สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองโป่ง สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงชลดา  ทาสี
2. เด็กหญิงณัฐชยา  สงสัย
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์  โพธิทักษ์
 
1. นางยุพิน  หมายชัย
2. นางพิมพ์ใจ  ้เลี่ยมเพ็ชรรัตน์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงสมิลัน  ฤทธิชัย
2. เด็กหญิงอรยา  ทองชมภู
 
1. นางดาวัลย์  ประทุมไชย
2. นายสมชาย  พิมพ์หนู