ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 017
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านพญาวัง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 60 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 60 ทองแดง 4  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน