สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบ่อไทย สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สงวนสิน
2. เด็กชายจีรศักดิ์  จั่นเพ็ชร
3. เด็กหญิงยุพดี  ภูกองชนะ
 
1. นายศุภชัย  อ่องละออ
2. นางชลนีย์  กงถัน