สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังไลย์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงจิตรลดา  เต็มทอง
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  อยู่รอง
3. เด็กหญิงรัศมี  คำปะทิก
4. เด็กหญิงวรัญญา  ทองนิตย์
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  พุ่มผักแว่น
 
1. นางสาวชฎาพร  คำผัด
2. นางเจนจิรา  พั้วป้อง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงกฤติมา  มะเริงสิทธิ์
 
1. นางสาวชฎาพร  คำผัด