เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 284
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกองทูล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเนินสะอาด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 285
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตะกุดไผ่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 88 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 277
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโป่งบุญเจริญ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 83 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านลำตาเณร สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองสะแกสี่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 031
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กุลดิศวิทยานุสรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองบัว สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโคกสำราญ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลพร้อมจิต สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 85 ทอง 4
5 บ้านเข็มทอง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 83 ทอง 5
6 บ้านเพชรละคร สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 83 ทอง 5
7 อุดมวิทยา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 83 ทอง 5
8 อนุบาลศรีเทพ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 79 เงิน 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 773
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกองทูล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านพญาวัง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 208
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดซับบอนวิทยา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 91 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านโคกสะอาด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านลำนารวย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 327
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองกรวด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตะกุดไผ่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เพชรพินิตศึกษา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเขายางโปร่ง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 82 ทอง 4
5 บ้านซับน้อยพัฒนา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 80 ทอง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 282
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตะกุดไผ่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 88 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 242
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านซับน้อย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 82 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลหนองไผ่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 241
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกคงสมโภชน์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 81 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโคกสำราญ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านลำนารวย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านวังไผ่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 78 เงิน 4
5 บ้านนาทุ่ง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 69 ทองแดง 5
6 บ้านนาน้ำโครม สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 69 ทองแดง 5
7 บ้านโคกสะแกลาด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 69 ทองแดง 5
8 บ้านวังใหญ่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 247
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองสะแก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้าน กม.35 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 239
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังใหญ่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาตะกุด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 750
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านโคกสะอาด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลหนองไผ่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 751
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลหนองไผ่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 752
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังโบสถ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลหนองไผ่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านลำนารวย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 766
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านซับสมบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 100 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลพร้อมจิต สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านศรีมงคล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองจอกวังกำแพง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 60 ทองแดง 4
5 บ้านหนองย่างทอย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 0 เข้าร่วม
6 บ้านเนินคนธา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 0 เข้าร่วม
7 บ้านไทรทอง(หนองไผ่) สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 0 เข้าร่วม
8 อนุบาลกาญจนาวิทยา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 283
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกลาง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 287
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกสำราญ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 84 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 280
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกสำราญ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 81 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 275
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองหมู สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 84 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านปู่จ้าว สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโป่งบุญเจริญ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 051
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกสำราญ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองยาง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาเฉลียงใต้ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 75 เงิน 4
5 บ้านโคกสะแกลาด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 71 เงิน 5
6 เพชรพินิตศึกษา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 67 ทองแดง 6
7 บ้านแสงมณีวิทยา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 63 ทองแดง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 155
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเขาคลัง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองสะแก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สัมพันธ์วิทยา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหัวโตก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 87 ทอง 4
5 บ้านเนินคนธา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 86 ทอง 5
6 เพชรพินิตศึกษา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 85 ทอง 6
7 เพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 84 ทอง 7
8 อุดมวิทยา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 83 ทอง 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 156
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านวังพิกุล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองสะแก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านพุเตย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านกลาง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 88 ทอง 4
5 บ้านเนินถาวร สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 88 ทอง 4
6 บ้านวังโบสถ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 142
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองบัว สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตะกุดงาม สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลศรีเทพ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้าน กม.30 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 78 เงิน 4
5 บ้านถ้ำมงคลชัย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 76 เงิน 5
6 บ้านวังไลย์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 75 เงิน 6
7 อุดมวิทยา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 72 เงิน 7
8 บ้านแก่งหินปูน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 71 เงิน 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 108
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาตะกุด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 243
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านรวมทรัพย์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้าน กม.35 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองสะแก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านวังขาม สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 82 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 250
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านพญาวัง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 251
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านพญาวัง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 768
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สัมพันธ์วิทยา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลพร้อมจิต สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสระกรวด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดซับบอนวิทยา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 90 ทอง 4
5 กุลดิศวิทยานุสรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 86 ทอง 5
6 รัฐประชานุสรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 85 ทอง 6
7 บ้านวังโบสถ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 84 ทอง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 169
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านท่าแดง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน