ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 124
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเนินถาวร สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 47 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 46 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 44 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้าน กม.35 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 40 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านคลองดู่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 38 เข้าร่วม 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน