สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้าน กม.30 สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงจรรยาพร  ทรัพย์สินสถาพร
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  ขำวงค์
3. เด็กหญิงวริษฐา  ปัดชา
4. เด็กหญิงสุธิดา  หล้าพรม
5. เด็กหญิงเทพธิดา  ศรีหร่าย
 
1. นางสาววันเพ็ญ  คล้ายสุวรรณ์
2. นางบุษรา  รุณทอง
 
2 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเสกสรรค์  ขวัญศรี
 
1. นางสาวธีรรัตน์  กัลยาประสิทธิ์