หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. แพร่ เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 29 17 58.62% 3 10.34% 2 6.9% 7 24.14% 29
2 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 25 15 60% 4 16% 2 8% 4 16% 25
3 โรงเรียนปากจอกวิทยา 29 14 48.28% 9 31.03% 2 6.9% 4 13.79% 29
4 โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์) 28 13 46.43% 10 35.71% 3 10.71% 2 7.14% 28
5 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 24 13 54.17% 5 20.83% 4 16.67% 2 8.33% 24
6 โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 35 12 34.29% 12 34.29% 3 8.57% 8 22.86% 35
7 โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 23 11 50% 8 36.36% 2 9.09% 1 4.55% 22
8 โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 45 10 22.22% 18 40% 9 20% 8 17.78% 45
9 โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อม 17 10 58.82% 5 29.41% 1 5.88% 1 5.88% 17
10 โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) 17 10 62.5% 3 18.75% 2 12.5% 1 6.25% 16
11 โรงเรียนบ้านค้างปินใจ 15 10 66.67% 3 20% 0 0% 2 13.33% 15
12 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 13 10 76.92% 0 0% 2 15.38% 1 7.69% 13
13 โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 20 9 45% 5 25% 1 5% 5 25% 20
14 โรงเรียนบ้านวังเบอะ 16 9 64.29% 1 7.14% 2 14.29% 2 14.29% 14
15 โรงเรียนบ้านนาพูน 30 8 26.67% 11 36.67% 6 20% 5 16.67% 30
16 โรงเรียนบ้านสลก 28 8 28.57% 6 21.43% 4 14.29% 10 35.71% 28
17 โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) 22 8 38.1% 6 28.57% 3 14.29% 4 19.05% 21
18 โรงเรียนบ้านสวนหลวง 12 8 66.67% 4 33.33% 0 0% 0 0% 12
19 โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง 23 7 31.82% 7 31.82% 3 13.64% 5 22.73% 22
20 โรงเรียนบ้านแม่สิน 12 7 58.33% 4 33.33% 0 0% 1 8.33% 12
21 โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 8 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
22 โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ 21 6 28.57% 8 38.1% 6 28.57% 1 4.76% 21
23 โรงเรียนบ้านแม่รัง(จัดสรรราษฏร์สงเคราะห์) 26 6 24% 7 28% 9 36% 3 12% 25
24 โรงเรียนบ้านแม่ปาน 15 6 40% 5 33.33% 2 13.33% 2 13.33% 15
25 โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร 15 6 40% 4 26.67% 1 6.67% 4 26.67% 15
26 โรงเรียนบ้านศรีดอนไชย (ประชานุกูล) 11 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09% 0 0% 11
27 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46) 21 5 23.81% 9 42.86% 4 19.05% 3 14.29% 21
28 โรงเรียนบ้านแม่แปง 18 5 27.78% 7 38.89% 4 22.22% 2 11.11% 18
29 โรงเรียนบ้านหาดรั่ว 16 5 31.25% 6 37.5% 1 6.25% 4 25% 16
30 โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร) 13 5 38.46% 4 30.77% 3 23.08% 1 7.69% 13
31 โรงเรียนบ้านแม่หลู้ 16 5 33.33% 3 20% 3 20% 4 26.67% 15
32 โรงเรียนบ้านวังเลียง 11 5 45.45% 3 27.27% 1 9.09% 2 18.18% 11
33 โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร 10 5 50% 3 30% 1 10% 1 10% 10
34 โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย 12 5 41.67% 2 16.67% 3 25% 2 16.67% 12
35 โรงเรียนบ้านน้ำแรม 12 5 41.67% 2 16.67% 3 25% 2 16.67% 12
36 โรงเรียนบ้านไร่หลวง 10 5 55.56% 1 11.11% 2 22.22% 1 11.11% 9
37 โรงเรียนบ้านร่องเสี้ยว (รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
38 โรงเรียนบ้านไทรย้อย 15 4 26.67% 5 33.33% 3 20% 3 20% 15
39 โรงเรียนบ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร) 10 4 40% 4 40% 1 10% 1 10% 10
40 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 9 4 44.44% 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 9
41 โรงเรียนบ้านผาสุก 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
42 โรงเรียนบ้านเขื่อนสุนทร 12 3 25% 6 50% 1 8.33% 2 16.67% 12
43 โรงเรียนบ้านปิน(ปินประชาราษฎร์) 20 3 15% 5 25% 8 40% 4 20% 20
44 โรงเรียนบ้านแหลง 11 3 27.27% 4 36.36% 3 27.27% 1 9.09% 11
45 โรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้ 14 3 23.08% 4 30.77% 2 15.38% 4 30.77% 13
46 โรงเรียนบ้านวังกวาง 8 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
47 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก 10 3 33.33% 2 22.22% 4 44.44% 0 0% 9
48 โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม 12 3 27.27% 2 18.18% 1 9.09% 5 45.45% 11
49 โรงเรียนบ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) 8 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
50 โรงเรียนบ้านแช่ฟ้า 8 3 37.5% 2 25% 0 0% 3 37.5% 8
51 โรงเรียนวัดโชคเกษม 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
52 โรงเรียนบ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร) 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
53 โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
54 โรงเรียนบ้านนาปลากั้ง 6 3 50% 0 0% 1 16.67% 2 33.33% 6
55 โรงเรียนบ้านแพะทุ่งเจริญ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
