สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านวังพิกุล 15 12 5 32 35 2 1 1 38
2 อนุบาลพร้อมจิต 7 5 1 13 17 3 1 2 21
3 บ้านแก่งหินปูน 7 2 2 11 14 2 0 0 16
4 บ้าน กม.35 6 5 1 12 11 3 3 2 17
5 บ้านโป่งบุญเจริญ 5 1 5 11 9 4 0 0 13
6 บ้านบ่อไทย 5 0 2 7 7 4 1 2 12
7 บ้านเนินถาวร 4 4 2 10 12 4 4 3 20
8 ชุมชนบ้านพุเตย 4 3 3 10 13 5 0 0 18
9 บ้านคลองทราย 4 2 3 9 11 2 3 0 16
10 บ้านพญาวัง 4 2 0 6 5 2 1 0 8
11 บ้านหนองบัว 4 1 3 8 13 6 2 1 21
12 อนุบาลศรีเทพ 4 1 2 7 12 4 0 0 16
13 บ้านคลองกรวด 4 1 0 5 5 2 0 0 7
14 บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 4 1 0 5 5 1 0 1 6
15 บ้านรวมทรัพย์ 4 1 0 5 5 1 0 0 6
16 เพชรพินิตศึกษา 3 4 2 9 12 5 1 0 18
17 อนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี 3 4 0 7 7 1 0 0 8
18 บ้านกลาง 3 3 3 9 14 1 1 1 16
19 บ้านลำตะคร้อ 3 3 1 7 8 0 1 0 9
20 บ้านหนองบัวขาว 3 2 2 7 8 2 0 4 10
21 กุลดิศวิทยานุสรณ์ 3 2 2 7 6 5 1 0 12
22 บ้านหนองสรวง 3 1 1 5 7 1 0 0 8
23 บ้านวังขอน 3 1 0 4 5 2 2 1 9
24 บ้านตะกุดงาม 3 1 0 4 5 2 0 0 7
25 บ้านเนินคนธา 3 0 2 5 7 0 0 3 7
26 อนุบาลจุฬาภัทร 2 6 3 11 15 2 1 0 18
27 บ้านหนองสะแก 2 3 5 10 11 2 0 0 13
28 บ้านบึงนาจาน 2 3 2 7 13 2 0 2 15
29 บ้านลำนารวย 2 2 3 7 7 0 0 0 7
30 บ้านโคกสำราญ 2 2 2 6 8 4 1 0 13
31 อนุบาลบึงสามพัน 2 2 1 5 5 7 3 0 15
32 บ้านหนองจอกวังกำแพง 2 2 0 4 5 1 2 1 8
33 บ้านนาไร่เดียว 2 1 2 5 4 0 1 0 5
34 บ้านเกาะแก้ว 2 1 1 4 4 1 0 1 5
35 ใจจำนงศึกษา 2 1 1 4 4 0 0 0 4
36 บ้านโคกสง่านาข้าวดอ 2 1 0 3 4 0 0 0 4
37 บ้านวังขาม 2 0 1 3 6 1 0 0 7
38 บ้านซับสมบูรณ์ 2 0 1 3 4 1 0 0 5
39 บ้านเพชรละคร 2 0 0 2 3 2 0 0 5
40 บ้านถ้ำมงคลชัย 2 0 0 2 3 1 0 0 4
41 บ้านฟุบสะแก 2 0 0 2 3 0 0 0 3
42 บ้านหนองหมู 2 0 0 2 2 2 0 0 4
43 ชุมชนบ้านโภชน์ 1 6 3 10 10 5 2 2 17
44 บ้านวังไผ่ 1 3 2 6 6 2 2 0 10
45 บ้านหนองชุมแสง 1 3 0 4 4 1 0 1 5
46 สัมพันธ์วิทยา 1 2 4 7 8 4 0 0 12
47 บ้านใหม่วิไลวัลย์ 1 2 4 7 7 0 0 0 7
48 อุดมวิทยา 1 2 2 5 11 5 3 0 19
49 บ้านห้วยทราย 1 2 2 5 5 4 0 0 9
50 บ้านกองทูล 1 2 2 5 4 3 2 0 9
51 วัดซับบอนวิทยา 1 1 3 5 7 4 0 0 11
52 บ้านนาเฉลียงใต้ 1 1 2 4 5 3 0 0 8
53 บ้านนาทุ่ง 1 1 1 3 5 2 1 1 8
54 บ้านไทรงาม 1 1 1 3 3 1 0 0 4
55 บ้านคลองกะโบน 1 1 0 2 4 2 0 0 6
56 บ้านโคกสะอาด 1 1 0 2 3 1 1 1 5
57 บ้านเข็มทอง 1 1 0 2 3 0 0 0 3
58 บ้านหนองบัวทอง 1 1 0 2 2 1 0 0 3
59 บ้านคลองกระจังวังไทร 1 1 0 2 1 4 0 1 5
60 บ้านซับน้อยพัฒนา 1 0 2 3 6 2 0 0 8
61 บ้านโคกกรวด 1 0 2 3 4 1 1 0 6
62 แสงธรรมวิทยา 1 0 1 2 3 2 1 0 6
63 วิทยานนท์ศึกษา 1 0 1 2 3 1 0 0 4
