หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. แพร่ เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลแพร่ 48 36 76.6% 7 14.89% 2 4.26% 2 4.26% 47
2 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 45 33 73.33% 9 20% 0 0% 3 6.67% 45
3 โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 32 27 84.38% 3 9.38% 0 0% 2 6.25% 32
4 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 24 22 91.67% 2 8.33% 0 0% 0 0% 24
5 โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฏร์วิทยา) 28 20 71.43% 5 17.86% 2 7.14% 1 3.57% 28
6 โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) 32 18 56.25% 6 18.75% 4 12.5% 4 12.5% 32
7 โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก 22 17 80.95% 3 14.29% 1 4.76% 0 0% 21
8 โรงเรียนบ้านแม่ทราย 17 15 88.24% 1 5.88% 1 5.88% 0 0% 17
9 โรงเรียนแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) 20 13 65% 4 20% 1 5% 2 10% 20
10 โรงเรียนเจริญศิลป์ 14 13 92.86% 1 7.14% 0 0% 0 0% 14
11 โรงเรียนบ้านวังฟ่อน 23 12 54.55% 9 40.91% 1 4.55% 0 0% 22
12 โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร 21 11 52.38% 5 23.81% 1 4.76% 4 19.05% 21
13 โรงเรียนบ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) 13 10 76.92% 2 15.38% 1 7.69% 0 0% 13
14 โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 11 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
15 โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว 11 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
16 โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม 11 8 72.73% 2 18.18% 0 0% 1 9.09% 11
17 โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) 13 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
18 โรงเรียนบ้านแม่แรม 10 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
19 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา31 11 8 80% 1 10% 0 0% 1 10% 10
20 โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม 19 7 36.84% 4 21.05% 4 21.05% 4 21.05% 19
21 โรงเรียนบ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
22 โรงเรียนบ้านปง 9 7 77.78% 0 0% 1 11.11% 1 11.11% 9
23 โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) 13 6 50% 5 41.67% 0 0% 1 8.33% 12
24 โรงเรียนบ้านถิ่น 10 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
25 โรงเรียนวัดกาญจนาราม 10 6 60% 2 20% 2 20% 0 0% 10
26 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
27 โรงเรียนบ้านสุพรรณ 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
28 โรงเรียนบ้านแม่หล่าย 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
29 โรงเรียนบ้านวังช้าง 10 5 50% 3 30% 0 0% 2 20% 10
30 โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 9 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
31 โรงเรียนบ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
32 โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว 8 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
33 โรงเรียนบ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
34 โรงเรียนบ้านทุ่งคั๊วะ 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
35 โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
36 โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
37 โรงเรียนวัดต้นไคร้ 8 5 62.5% 0 0% 3 37.5% 0 0% 8
38 โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) 7 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 7
39 โรงเรียนเจริญราษฎร์ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
40 โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
41 โรงเรียนเเม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
42 โรงเรียนบ้านห้วยกาน 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
43 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
44 โรงเรียนบ้านศรีมูลเรือง 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
45 โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
46 โรงเรียนบ้านนาคูหา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
47 โรงเรียนบ้านสะเลียม 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
48 โรงเรียนวัดศรีภูมิ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
49 โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
50 โรงเรียนบ้านย่านยาว 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
51 โรงเรียนบ้านหนองแขม 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
52 โรงเรียนบ้านดอนดี 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
53 โรงเรียนบ้านร่องฟอง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
54 โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ 12 2 16.67% 4 33.33% 1 8.33% 5 41.67% 12
55 โรงเรียนบ้านแม่ยางร้อง 7 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
56 โรงเรียนบ้านห้วยขอน 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
57 โรงเรียนบ้านนาแหลม 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
58 โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 7 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 3 42.86% 7
59 โรงเรียนบ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
60 โรงเรียนบ้านวังปึ้ง 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
61 โรงเรียนวัดทุ่งล้อม 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
62 โรงเรียนบ้านวังหงส์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
63 โรงเรียนวัดเหมืองค่า 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
64 โรงเรียนบ้านดอนชุม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
65 โรงเรียนบ้านน้ำเลา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
66 โรงเรียนบ้านหัวเมือง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
67 โรงเรียนบ้านห้วยม้า 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
68 โรงเรียนบ้านแม่ทะ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
69 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยมงคล 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
70 โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
71 โรงเรียนบ้านดงเจริญ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
72 โรงเรียนบ้านผารางวังหม้อ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
73 โรงเรียนบ้านลู 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
74 โรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
75 โรงเรียนวัดห้วยหม้าย 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
76 โรงเรียนบ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
77 โรงเรียนบ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
78 โรงเรียนบ้านป่าแดง(วันรัตน์) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
79 โรงเรียนบ้านแดนชุมพล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
80 โรงเรียนวัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
81 โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรค์นิเวศ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
82 โรงเรียนบ้านวังหลวง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
83 โรงเรียนบ้านแม่คำมีรัตนปัญญา 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
84 โรงเรียนบ้านแม่ลัว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
85 โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง 4 0 0% 0 0% 2 50% 2 50% 4
86 โรงเรียนบ้านนาจักร 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
87 โรงเรียนวัดร่องเย็น 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

Update 20 พ.ย. 59 ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ผอ เมทวินทร์ อินต๊ะจวง 083-3222442 Line ID me_222222 ผอ ประพันธ์ หงษ์เจ็ด 089-9504828
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]