หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
ณ โรงเรียนบ้านหัวดง โรงเรียนบ้านตอนิมิตร โรงเรียนชุมชนบ้านรองกาศ โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 17-18 กันยายน 2559

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร อาคารเอนกประสงค์ 18 ก.ย. 2559 09.00 -10.30
-
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร ---ไม่มีทีมแข่งขัน----
-
-
3 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 ---ไม่มีทีมแข่งขัน---- ห้อง
-
-
4 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 ---ไม่มีทีมแข่งขัน----
-
-
5 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ อาคารอเนกประสงค์ ---ไม่มีทีมแข่งขัน---- 18 ก.ย. 2559 09.00-12.00
-
6 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ อาคารอเนกประสงค์ ---ไม่มีทีมแข่งขัน---- 18 ก.ย. 2559 09.00-12.00
-
7 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ อาคารอเนกประสงค์ ---ไม่มีทีมแข่งขัน---- 18 ก.ย. 2559 13.00-16.00
-
8 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ อาคารอเนกประสงค์ ---ไม่มีทีมแข่งขัน---- 18 ก.ย. 2559 13.00-16.00
-
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวดง อาคารอเนกประสงค์ ชั้น เวที 17 ก.ย. 2559 12.00-14.30
-
10 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวดง ---ไม่มีทีมแข่งขัน----
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]