สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สระเสียงดี
 
1. นางละออ  ฤาชา
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุมินตรา  เสริมสุขต่อ
2. เด็กหญิงสโรชา  ปาวินัง
 
1. นางสาวหทัยกาญจน์  ชัยวิรัช
2. นางสาวอรวรรณ  บุญดวงจันทร์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงวรรณิภา  ฉลาดทำ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สีโนนนาม
 
1. นางสาวชญดา  ไชยบุตร
2. นางสาวหทันชนก  ดีพังเทียม
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กชายสัญญา  สุวรรณา
 
1. นายสมคิด  สุขโฉม