หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 40 35 89.74% 2 5.13% 1 2.56% 1 2.56% 39
2 โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 23 17 73.91% 3 13.04% 1 4.35% 2 8.7% 23
3 โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร 18 15 83.33% 2 11.11% 1 5.56% 0 0% 18
4 โรงเรียนบ้านกลาง 19 15 83.33% 1 5.56% 1 5.56% 1 5.56% 18
5 โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 16 14 87.5% 2 12.5% 0 0% 0 0% 16
6 โรงเรียนบ้านหนองบัว 22 13 59.09% 6 27.27% 2 9.09% 1 4.55% 22
7 โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 18 13 72.22% 5 27.78% 0 0% 0 0% 18
8 โรงเรียนบ้านบึงนาจาน 17 13 76.47% 2 11.76% 0 0% 2 11.76% 17
9 โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา 18 12 66.67% 5 27.78% 1 5.56% 0 0% 18
10 โรงเรียนบ้านเนินถาวร 24 12 52.17% 4 17.39% 4 17.39% 3 13.04% 23
11 โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ 17 12 75% 4 25% 0 0% 0 0% 16
12 โรงเรียนอุดมวิทยา 19 11 57.89% 5 26.32% 3 15.79% 0 0% 19
13 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 17 11 68.75% 4 25% 1 6.25% 0 0% 16
14 โรงเรียนบ้าน กม.35 21 11 57.89% 3 15.79% 3 15.79% 2 10.53% 19
15 โรงเรียนบ้านคลองทราย 16 11 68.75% 2 12.5% 3 18.75% 0 0% 16
16 โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 17 11 64.71% 2 11.76% 0 0% 4 23.53% 17
17 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 13 11 84.62% 2 15.38% 0 0% 0 0% 13
18 โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ 20 10 52.63% 5 26.32% 2 10.53% 2 10.53% 19
19 โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 19 10 71.43% 4 28.57% 0 0% 0 0% 14
20 โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 11 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
21 โรงเรียนบ้านลำนารวย 12 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
22 โรงเรียนบ้านหนองสรวง 12 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
23 โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ 11 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
24 โรงเรียนบ้านวังไผ่ 15 8 53.33% 5 33.33% 2 13.33% 0 0% 15
25 โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา 12 8 66.67% 4 33.33% 0 0% 0 0% 12
26 โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา 12 8 66.67% 4 33.33% 0 0% 0 0% 12
27 โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ 9 8 88.89% 0 0% 1 11.11% 0 0% 9
28 โรงเรียนบ้านบ่อไทย 14 7 50% 4 28.57% 1 7.14% 2 14.29% 14
29 โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 13 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
30 โรงเรียนบ้านนาตะกุด 9 7 77.78% 1 11.11% 0 0% 1 11.11% 9
31 โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี 9 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
32 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
33 โรงเรียนบ้านเนินคนธา 10 7 70% 0 0% 0 0% 3 30% 10
34 โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
35 โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 12 6 50% 5 41.67% 1 8.33% 0 0% 12
36 โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย 17 6 50% 4 33.33% 0 0% 2 16.67% 12
37 โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 11 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
38 โรงเรียนบ้านคลองดู่ 9 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
39 โรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
40 โรงเรียนอนุบาลกาญจนาวิทยา 9 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
41 โรงเรียนบ้านวังขาม 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
42 โรงเรียนบ้านวังท่าดี 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
43 โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
44 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน 17 5 33.33% 7 46.67% 3 20% 0 0% 15
45 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 9 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
46 โรงเรียนบ้านกองทูล 11 5 50% 3 30% 2 20% 0 0% 10
47 โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
48 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 10 5 50% 2 20% 2 20% 1 10% 10
49 โรงเรียนบ้านวังขอน 10 5 50% 2 20% 2 20% 1 10% 10
50 โรงเรียนบ้านพญาวัง 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
51 โรงเรียนบ้านคลองกรวด 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
52 โรงเรียนบ้านตะกุดงาม 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
53 โรงเรียนบ้านปากตก 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
54 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 10 5 55.56% 1 11.11% 3 33.33% 0 0% 9
55 โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง 9 5 55.56% 1 11.11% 2 22.22% 1 11.11% 9
56 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
57 โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
58 โรงเรียนบ้านท่าด้วง 7 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 7
59 โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
60 โรงเรียนบ้านเขายางโปร่ง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
61 โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา 9 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
62 โรงเรียนบ้านวังไลย์ 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
63 โรงเรียนบ้านคลองกะโบน 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
64 โรงเรียนบ้านหนองหมู 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
65 โรงเรียนบ้านโคกกรวด 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
66 โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 7 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
67 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
68 โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
69 โรงเรียนบ้านเขาพลวง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
70 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
71 โรงเรียนบ้านลำตาเณร 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
72 โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี่ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
73 โรงเรียนบ้านหัวโตก 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
74 โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
75 โรงเรียนใจจำนงศึกษา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
76 โรงเรียนบ้านซับน้อย 8 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
77 โรงเรียนบ้านรังย้อย 8 3 37.5% 2 25% 3 37.5% 0 0% 8
78 โรงเรียนแสงธรรมวิทยา 7 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
79 โรงเรียนบ้านเพชรละคร 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
80 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
81 โรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์ 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
82 โรงเรียนบ้านถ้ำมงคลชัย 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
83 โรงเรียนบ้านไทรงาม 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
84 โรงเรียนวิทยานนท์ศึกษา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
85 โรงเรียนบ้านซับวารินทร์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
86 โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
87 โรงเรียนบ้านฟุบสะแก 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
88 โรงเรียนบ้านเข็มทอง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
89 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
90 โรงเรียนเพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์ 7 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
91 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
92 โรงเรียนบ้านท่าแดง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
93 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
94 โรงเรียนบ้านโคกกรวด 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
95 โรงเรียนบ้านศรีมงคล 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
96 โรงเรียนบ้านตีบใต้ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
97 โรงเรียนบ้านบึงสามพัน 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
98 โรงเรียนบ้านซับบอน 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
99 โรงเรียนบ้านไทรทอง 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
100 โรงเรียนบ้านท่าโรง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
101 โรงเรียนบ้านบุมะกรูด 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
102 โรงเรียนบ้านโคกปรือ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
103 โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
104 โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร 7 1 16.67% 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 6
105 โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง 6 1 16.67% 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 6
106 โรงเรียนบ้านสันเจริญโป่งสะทอน 6 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
107 โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
108 โรงเรียนบ้านแควป่าสัก 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
109 โรงเรียนปาลพันธุ์วิทยา 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
110 โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
111 โรงเรียนบ้านปู่จ้าว 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
112 โรงเรียนบ้าน กม.30 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
113 โรงเรียนบ้านซับกระถินทอง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
114 โรงเรียนบ้านซับกระโซ่ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
115 โรงเรียนบ้านซับตะแบก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
116 โรงเรียนบ้านดาดอุดม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
117 โรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
118 โรงเรียนบ้านโคกหิน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
119 โรงเรียนสมอทอดศึกษา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
120 โรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
121 โรงเรียนบ้านไร่เหนือ 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
122 โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
123 โรงเรียนบ้านโคกสง่า 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
124 โรงเรียนบ้านบึงกระจับ 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
125 โรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
126 โรงเรียนบ้านนาเฉลียง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
127 โรงเรียนบ้านคลองยาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
128 โรงเรียนบ้านจัดสรร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
129 โรงเรียนบ้านซับเดื่อ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
130 โรงเรียนบ้านทรัพย์เกษตร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
131 โรงเรียนบ้านท่าสวาย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
132 โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
133 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
134 โรงเรียนบ้านราหุล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
135 โรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
136 โรงเรียนบ้านวังน้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
137 โรงเรียนบ้านสระกรวด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
138 โรงเรียนบ้านสระแก้ว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
139 โรงเรียนบ้านเขาคลัง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
140 โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
141 โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
142 โรงเรียนบ้านนาน้ำโครม 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
143 โรงเรียนบ้านโคกสะแกลาด 4 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
144 โรงเรียนบ้านสระประดู่ 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
145 โรงเรียนบ้านหนองโป่ง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
146 โรงเรียนบ้านศรีเทพน้อย 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
147 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
148 โรงเรียนบ้านซับหินเพลิง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
149 โรงเรียนบ้านซับอีลุม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
150 โรงเรียนบ้านด่านไทรสามัคคี 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
151 โรงเรียนบ้านบ่อรัง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
152 โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
153 โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
154 โรงเรียนบ้านโคกตะขบ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
155 โรงเรียนบ้านวังอ่าง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
156 โรงเรียนบ้านแสงมณีวิทยา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
157 โรงเรียนโชติวิทยา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
158 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
159 โรงเรียนบ้านไร่ตาพุฒ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]