สรุปเหรียญรางวัล สพป. แพร่ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลแพร่ 35 5 2 2 42
2 วัดเมธังกราวาส 33 9 0 3 42
3 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ 24 3 0 2 27
4 มารดาอุปถัมภ์ 22 2 0 0 24
5 บ้านคุ้ม(ประสารราษฏร์วิทยา) 17 3 2 1 22
6 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) 16 6 4 4 26
7 บ้านห้วยโรงนอก 15 2 1 0 18
8 แม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) 13 4 1 2 18
9 เจริญศิลป์ 13 1 0 0 14
10 บ้านวังฟ่อน 10 8 1 0 19
11 บ้านอ้อยวิทยาคาร 10 4 1 4 15
12 บ้านแม่ทราย 10 1 1 0 12
13 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 9 1 1 0 11
14 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) 8 2 0 0 10
15 ไทยรัฐวิทยา31 8 1 0 1 9
16 บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) 7 2 1 0 10
17 ชุมชนบ้านร้องเข็ม 7 2 0 1 9
18 บ้านทุ่งแค้ว 6 2 1 0 9
19 บ้านแม่แรม 6 1 0 0 7
20 บ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) 6 1 0 0 7
21 เทพพิทักษ์วิทยา 6 1 0 0 7
22 บ้านสุพรรณ 6 0 1 0 7
23 บ้านแม่หล่าย 6 0 0 0 6
24 บ้านถิ่น 5 3 1 0 9
25 บ้านห้วยฮ่อม 5 2 3 4 10
26 วัดกาญจนาราม 5 2 2 0 9
27 อนุบาลร้องกวาง 5 2 1 1 8
28 บ้านแม่ยางเปี้ยว 5 1 0 0 6
29 เทศบาลวัดหัวข่วง 5 1 0 0 6
30 บ้านปง 5 0 1 1 6
31 เจริญราษฎร์ 5 0 0 0 5
32 บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) 4 1 1 0 6
33 บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) 4 1 0 0 5
34 บ้านหนองน้ำรัด 4 1 0 0 5
35 บ้านศรีมูลเรือง 4 0 0 1 4
36 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) 4 0 0 0 4
37 บ้านทุ่งคั๊วะ 4 0 0 0 4
38 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) 3 5 0 1 8
39 บ้านสวนเขื่อน 3 2 1 1 6
40 เเม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) 3 2 0 0 5
41 วัดศรีภูมิ 3 2 0 0 5
42 บ้านห้วยกาน 3 1 0 1 4
43 ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ 3 1 0 0 4
44 บ้านหนองแขม 3 1 0 0 4
45 ราชประชานุเคราะห์ 25 3 1 0 0 4
46 บ้านสะเลียม 3 1 0 0 4
47 บ้านดอนดี 3 0 0 0 3
48 บ้านนาคูหา 3 0 0 0 3
49 บ้านหนองม่วงไข่ 2 4 1 5 7
50 บ้านห้วยขอน 2 4 0 0 6
51 บ้านวังช้าง 2 3 0 2 5
52 เทศบาลวัดเหมืองแดง 2 1 1 3 4
53 บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) 2 1 1 0 4
54 บ้านวังหงส์ 2 1 0 0 3
55 วัดต้นไคร้ 2 0 3 0 5
56 ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) 2 0 1 1 3
57 บ้านร่องฟอง 2 0 0 0 2
58 เทศบาลวัดชัยมงคล 2 0 0 0 2
59 บ้านแม่ทะ 2 0 0 0 2
60 บ้านน้ำเลา 2 0 0 0 2
61 บ้านห้วยม้า 2 0 0 0 2
62 บ้านดอนชุม 2 0 0 0 2
63 บ้านแม่ยางร้อง 1 4 1 0 6
64 บ้านหนองเสี้ยว 1 1 1 0 3
65 บ้านนาแหลม 1 1 0 0 2
66 บ้านผารางวังหม้อ 1 1 0 0 2
67 บ้านดงเจริญ 1 1 0 0 2
68 บ้านน้ำเลาเหนือ 1 0 0 1 1
69 วัดห้วยหม้าย 1 0 0 1 1
70 บ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) 1 0 0 0 1
71 บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) 1 0 0 0 1
72 บ้านแดนชุมพล 1 0 0 0 1
73 วัดเหมืองค่า 1 0 0 0 1
74 บ้านป่าแดง(วันรัตน์) 1 0 0 0 1
75 บ้านหัวเมือง 1 0 0 0 1
76 เทศบาลวัดสวรรค์นิเวศ 1 0 0 0 1
77 บ้านวังหลวง 0 1 1 0 2
78 บ้านแม่คำมีรัตนปัญญา 0 1 0 1 1
79 วัดทุ่งล้อม 0 1 0 1 1
80 บ้านย่านยาว 0 1 0 0 1
81 บ้านแม่ลัว 0 1 0 0 1
82 รัฐราษฎร์บำรุง 0 0 2 1 2
83 บ้านลู 0 0 2 0 2
84 บ้านนาจักร 0 0 1 0 1
85 บ้านวังปึ้ง 0 0 0 2 0
86 วัดร่องเย็น 0 0 0 0 0
รวม 432 118 42 48 640