สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสระกรวด สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ศรีเวียง
2. เด็กหญิงกุสุมา  สมศิริ
3. เด็กหญิงชลดา  นิลผาย
4. เด็กหญิงปุณญากร  บุญสนอง
5. เด็กหญิงมนฑกานติ์  ทองแดง
6. เด็กหญิงวีรนันท์  อินต๊ะ
7. เด็กหญิงศิริดา  สุขปลั่ง
8. เด็กหญิงษรันพร  นาคหลง
9. เด็กหญิงสุภาวดี  ยาสี
10. เด็กหญิงอภิชญา  มีชัย
 
1. นางวรรณา  อ่อนสลุง
2. นางนภารัตน์  แก้วโสตร์
3. นางลิ้นจี่่  ศรีสังข์