ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 012
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโคกสง่า สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านไทรทอง(หนองไผ่) สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองดู่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านซับน้อย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 74 เงิน 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน