ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 184
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบุมะกรูด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านไทรงาม สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 70 เงิน 4  
5 โรงเรียนอุดมวิทยา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 70 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 60 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านท่าด้วง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 60 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนบ้านวังขอน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 60 ทองแดง 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน