สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสระประดู่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 74 เงิน 7 1. เด็กชายกรรวี  ชื่นอิ่ม
2. เด็กชายธีระพงษ์  เพ็งรอด
3. เด็กชายอานนท์   ไชยมงคล
4. เด็กชายเกษมสันต์  อินทะ
5. เด็กชายเจตนิพัทธ์  ค้ำจุน
6. เด็กชายเรืองศักดิ์  เพชรรัตน์
 
1. นางศิรพร   ศรีสมุทรนาค
2. นายดำรงค์  พรพิศ