หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
ณ โรงเรียนบ้านหัวดง โรงเรียนบ้านตอนิมิตร โรงเรียนชุมชนบ้านรองกาศ โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 17-18 กันยายน 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหัวดง อาคารอเนกประสงค์ ชั้น เวที 17 ก.ย. 2559 09.00-10.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวดง อาคารอเนกประสงค์ ชั้น เวที 17 ก.ย. 2559 10.01-11.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวดง เวทีอาคารอเนกประสงค์ ชั้น เวที 17 ก.ย. 2559 11.01-12.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 ------------ไม่มีทีมแข่งขัน-------------
-
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวดง อาคารพิกุลสวัสดิ์(สีม่วง) ชั้น 1 ห้อง ใต้ถุนอาคารบันไดทิศเหนือ 18 ก.ย. 2559 09.00-12.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวดง อาคารพิกุลสวัสดิ์(สีม่วง) ชั้น 1 ห้อง ใต้ถุนอาคารบันไดทิศใต้ 18 ก.ย. 2559 09.00-12.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวดง อาคารสันติสุข ชั้น 1 ห้อง วิชาการ 18 ก.ย. 2559 09.00-10.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวดง อาคารสันติสุข ชั้น 1 ห้อง วิชาการ 18 ก.ย. 2559 10.01-11.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวดง อาคารสันติสุข ชั้น 1 ห้อง วิชาการ 18 ก.ย. 2559 11.01-12.00
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 ------------ไม่มีทีมแข่งขัน-------------
-
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหัวดง อาคารหอสมุด ชั้น 1 ห้อง สมุดชั้นล่าง 18 ก.ย. 2559 09.00-10.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวดง อาคารหอสมุด ชั้น 1 ห้อง สมุดชั้นล่าง 18 ก.ย. 2559 10.01-11.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวดง อาคารหอสมุด ชั้น 1 ห้อง สมุดชั้นล่าง 18 ก.ย. 2559 11.01-12.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหัวดง อาคารสันติสุข ชั้น 1 ห้อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 18 ก.ย. 2559 09.00-12.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวดง อาคารสันติสุข ชั้น 1 ห้อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 18 ก.ย. 2559 09.00-12.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวดง อาคารสันติสุข ชั้น 1 ห้อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 18 ก.ย. 2559 09.00-12.00
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวดง อาคารสันติสุข ชั้น 1 ห้อง การงานอาชีพและเทคโนโลยี 18 ก.ย. 2559 09.00-12.00
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 ------------ไม่มีทีมแข่งขัน-------------
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]