หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 29 49 40
2 003 โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย 12 19 15
3 006 โรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ 1 3 1
4 004 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก 10 26 19
5 005 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย 9 24 15
6 001 โรงเรียนช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ 5 25 10
7 008 โรงเรียนดอนมูลวิทยาคาร 2 4 4
8 007 โรงเรียนดอนแก้ว (รัฐประชาสรรค์) 7 11 10
9 012 โรงเรียนบ้านกวาง(ลือราษฎร์วัฒนา) 5 8 7
10 013 โรงเรียนบ้านกาศ (วัฒนาฯ) 6 6 6
11 019 โรงเรียนบ้านค่างาม(อัตราษฎร์บำรุง) 4 11 8
12 017 โรงเรียนบ้านค้างตะนะวิทยา 3 7 5
13 018 โรงเรียนบ้านค้างปินใจ 15 34 22
14 016 โรงเรียนบ้านค้างใจ 0 0 0
15 023 โรงเรียนบ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร) 5 12 8
16 024 โรงเรียนบ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) 8 20 12
17 028 โรงเรียนบ้านทุ่งตากล้า 6 6 6
18 026 โรงเรียนบ้านทุ่งเจริญ(เครือราษฎร์สงเคราะห์) 2 6 4
19 030 โรงเรียนบ้านนาตุ้ม(คุรุราษฏร์วิทยานุสรณ์) 9 32 19
20 031 โรงเรียนบ้านนาปลากั้ง 6 25 13
21 032 โรงเรียนบ้านนาพูน 30 54 44
22 033 โรงเรียนบ้านนาหลวง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 387) 1 2 2
23 035 โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร) 13 32 22
24 034 โรงเรียนบ้านนาใหม่ 2 6 3
25 037 โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 45 81 59
26 039 โรงเรียนบ้านน้ำฮอก(รัฐราษฎร์วิทยา) 4 4 4
27 038 โรงเรียนบ้านน้ำแรม 12 21 17
28 036 โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 10 18 14
29 041 โรงเรียนบ้านบ่อ 3 3 3
30 040 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 25 43 34
31 042 โรงเรียนบ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร) 10 28 18
32 043 โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม 12 19 16
33 044 โรงเรียนบ้านปงพร้าว 3 5 3
34 045 โรงเรียนบ้านปงหัวหาด 5 16 7
35 046 โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) 17 36 26
36 047 โรงเรียนบ้านปากปาน 2 3 2
37 050 โรงเรียนบ้านปางมะโอ 2 4 3
38 049 โรงเรียนบ้านปางเคาะ 0 0 0
39 051 โรงเรียนบ้านปางไฮ 4 9 7
40 055 โรงเรียนบ้านปิน(ปินประชาราษฎร์) 20 31 27
41 048 โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง 23 43 33
42 053 โรงเรียนบ้านป่ายุบ 0 0 0
43 054 โรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้ 14 27 18
44 052 โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 4 16 8
45 058 โรงเรียนบ้านผามอก(ประชานุเคราะห์) 0 0 0
46 059 โรงเรียนบ้านผาสุก 6 11 6
47 063 โรงเรียนบ้านม่วง 0 0 0
48 062 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 9 20 12
49 064 โรงเรียนบ้านม่อน 2 4 2
50 084 โรงเรียนบ้านร่องกาศใต้ 3 4 3
51 086 โรงเรียนบ้านร่องเสี้ยว (รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) 5 11 8
52 085 โรงเรียนบ้านร่องแค (ป่าผึ้งสามัคคี) 3 9 6
53 088 โรงเรียนบ้านวังกวาง 8 28 15
54 089 โรงเรียนบ้านวังขอนป่าไผ่ 0 0 0
55 090 โรงเรียนบ้านวังชิ้น 1 1 1
56 093 โรงเรียนบ้านวังลึก 4 8 7
57 095 โรงเรียนบ้านวังวน 3 7 3
58 091 โรงเรียนบ้านวังเบอะ 16 23 21
59 094 โรงเรียนบ้านวังเลียง 11 26 17
60 092 โรงเรียนบ้านวังแฟน 0 0 0
61 097 โรงเรียนบ้านศรีดอนไชย (ประชานุกูล) 11 14 13
62 098 โรงเรียนบ้านสบป้าก 5 7 6
