สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองทราย สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงวรรธิดา  ชุ่มคำ
 
1. นางสาวพรรณวจี  จอดนอก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงธนิษฐา  อำลาจันทร์
 
1. นางสาวสุรี  กฤษฎี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 63 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  สองเมือง
2. เด็กชายสมศักดิ์  ห้อยดอกหอม
 
1. นางสาวอนันตญา  คำลือ