64 บ้านท่าแดง 1 0 1 2 2 1 0 0 3
65 บ้านเขาพลวง 1 0 1 2 2 1 0 0 3
66 บ้านท่าโรง 1 0 1 2 2 0 0 0 2
67 บ้านซับตะแบก 1 0 1 2 1 1 0 0 2
68 บ้านวังโบสถ์ 1 0 0 1 4 2 1 0 7
69 บ้านโคกเจริญ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
70 เพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์ 1 0 0 1 2 2 1 0 5
71 บ้านซับกระถินทอง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
72 บ้านซับกระโซ่ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
73 บ้านดาดอุดม 1 0 0 1 1 1 0 0 2
74 บ้านโคกสง่า 1 0 0 1 1 0 1 0 2
75 บ้านนาเฉลียง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
76 บ้านราหุล 1 0 0 1 1 0 0 0 1
77 บ้านร่องหอยพัฒนา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
78 บ้านเขาคลัง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
79 บ้านไร่ขอนยางขวาง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
80 บ้านตะกุดไผ่ 0 4 3 7 7 2 0 0 9
81 บ้านซับไม้แดง 0 3 2 5 9 1 0 0 10
82 บ้านโคกรังน้อย 0 3 2 5 6 0 0 0 6
83 อนุบาลกาญจนาวิทยา 0 3 0 3 6 1 1 1 8
84 บ้านหนองย่างทอย 0 2 1 3 6 4 0 2 10
85 ศิริรัตน์วิทยา 0 2 1 3 4 4 0 0 8
86 บ้านซับวารินทร์ 0 2 1 3 3 0 0 0 3
87 บ้านโคกหิน 0 2 0 2 1 1 0 0 2
88 บ้านคลองดู่ 0 1 3 4 6 2 0 1 8
89 บ้านเนินสะอาด 0 1 3 4 4 1 3 0 8
90 บ้านปากตก 0 1 2 3 5 2 0 0 7
91 บ้านหนองไม้สอ 0 1 2 3 5 0 0 0 5
92 บ้านวังท่าดี 0 1 1 2 3 0 0 0 3
93 บ้านศรีมงคล 0 1 1 2 2 0 1 0 3
94 บ้านบุมะกรูด 0 1 1 2 2 0 0 0 2
95 บ้านนาตะกุด 0 1 1 2 1 1 0 1 2
96 บ้านหัวโตก 0 1 0 1 4 0 0 0 4
97 บ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ 0 1 0 1 3 0 0 0 3
98 บ้านวังไลย์ 0 1 0 1 2 2 1 1 5
99 บ้านโคกกรวด 0 1 0 1 2 1 0 0 3
100 บ้านไทรทอง 0 1 0 1 2 0 0 1 2
101 บ้านซับน้อย 0 1 0 1 1 4 0 0 5
102 บ้านสันเจริญโป่งสะทอน 0 1 0 1 1 4 0 0 5
103 บ้านวังใหญ่ 0 1 0 1 1 2 0 0 3
104 บ้านไร่เหนือ 0 1 0 1 1 0 2 0 3
105 บ้านทุ่งเศรษฐี 0 1 0 1 1 0 1 0 2
106 บ้านคลองยาง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
107 บ้านจัดสรร 0 1 0 1 1 0 0 0 1
108 บ้านท่าสวาย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
109 บ้านน้ำร้อน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
110 บ้านเขายางโปร่ง 0 0 3 3 5 0 0 0 5
111 ชุมชนบ้านโคกสะอาด 0 0 2 2 5 1 0 0 6
112 บ้านท่าด้วง 0 0 2 2 5 0 1 1 6
113 บ้านปู่จ้าว 0 0 2 2 1 1 0 0 2
114 บ้านซับบอน 0 0 2 2 1 0 0 1 1
115 บ้านรังย้อย 0 0 1 1 3 2 3 0 8
116 บ้านตีบใต้ 0 0 1 1 2 0 1 0 3
117 บ้านบึงสามพัน 0 0 1 1 2 0 1 0 3