56 โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 14 2 14.29% 9 64.29% 3 21.43% 0 0% 14
57 โรงเรียนบ้านหัวดง 10 2 20% 5 50% 2 20% 1 10% 10
58 โรงเรียนบ้านนาตุ้ม(คุรุราษฏร์วิทยานุสรณ์) 9 2 22.22% 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 9
59 โรงเรียนระเบียบพิทยา 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
60 โรงเรียนดอนแก้ว (รัฐประชาสรรค์) 7 2 28.57% 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 7
61 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย 9 2 22.22% 2 22.22% 2 22.22% 3 33.33% 9
62 โรงเรียนบ้านทุ่งตากล้า 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
63 โรงเรียนบ้านกวาง(ลือราษฎร์วัฒนา) 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
64 โรงเรียนเทพนารี 8 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 7
65 โรงเรียนบ้านปงหัวหาด 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
66 โรงเรียนบ้านค่างาม(อัตราษฎร์บำรุง) 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
67 โรงเรียนบ้านค้างตะนะวิทยา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
68 โรงเรียนบ้านปงพร้าว 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
69 โรงเรียนบ้านร่องแค (ป่าผึ้งสามัคคี) 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
70 โรงเรียนบ้านอ้ายลิ่ม(ลิ่มราษฎร์สามัคคี) 15 1 7.14% 5 35.71% 5 35.71% 3 21.43% 14
71 โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 10 1 10% 5 50% 2 20% 2 20% 10
72 โรงเรียนวัดสิทธิวิมล(สุวรรณราษฎร์ปัญญา) 8 1 12.5% 3 37.5% 0 0% 4 50% 8
73 โรงเรียนวัดตอนิมิตร 8 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 4 50% 8
74 โรงเรียนบ้านแม่บงเหนือ 8 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
75 โรงเรียนบ้านกาศ (วัฒนาฯ) 6 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 6
76 โรงเรียนบ้านร่องกาศใต้ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
77 โรงเรียนบ้านแม่ขมวก 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
78 โรงเรียนบ้านวังลึก 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
79 โรงเรียนบ้านเวียงทอง 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
80 โรงเรียนบ้านทุ่งเจริญ(เครือราษฎร์สงเคราะห์) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
81 โรงเรียนช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ 5 1 20% 0 0% 2 40% 2 40% 5
82 โรงเรียนบ้านสบป้าก 5 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
83 โรงเรียนวัดพระหลวง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
84 โรงเรียนบ้านนาใหม่ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
85 โรงเรียนบ้านแก่งหลวง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
86 โรงเรียนบ้านแม่แฮด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
87 โรงเรียนบ้านแป้น 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
88 โรงเรียนบ้านแม่ยุ้น 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
89 โรงเรียนวัดมงคลถาวร(มงคลวิทยาสรรค์) 4 0 0% 2 50% 0 0% 2 50% 4
90 โรงเรียนบ้านบ่อ 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
91 โรงเรียนบ้านเด่นชุมพล 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
92 โรงเรียนบ้านแม่ตื้ด 5 0 0% 1 20% 3 60% 1 20% 5
93 โรงเรียนบ้านปางไฮ 4 0 0% 1 25% 3 75% 0 0% 4
94 โรงเรียนบ้านน้ำฮอก(รัฐราษฎร์วิทยา) 4 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
95 โรงเรียนบ้านวังวน 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
96 โรงเรียนบ้านเค็ม(รัฐประสาทราษฎร์บำรุง) 5 0 0% 1 20% 1 20% 3 60% 5
97 โรงเรียนบ้านปากปาน 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
98 โรงเรียนบ้านปางมะโอ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
99 โรงเรียนบ้านม่อน 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
100 โรงเรียนบ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์) 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
101 โรงเรียนบ้านแม่บงใต้ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
102 โรงเรียนบ้านแม่ขมิง 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
103 โรงเรียนบ้านนาหลวง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 387) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
104 โรงเรียนบ้านห้วยกูด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
105 โรงเรียนบ้านเปาปมดงยาง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
106 โรงเรียนบ้านแม่ลาน(ราษฎร์อุทิศ) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
107 โรงเรียนดอนมูลวิทยาคาร 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
108 โรงเรียนวัดสร่างโศก 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
109 โรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
110 โรงเรียนบ้านวังชิ้น 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
111 โรงเรียนบ้านห้วยลากปืน 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]