63 099 โรงเรียนบ้านสบสาย 0 0 0
64 100 โรงเรียนบ้านสลก 28 56 45
65 101 โรงเรียนบ้านสวนหลวง 12 27 18
66 102 โรงเรียนบ้านสองแคว 0 0 0
67 106 โรงเรียนบ้านหัวดง 10 25 13
68 107 โรงเรียนบ้านหาดรั่ว 16 40 24
69 103 โรงเรียนบ้านห้วยกูด 1 2 1
70 105 โรงเรียนบ้านห้วยลากปืน 2 4 2
71 104 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 13 20 17
72 112 โรงเรียนบ้านอ้ายลิ่ม(ลิ่มราษฎร์สามัคคี) 15 29 23
73 015 โรงเรียนบ้านเขื่อนสุนทร 12 22 17
74 020 โรงเรียนบ้านเค็ม(รัฐประสาทราษฎร์บำรุง) 5 13 6
75 025 โรงเรียนบ้านเด่นชุมพล 3 5 4
76 056 โรงเรียนบ้านเปาปมดงยาง 1 3 2
77 096 โรงเรียนบ้านเวียงทอง 3 8 5
78 108 โรงเรียนบ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์) 2 3 3
79 109 โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) 22 54 34
80 014 โรงเรียนบ้านแก่งหลวง 1 2 1
81 021 โรงเรียนบ้านแช่ฟ้า 8 16 11
82 057 โรงเรียนบ้านแป้น 3 5 3
83 061 โรงเรียนบ้านแพะทุ่งเจริญ 3 9 6
84 065 โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อม 17 28 23
85 066 โรงเรียนบ้านแม่ขมวก 3 8 6
86 067 โรงเรียนบ้านแม่ขมิง 3 5 3
87 068 โรงเรียนบ้านแม่จอก 0 0 0
88 069 โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 20 29 28
89 070 โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ 21 43 32
90 071 โรงเรียนบ้านแม่ตื้ด 5 5 5
91 073 โรงเรียนบ้านแม่บงเหนือ 8 18 11
92 072 โรงเรียนบ้านแม่บงใต้ 2 5 4
93 074 โรงเรียนบ้านแม่ปาน 15 26 22
94 077 โรงเรียนบ้านแม่ยุ้น 3 6 4
95 078 โรงเรียนบ้านแม่รัง(จัดสรรราษฏร์สงเคราะห์) 26 37 32
96 079 โรงเรียนบ้านแม่ลาน(ราษฎร์อุทิศ) 1 3 2
97 080 โรงเรียนบ้านแม่สายดอนทัน 0 0 0
98 081 โรงเรียนบ้านแม่สิน 12 25 19
99 082 โรงเรียนบ้านแม่หลู้ 16 31 23
100 075 โรงเรียนบ้านแม่แปง 18 32 25
101 083 โรงเรียนบ้านแม่แฮด 1 1 1
102 110 โรงเรียนบ้านแหลง 11 22 12
103 111 โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์) 28 81 49
104 029 โรงเรียนบ้านไทรย้อย 15 20 16
105 060 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46) 21 37 29
106 087 โรงเรียนบ้านไร่หลวง 10 19 14
107 113 โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร 15 26 21
108 114 โรงเรียนปากจอกวิทยา 29 70 47
109 115 โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 14 36 23
110 117 โรงเรียนระเบียบพิทยา 7 10 8
111 119 โรงเรียนวัดตอนิมิตร 8 14 11
112 120 โรงเรียนวัดพระหลวง 2 2 2
113 121 โรงเรียนวัดมงคลถาวร(มงคลวิทยาสรรค์) 4 7 6
114 122 โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 35 60 48
115 123 โรงเรียนวัดสร่างโศก 2 4 3
116 124 โรงเรียนวัดสิทธิวิมล(สุวรรณราษฎร์ปัญญา) 8 10 9
117 118 โรงเรียนวัดโชคเกษม 5 10 8
118 125 โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา 0 0 0
119 126 โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร 10 18 15
120 127 โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 23 62 36
121 129 โรงเรียนอนุบาลธนาวิทย์ 0 0 0
122 130 โรงเรียนอนุบาลผ่องศรี 0 0 0
123 131 โรงเรียนอนุบาลภาวนา 0 0 0
124 128 โรงเรียนอนุบาลเทพกมล 0 0 0
125 132 โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 8 17 13
126 133 โรงเรียนอนุสรณ์รัฐประชา 0 0 0
127 010 โรงเรียนเด่นทัพชัย 0 0 0
128 009 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 24 54 40
129 011 โรงเรียนเทพนารี 8 13 8
รวม 1110 2239 1607
3846

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]