118 บ้านโคกปรือ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
119 วัดเขาเจริญธรรม 0 0 1 1 1 2 1 1 4
120 บ้านแควป่าสัก 0 0 1 1 1 2 1 0 4
121 ปาลพันธุ์วิทยา 0 0 1 1 1 2 0 0 3
122 วีรสัมพันธ์วิทยา 0 0 1 1 1 2 0 0 3
123 อนุบาลหนองไผ่ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
124 บ้านสระหมื่นเชียง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
125 สมอทอดศึกษา 0 0 1 1 1 1 0 0 2
126 เซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา 0 0 1 1 1 1 0 0 2
127 บ้านลำตาเณร 0 0 1 1 1 0 1 0 2
128 บ้านวังน้อย 0 0 1 1 1 0 0 0 1
129 บ้านสระกรวด 0 0 1 1 1 0 0 0 1
130 บ้านสระแก้ว 0 0 1 1 1 0 0 0 1
131 โชติวิทยา 0 0 1 1 0 0 1 0 1
132 รัฐประชานุสรณ์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
133 บ้านบึงกระจับ 0 0 0 0 1 0 0 2 1
134 บ้านซับเดื่อ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
135 บ้านทรัพย์เกษตร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
136 บ้านน้ำอ้อม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
137 บ้านหนองสะแกสี่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
138 บ้านเนินพัฒนา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
139 บ้านท่าไม้ทอง 0 0 0 0 0 4 0 1 4
140 บ้านโคกสะแกลาด 0 0 0 0 0 1 1 1 2
141 บ้านสระประดู่ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
142 บ้านหนองโป่ง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
143 บ้านศรีเทพน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
144 ชุมชนบ้านท่าเสา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
145 บ้าน กม.30 0 0 0 0 0 1 0 0 1
146 บ้านซับหินเพลิง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
147 บ้านซับอีลุม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
148 บ้านด่านไทรสามัคคี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
149 บ้านนาน้ำโครม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
150 บ้านบ่อรัง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
151 บ้านม่วงชุม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
152 บ้านสามัคคีพัฒนา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
153 บ้านโคกตะขบ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
154 บ้านวังอ่าง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
155 บ้านแสงมณีวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
156 บ้านหนองกระทุ่ม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
157 บ้านไร่ตาพุฒ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 182 160 152 494 621 214 69 48 904