ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 020
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าโรง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคลองดู่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านท่าแดง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 81 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 80 ทอง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน