค์) 0 2 0 2 2
90 บ้านบ่อ 0 2 0 1 2
91 บ้านเด่นชุมพล 0 2 0 1 2
92 บ้านแม่ตื้ด 0 1 3 1 4
93 บ้านปางไฮ 0 1 3 0 4
94 บ้านวังวน 0 1 2 0 3
95 บ้านน้ำฮอก(รัฐราษฎร์วิทยา) 0 1 2 0 3
96 บ้านเค็ม(รัฐประสาทราษฎร์บำรุง) 0 1 1 3 2
97 บ้านปากปาน 0 1 1 0 2
98 บ้านปางมะโอ 0 1 1 0 2
99 บ้านม่อน 0 1 1 0 2
100 บ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์) 0 1 1 0 2
101 บ้านแม่บงใต้ 0 1 1 0 2
102 บ้านแม่ขมิง 0 1 0 2 1
103 บ้านนาหลวง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 387) 0 1 0 0 1
104 บ้านแม่ลาน(ราษฎร์อุทิศ) 0 1 0 0 1
105 บ้านห้วยกูด 0 1 0 0 1
106 บ้านเปาปมดงยาง 0 1 0 0 1
107 ดอนมูลวิทยาคาร 0 0 2 0 2
108 วัดสร่างโศก 0 0 1 1 1
109 ชุมชนบ้านร่องกาศ 0 0 1 0 1
110 บ้านวังชิ้น 0 0 1 0 1
111 บ้านห้วยลากปืน 0 0 0 2 0
รวม 404 320 188 180 1,092