หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านราหุล อาคารอุ่นใจ(อนุบาล) ชั้น ป.1-3 ห้อง 1 14 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
9.00-12.00 เตรียมดินสอ ยางลบ และให้มารายงานตัวช่วงเวลา 08.00 - 08.30 น.
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านราหุล อาคารอุ่นใจ(อนุบาล) ชั้น ป.4-6 ห้อง 2 14 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
9.00-12.00 เตรียมอุปรณ์มาเอง และให้มารายงานตัวช่วงเวลา 08.00 - 08.30 น.
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านราหุล อาคารอุ่นใจ(อนุบาล) ชั้น ม.1-3 ห้อง 3 14 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
9.00-12.00 เตรียมอุปกรณ์มาเอง และให้มารายงานตัวช่วงเวลา 08.00 - 08.30 น.
4 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านราหุล อาคารอุ่นใจ(อนุบาล) ชั้น ป.1-3 ห้อง 1 14 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
13.00-16.00 เตรียมอุปรณ์มาเอง และให้มารายงานตัวช่วงเวลา 11.30-12.30
5 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านราหุล อาคารอุ่นใจ(อนุบาล) ชั้น ป.4-6 ห้อง 2 14 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
13.00-16.00 เตรียมอุปรณ์มาเอง และให้มารายงานตัวช่วงเวลา 11.30-12.30
6 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านราหุล อาคารอุ่นใจ(อนุบาล) ชั้น ม.1-3 ห้อง 3 14 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
13.00-16.00 เตรียมอุปรณ์มาเอง และให้มารายงานตัวช่วงเวลา 11.30-12.30
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านราหุล อาคารสุขใจ(สีเขียวไม้) ชั้น ป.4-6 ห้อง 1 14 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00 เตรียมอุปรณ์มาเอง และให้มารายงานตัวช่วงเวลา 08.00 - 08.30 น.
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านราหุล อาคารสุขใจ(สีเขียวไม้) ชั้น ม.1-3 ห้อง 2 14 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00 เตรียมอุปรณ์มาเอง และให้มารายงานตัวช่วงเวลา 08.00 - 08.30 น.
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านราหุล อาคารสุขใจ(สีเขียวไม้) ชั้น ป.1-3 ห้อง 1 15 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00 ให้มารายงานตัวช่วงเวลา 08.00 - 08.30 น.
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านราหุล อาคารสุขใจ(สีเขียวไม้) ชั้น ป.4-6 ห้อง 2 15 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00 ให้มารายงานตัวช่วงเวลา 08.00 - 08.30 น.
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านราหุล อาคารสุขใจ(สีเขียวไม้) ชั้น ม.1-3 ห้อง 3 15 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00 ให้มารายงานตัวช่วงเวลา 08.00 - 08.30 น.
12 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านราหุล อาคารอุ่นใจ(อนุบาล) ชั้น ป.1-3 ห้อง 1 15 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00 ให้มารายงานตัวช่วงเวลา 08.00 - 08.30 น.
13 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านราหุล อาคารอุ่นใจ(อนุบาล) ชั้น ป.4-6 ห้อง 2 15 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00 ให้มารายงานตัวช่วงเวลา 08.00 - 08.30 น.
14 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านราหุล อาคารอุ่นใจ(อนุบาล) ชั้น ม.1-3 ห้อง 3 15 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00 ให้มารายงานตัวช่วงเวลา 08.00 - 08.30 น.
15 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านราหุล อาคารสุขใจ(สีเขียวไม้) ชั้น ป.4-6 ห้อง 3 14 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00 เตรียมอุปรณ์มาเอง และให้มารายงานตัวช่วงเวลา 08.00 - 08.30 น.
16 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านราหุล อาคารสุขใจ(สีเขียวไม้) ชั้น ม.1-3 ห้อง 4 14 พ.ย. 2559 09.00-12.00 เตรียมอุปรณ์มาเอง และให้มารายงานตัวช่วงเวลา 08.00 - 08.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]