สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลหล่มเก่า 11 5 4 20 21 4 2 1 27
2 บ้านห้วยอีจีน 8 1 2 11 13 5 1 2 19
3 ผดุงวิทย์ 7 10 3 20 22 9 3 4 34
4 บ้านเหล่าหญ้า 7 4 2 13 16 4 7 2 27
5 บ้านทุ่งสมอ 6 1 2 9 9 3 2 4 14
6 อนุบาลสุภาพพิทยา 6 0 2 8 11 3 1 0 15
7 บ้านฝาย 5 7 0 12 17 7 6 2 30
8 บ้านวังบาล 5 3 3 11 13 9 3 4 25
9 บ้านศิลา 5 3 2 10 10 4 3 2 17
10 บ้านห้วยกะโปะ 5 2 0 7 8 5 0 1 13
11 บ้านแก่งโตน 4 2 2 8 11 7 6 5 24
12 บ้านน้ำชุน 4 2 1 7 8 1 2 0 11
13 บ้านห้วยหญ้าเครือ 4 1 2 7 9 4 4 3 17
14 บ้านนายาว 4 1 1 6 5 1 3 1 9
15 อนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่ม) 3 7 2 12 12 6 2 1 20
16 เมตตาชนูปถัมภ์ 3 2 2 7 8 8 0 3 16
17 บ้านห้วยลาน 3 1 2 6 4 5 4 1 13
18 บ้านวังยาว 3 0 5 8 6 10 4 3 20
19 เมตตาวิทยา 3 0 2 5 8 5 4 2 17
20 บ้านห้วยสวิง 2 4 0 6 5 4 1 1 10
21 บ้านห้วยลาด 2 3 0 5 7 3 1 1 11
22 บ้านหินโง่น 2 2 2 6 6 0 0 0 6
23 บ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 2 1 2 5 5 4 4 2 13
24 บ้านหนองแม่นา 2 1 1 4 6 5 2 3 13
25 อนุบาลหล่มสัก (ชุมชนบ้านศรีสะอาด) 2 1 1 4 6 2 2 0 10
26 บ้านห้วยระหงส์ 2 1 1 4 5 6 5 3 16
27 บ้านป่าแกเครือ 2 1 0 3 4 2 0 1 6
28 ฤทัยทิพย์ 2 1 0 3 3 2 1 0 6
29 บ้านวังเวิน 2 1 0 3 2 1 1 0 4
30 บ้านหลักด่าน 2 0 2 4 2 6 1 7 9
31 บ้านทรัพย์สว่าง 2 0 1 3 6 6 1 4 13
32 วัดทุ่งธงไชย 2 0 1 3 3 3 0 1 6
33 บ้านห้วยสนามทราย 2 0 0 2 4 6 1 1 11
34 บ้านป่าบง 2 0 0 2 4 0 0 1 4
35 บ้านโจะโหวะ 1 5 2 8 11 6 1 1 18
36 บ้านวังร่อง 1 4 2 7 10 6 2 2 18
37 บ้านดอยน้ำเพียงดิน 1 4 2 7 7 1 4 1 12
38 บ้านสงเปลือย 1 3 3 7 6 7 5 1 18
39 บ้านตาดกลอย 1 3 2 6 7 0 1 3 8
40 บ้านห้วยขอนหาด 1 3 2 6 4 1 1 2 6
41 บ้านช้างตะลูด 1 3 1 5 5 2 0 0 7
42 บ้านท่าขาม 1 2 2 5 7 16 4 2 27
43 บ้านเนินมิตรภาพที่ 47 1 2 1 4 6 3 1 3 10
44 บ้านตาดข่าพัฒนา 1 2 1 4 5 1 0 2 6
45 บ้านกลาง 1 2 0 3 5 1 0 1 6
46 บ้านทับเบิกร่วมใจ 1 1 0 2 4 3 1 0 8
47 บ้านซำภู 1 1 0 2 4 2 0 0 6
48 บ้านน้ำก้อ 1 1 0 2 3 7 1 3 11
49 บ้านห้วยผักกูด 1 1 0 2 3 1 1 0 5
50 บ้านท่าข้าม 1 1 0 2 2 2 0 3 4
51 บ้านโป่งสามขา 1 1 0 2 2 0 0 1 2
52 ธรรมนูญกองช่างวิทยา 1 0 2 3 5 4 1 2 10
53 บ้านน้ำพุ 1 0 2 3 4 4 2 0 10
54 อนุบาลน้ำหนาว 1 0 1 2 2 2 2 2 6
55 วัดศรีจันดาธรรม 1 0 1 2 2 1 1 0 4
56 บ้านวังมล 1 0 0 1 4 3 2 1 9
57 บ้านหนองบัว 1 0 0 1 3 4 1 4 8
58 บ้านท่าโก 1 0 0 1 2 0 0 0 2
59 เอื้ออังกูรวิทยา 1 0 0 1 1 3 1 1 5
60 บ้านโคกมน 1 0 0 1 1 3 0 3 4
61 บ้านน้ำสร้าง 1 0 0 1 1 0 0 1 1
62 บ้านป่าแดง(เขาค้อ) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
63 บ้านหนองสว่าง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
64 บ้านห้วยกอก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
65 บ้านโป่งช้าง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
66 บ้านใหม่วิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
67 บ้านธารทิพย์ 0 3 4 7 5 5 4 3 14
68 บ้านหนองไขว่ 0 3 2 5 4 3 4 0 11
69 บ้านเหมืองแบ่ง 0 3 0 3 3 4 2 1 9
70 อนุบาลทิพยาหล่มสัก 0 2 1 3 6 2 1 1 9
71 บ้านเข็กน้อย 0 2 1 3 5 3 1 1 9
72 บ้านท่าอิบุญ 0 2 1 3 3 2 2 1 7
73 วัดหนองปลาซิว 0 2 0 2 2 2 0 0 4
74 บ้านหินกลิ้ง 0 2 0 2 2 1 2 0 5
75 บ้านอุ่มกะทาด 0 2 0 2 2 0 1 1 3
76 บ้านอีเลิศ 0 2 0 2 1 4 0 0 5
77 บ้านวังรู 0 1 4 5 4 4 0 1 8
78 บ้านดงขวาง 0 1 3 4 4 3 4 5 11
79 พ่อขุนผาเมืองรำลึก 0 1 2 3 3 2 2 0 7
80 สิรินคริสเตียน 0 1 2 3 1 2 4 1 7
81 บ้านวังกวาง 0 1 1 2 2 5 0 2 7
82 บ้านหินฮาว 0 1 0 1 2 4 0 4 6
83 บ้านวังก้นหวด 0 1 0 1 2 1 0 0 3
84 บ้านหนองใหญ่ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
85 หน้าศูนย์เครื่องมือกล 0 1 0 1 1 2 1 1 4
86 บ้านนาเกาะ 0 1 0 1 1 2 0 4 3
87 บ้านหนองยาว 0 1 0 1 1 1 0 2 2
88 บ้านวังเวินพัฒนา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
89 บ้านหนองขาม 0 1 0 1 0 4 0 2 4
90 บ้านกกกะบก 0 1 0 1 0 2 0 2 2
91 บ้านบุ่งคล้า 0 0 2 2 6 5 2 2 13
92 บ้านห้วยน้ำขาว 0 0 2 2 2 3 1 1 6
93 บ้านท่าช้าง 0 0 1 1 3 2 0 2 5
94 ไทยรัฐวิทยา 25 0 0 1 1 3 0 2 3 5
95 ชุมชนบ้านติ้ว 0 0 1 1 2 3 3 5 8
96 บ้านบุ่ง 0 0 1 1 2 2 1 0 5
97 บ้านลานบ่า 0 0 1 1 2 1 0 1 3
98 บ้านร่องกะถิน 0 0 1 1 1 5 0 0 6
99 บูรณวิทยา 0 0 1 1 1 1 1 2 3
100 บ้านน้ำคำ 0 0 1 1 1 1 1 1 3
101 บ้านซำม่วง 0 0 1 1 1 0 1 0 2
102 บ้านไร่นางาม 0 0 1 1 0 4 3 1 7
103 บ้านปากออก 0 0 1 1 0 3 0 2 3
104 เมตตาศึกษา 0 0 1 1 0 2 2 0 4
105 บ้านคลองสีฟัน 0 0 1 1 0 1 1 1 2
106 บ้านดอนสว่าง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
107 บ้านน้ำดุกเหนือ 0 0 0 0 2 1 2 1 5
108 วัดศรีทอง 0 0 0 0 2 1 0 2 3
109 บ้านภูผักไซ่ 0 0 0 0 1 3 3 2 7
110 บ้านฝายวังบอน 0 0 0 0 1 3 1 1 5
111 บ้านปากดุก 0 0 0 0 1 3 0 1 4
112 บ้านดงคล้อ 0 0 0 0 1 2 0 1 3
113 พ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ 0 0 0 0 1 1 1 3 3
114 บ้านวังขอน 0 0 0 0 1 1 1 1 3
115 บ้านหวาย 0 0 0 0 1 1 1 0 3
116 บ้านท่าผู 0 0 0 0 1 0 1 1 2
117 บ้านหนองปลา 0 0 0 0 1 0 0 3 1
118 แก้วนิมิตวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 2 1
119 บ้านหนองคัน 0 0 0 0 1 0 0 1 1
120 บ้านสักหลง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
121 บ้านโสกเดื่อ 0 0 0 0 0 3 1 0 4
122 บ้านห้วยหินลับ 0 0 0 0 0 2 0 1 2
123 บ้านน้ำอ้อย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
124 บ้านดงน้ำเดื่อ 0 0 0 0 0 1 0 2 1
125 บ้านกกโอ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
126 ชุมชนบ้านห้วยมะเขือ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
127 บ้านจางวาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
128 บ้านวังขอนดู่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
129 บ้านหนองบัวแก้ว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
130 บ้านหนองเล 0 0 0 0 0 1 0 0 1
131 บ้านหัวนา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
132 บ้านห้วยข่อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
133 บ้านน้ำเฮี้ย 0 0 0 0 0 0 1 1 1
134 บ้านโนนทอง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
135 บ้านพร้าว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
136 บ้านนาแซง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
137 บ้านน้ำขอบ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
138 บ้านปากห้วยขอนแก่น 0 0 0 0 0 0 1 0 1
139 บ้านปากห้วยด่าน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
140 บ้านฟองใต้ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
141 บ้านดงทิพย์ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
142 บ้านน้ำอ้อม 0 0 0 0 0 0 0 2 0
143 บ้านขี้นาค 0 0 0 0 0 0 0 1 0
144 บ้านท่าดินแดง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
145 บ้านนาซำ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
146 บ้านภูปูน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
147 บ้านร่องบง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
148 บ้านหนองอ้อ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
149 บ้านส้มเลา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 บ้านห้วยไร่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 พอจิตวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 158 144 112 414 499 358 174 192 1,031