ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 036
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 72 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 72 เงิน 5  
7 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 61 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาเฉลียง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน