หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) 7 16 9
2 004 โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม 11 25 16
3 005 โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) 4 6 6
4 006 โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ 4 6 5
5 012 โรงเรียนบ้านกาซ้อง 0 0 0
6 013 โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฏร์วิทยา) 28 72 44
7 014 โรงเรียนบ้านดงเจริญ 2 7 3
8 016 โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) 13 27 19
9 017 โรงเรียนบ้านดอนชุม 2 4 4
10 018 โรงเรียนบ้านดอนดี 3 3 3
11 015 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(อาสา) 0 0 0
12 020 โรงเรียนบ้านต้นหนุน 0 0 0
13 022 โรงเรียนบ้านถิ่น 10 31 15
14 024 โรงเรียนบ้านทุ่งคั๊วะ 6 8 6
15 025 โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว 11 21 14
16 026 โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) 13 30 16
17 023 โรงเรียนบ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) 1 2 2
18 028 โรงเรียนบ้านนันทาราม 0 0 0
19 029 โรงเรียนบ้านนาคูหา 4 8 6
20 030 โรงเรียนบ้านนาจักร 1 3 1
21 031 โรงเรียนบ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) 7 13 10
22 032 โรงเรียนบ้านนาแหลม 5 8 6
23 033 โรงเรียนบ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) 1 1 1
24 035 โรงเรียนบ้านน้ำเลา 2 6 4
25 034 โรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือ 2 2 2
26 038 โรงเรียนบ้านปง 9 18 14
27 041 โรงเรียนบ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) 4 8 6
28 039 โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 11 25 15
29 040 โรงเรียนบ้านป่าแดง(วันรัตน์) 1 2 2
30 042 โรงเรียนบ้านผารางวังหม้อ 2 2 2
31 044 โรงเรียนบ้านพันเชิง 0 0 0
32 057 โรงเรียนบ้านย่านยาว 4 6 6
33 059 โรงเรียนบ้านร่องฟอง 3 10 6
34 058 โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) 32 65 44
35 060 โรงเรียนบ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) 8 12 10
36 061 โรงเรียนบ้านลู 3 10 4
37 062 โรงเรียนบ้านวังช้าง 10 16 15
38 063 โรงเรียนบ้านวังปึ้ง 5 9 7
39 064 โรงเรียนบ้านวังฟ่อน 23 42 27
40 065 โรงเรียนบ้านวังหงส์ 3 14 7
41 066 โรงเรียนบ้านวังหลวง 2 3 3
42 069 โรงเรียนบ้านศรีมูลเรือง 5 13 8
43 070 โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน 8 10 8
44 071 โรงเรียนบ้านสะเลียม 5 10 8
45 072 โรงเรียนบ้านสุพรรณ 7 16 10
46 074 โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด 6 11 9
47 075 โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ 12 24 17
48 076 โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว 3 8 6
49 073 โรงเรียนบ้านหนองแขม 4 6 5
50 083 โรงเรียนบ้านหัวเมือง 2 4 3
51 077 โรงเรียนบ้านห้วยกาน 6 11 6
52 078 โรงเรียนบ้านห้วยขอน 6 9 6
53 079 โรงเรียนบ้านห้วยม้า 2 2 2
54 081 โรงเรียนบ้านห้วยอ้อย 0 0 0
55 082 โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม 19 46 29
56 080 โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก 22 36 28
57 084 โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร 21 41 28
58 021 โรงเรียนบ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) 13 47 25
59 068 โรงเรียนบ้านเวียง 0 0 0
60 067 โรงเรียนบ้านเวียงตั้ง 0 0 0
61 019 โรงเรียนบ้านแดนชุมพล 1 22 2
62 045 โรงเรียนบ้านแม่คำมีรัตนปัญญา 2 2 2
63 046 โรงเรียนบ้านแม่ทราย 17 53 30
64 047 โรงเรียนบ้านแม่ทะ 2 4 3
65 048 โรงเรียนบ้านแม่พร้าว 0 0 0
66 049 โรงเรียนบ้านแม่ยางกาด 0 0 0
67 051 โรงเรียนบ้านแม่ยางยวง 0 0 0
68 052 โรงเรียนบ้านแม่ยางร้อง 7 18 13
69 050 โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว 8 15 13
70 054 โรงเรียนบ้านแม่ลัว 1 2 1
71 056 โรงเรียนบ้านแม่หล่าย 6 6 6
72 055 โรงเรียนบ้านแม่หล่ายกาซ้อง 0 0 0
73 053 โรงเรียนบ้านแม่แรม 10 22 16
74 027 โรงเรียนบ้านโทกค่า 0 0 0
75 037 โรงเรียนบ้านใน 0 0 0
76 036 โรงเรียนบ้านในเวียง 0 0 0
77 043 โรงเรียนบ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) 8 17 12
78 085 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 24 44 33
79 087 โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง 4 7 4
80 089 โรงเรียนวัดกาญจนาราม 10 19 10
81 090 โรงเรียนวัดต้นไคร้ 8 16 10
82 091 โรงเรียนวัดทุ่งล้อม 4 6 5
83 092 โรงเรียนวัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล) 1 3 2
84 094 โรงเรียนวัดร่องเย็น 1 1 1
85 095 โรงเรียนวัดศรีภูมิ 5 7 7
86 096 โรงเรียนวัดห้วยหม้าย 2 3 2
87 093 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 45 116 69
88 097 โรงเรียนวัดเหมืองค่า 3 3 3
89 103 โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 9 23 14
90 101 โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 32 83 51
91 102 โรงเรียนอนุบาลแพร่ 48 100 62
92 001 โรงเรียนเจริญราษฎร์ 5 49 11
93 002 โรงเรียนเจริญศิลป์ 14 31 18
94 007 โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ 0 0 0
95 008 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 7 28 11
96 104 โรงเรียนเเม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) 6 11 9
97 086 โรงเรียนแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) 20 23 22
98 011 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา31 11 40 21
99 098 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 0 0 0
100 099 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พัฒนาประชาอุปถัมภ์ 0 0 0
101 100 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 0 0 0
102 105 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยมงคล 2 13 4
103 009 โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรค์นิเวศ 1 3 2
104 010 โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 6 10 8
105 106 โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 7 9 7
106 088 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 5 18 10
รวม 740 1662 1052
2714

Update 20 พ.ย. 59 ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ผอ เมทวินทร์ อินต๊ะจวง 083-3222442 Line ID me_222222 ผอ ประพันธ์ หงษ์เจ็ด 089-9504828
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]