ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 165
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกปรือ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังท่าดี สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 80 ทอง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน