หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนผดุงวิทย์ 38 22 57.89% 9 23.68% 3 7.89% 4 10.53% 38
2 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 28 21 75% 4 14.29% 2 7.14% 1 3.57% 28
3 โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า 34 18 56.25% 4 12.5% 8 25% 2 6.25% 32
4 โรงเรียนบ้านฝาย 32 17 53.13% 7 21.88% 6 18.75% 2 6.25% 32
5 โรงเรียนบ้านวังบาล 33 13 41.94% 11 35.48% 3 9.68% 4 12.9% 31
6 โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน 22 13 61.9% 5 23.81% 1 4.76% 2 9.52% 21
7 โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 23 13 59.09% 3 13.64% 2 9.09% 4 18.18% 22
8 โรงเรียนบ้านวังร่อง 22 12 54.55% 6 27.27% 2 9.09% 2 9.09% 22
9 โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่ม) 22 12 57.14% 6 28.57% 2 9.52% 1 4.76% 21
10 โรงเรียนบ้านแก่งโตน 29 11 37.93% 7 24.14% 6 20.69% 5 17.24% 29
11 โรงเรียนบ้านโจะโหวะ 20 11 57.89% 6 31.58% 1 5.26% 1 5.26% 19
12 โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา 15 11 73.33% 3 20% 1 6.67% 0 0% 15
13 โรงเรียนบ้านช้างตะลูด 14 11 78.57% 2 14.29% 0 0% 1 7.14% 14
14 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ 22 10 45.45% 5 22.73% 4 18.18% 3 13.64% 22
15 โรงเรียนบ้านศิลา 19 10 52.63% 4 21.05% 3 15.79% 2 10.53% 19
16 โรงเรียนบ้านห้วยลาด 14 9 64.29% 3 21.43% 1 7.14% 1 7.14% 14
17 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 19 8 42.11% 8 42.11% 0 0% 3 15.79% 19
18 โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ 15 8 53.33% 6 40% 0 0% 1 6.67% 15
19 โรงเรียนเมตตาวิทยา 19 8 42.11% 5 26.32% 4 21.05% 2 10.53% 19
20 โรงเรียนบ้านน้ำชุน 15 8 72.73% 1 9.09% 2 18.18% 0 0% 11
21 โรงเรียนบ้านท่าขาม 29 7 24.14% 16 55.17% 4 13.79% 2 6.9% 29
22 โรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดิน 15 7 53.85% 1 7.69% 4 30.77% 1 7.69% 13
23 โรงเรียนบ้านตาดกลอย 11 7 63.64% 0 0% 1 9.09% 3 27.27% 11
24 โรงเรียนบ้านวังยาว 27 6 26.09% 10 43.48% 4 17.39% 3 13.04% 23
25 โรงเรียนบ้านสงเปลือย 19 6 31.58% 7 36.84% 5 26.32% 1 5.26% 19
26 โรงเรียนบ้านน้ำก้อ 18 6 35.29% 7 41.18% 1 5.88% 3 17.65% 17
27 โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง 19 6 35.29% 6 35.29% 1 5.88% 4 23.53% 17
28 โรงเรียนบ้านหนองแม่นา 20 6 37.5% 5 31.25% 2 12.5% 3 18.75% 16
29 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 17 6 40% 5 33.33% 2 13.33% 2 13.33% 15
30 โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ 47 13 6 46.15% 3 23.08% 1 7.69% 3 23.08% 13
31 โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก (ชุมชนบ้านศรีสะอาด) 11 6 60% 2 20% 2 20% 0 0% 10
32 โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 10 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
33 โรงเรียนบ้านหินโง่น 7 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
34 โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ 19 5 26.32% 6 31.58% 5 26.32% 3 15.79% 19
35 โรงเรียนบ้านธารทิพย์ 18 5 29.41% 5 29.41% 4 23.53% 3 17.65% 17
36 โรงเรียนบ้านวังรู 11 5 45.45% 5 45.45% 0 0% 1 9.09% 11
37 โรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 16 5 33.33% 4 26.67% 4 26.67% 2 13.33% 15
38 โรงเรียนธรรมนูญกองช่างวิทยา 13 5 41.67% 4 33.33% 1 8.33% 2 16.67% 12
39 โรงเรียนบ้านห้วยสวิง 11 5 45.45% 4 36.36% 1 9.09% 1 9.09% 11
40 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 11 5 45.45% 3 27.27% 2 18.18% 1 9.09% 11
41 โรงเรียนบ้านซำภู 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
42 โรงเรียนบ้านนายาว 10 5 50% 1 10% 3 30% 1 10% 10
43 โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา 8 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 2 25% 8
44 โรงเรียนบ้านกลาง 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
45 โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย 14 4 33.33% 6 50% 1 8.33% 1 8.33% 12
46 โรงเรียนบ้านห้วยลาน 15 4 28.57% 5 35.71% 4 28.57% 1 7.14% 14
47 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 10 4 40% 4 40% 2 20% 0 0% 10
48 โรงเรียนบ้านดงขวาง 17 4 25% 3 18.75% 4 25% 5 31.25% 16
49 โรงเรียนบ้านหนองไขว่ 11 4 36.36% 3 27.27% 4 36.36% 0 0% 11
50 โรงเรียนบ้านวังมล 10 4 40% 3 30% 2 20% 1 10% 10
51 โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
52 โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย 8 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
53 โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ 9 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
54 โรงเรียนบ้านบุ่ง 8 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
55 โรงเรียนบ้านป่าแกเครือ 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
56 โรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด 8 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 2 25% 8
57 โรงเรียนบ้านป่าบง 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
58 โรงเรียนบ้านหลักด่าน 26 3 15.79% 8 42.11% 1 5.26% 7 36.84% 19
59 โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง 10 3 30% 4 40% 2 20% 1 10% 10
60 โรงเรียนบ้านหนองบัว 12 3 25% 4 33.33% 1 8.33% 4 33.33% 12
61 โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
62 โรงเรียนฤทัยทิพย์ 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
63 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 8 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
64 โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
65 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 25 8 3 37.5% 0 0% 2 25% 3 37.5% 8
66 โรงเรียนบ้านวังกวาง 9 2 22.22% 5 55.56% 0 0% 2 22.22% 9
67 โรงเรียนบ้านหินฮาว 10 2 20% 4 40% 0 0% 4 40% 10
68 โรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว 13 2 15.38% 3 23.08% 3 23.08% 5 38.46% 13
69 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
70 โรงเรียนอนุบาลน้ำหนาว 8 2 25% 2 25% 2 25% 2 25% 8
71 โรงเรียนบ้านนาเกาะ 8 2 25% 2 25% 0 0% 4 50% 8
72 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 8 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 3 42.86% 7
73 โรงเรียนบ้านดอนสว่าง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
74 โรงเรียนวัดหนองปลาซิว 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
75 โรงเรียนบ้านน้ำดุกเหนือ 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
76 โรงเรียนบ้านหินกลิ้ง 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
77 โรงเรียนบ้านวังเวิน 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
78 โรงเรียนวัดศรีจันดาธรรม 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
79 โรงเรียนวัดศรีทอง 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
80 โรงเรียนบ้านลานบ่า 5 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
81 โรงเรียนบ้านวังก้นหวด 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
82 โรงเรียนบ้านอุ่มกะทาด 5 2 40% 0 0% 2 40% 1 20% 5
83 โรงเรียนบ้านดงทิพย์ 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
84 โรงเรียนบ้านโป่งสามขา 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
85 โรงเรียนบ้านท่าโก 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
86 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
87 โรงเรียนบ้านร่องกะถิน 6 1 16.67% 5 83.33% 0 0% 0 0% 6
88 โรงเรียนบ้านอีเลิศ 5 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
89 โรงเรียนบ้านภูผักไซ่ 11 1 11.11% 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 9
90 โรงเรียนเอื้ออังกูรวิทยา 10 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
91 โรงเรียนบ้านฝายวังบอน 7 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
92 โรงเรียนบ้านโคกมน 8 1 14.29% 3 42.86% 0 0% 3 42.86% 7
93 โรงเรียนบ้านปากดุก 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
94 โรงเรียนสิรินคริสเตียน 8 1 12.5% 2 25% 4 50% 1 12.5% 8
95 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล 8 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
96 โรงเรียนบ้านดงคล้อ 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
97 โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ 6 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 6
98 โรงเรียนบูรณวิทยา 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
99 โรงเรียนบ้านน้ำคำ 5 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
100 โรงเรียนบ้านวังขอน 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
101 โรงเรียนบ้านหวาย 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
102 โรงเรียนบ้านหนองยาว 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
103 โรงเรียนบ้านท่าผู 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
104 โรงเรียนบ้านซำม่วง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
105 โรงเรียนบ้านหนองปลา 4 1 25% 0 0% 0 0% 3 75% 4
106 โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
107 โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
108 โรงเรียนบ้านหนองคัน 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
109 โรงเรียนบ้านป่าแดง(เขาค้อ) 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
110 โรงเรียนบ้านวังเวินพัฒนา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
111 โรงเรียนบ้านสักหลง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
112 โรงเรียนบ้านหนองสว่าง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
113 โรงเรียนบ้านห้วยกอก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
114 โรงเรียนบ้านโป่งช้าง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
115 โรงเรียนบ้านโสก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
116 โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
117 โรงเรียนบ้านไร่นางาม 10 0 0% 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 8
118 โรงเรียนบ้านหนองขาม 6 0 0% 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 6
119 โรงเรียนบ้านโสกเดื่อ 4 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
120 โรงเรียนบ้านปากออก 5 0 0% 3 60% 0 0% 2 40% 5
121 โรงเรียนเมตตาศึกษา 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
122 โรงเรียนบ้านกกกะบก 5 0 0% 2 50% 0 0% 2 50% 4
123 โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
124 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อย 3 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
125 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยมะเขือ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
126 โรงเรียนบ้านคลองสีฟัน 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
127 โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
128 โรงเรียนบ้านกกโอ 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
129 โรงเรียนบ้านจางวาง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
130 โรงเรียนบ้านวังขอนดู่ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
131 โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
132 โรงเรียนบ้านหนองเล 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
133 โรงเรียนบ้านหัวนา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
134 โรงเรียนบ้านห้วยข่อย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
135 โรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ย 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
136 โรงเรียนบ้านโนนทอง 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
137 โรงเรียนบ้านพร้าว 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
138 โรงเรียนบ้านนาแซง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
139 โรงเรียนบ้านน้ำขอบ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
140 โรงเรียนบ้านปากห้วยขอนแก่น 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
141 โรงเรียนบ้านปากห้วยด่าน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
142 โรงเรียนบ้านฟองใต้ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
143 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
144 โรงเรียนบ้านขี้นาค 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
145 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
146 โรงเรียนบ้านนาซำ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
147 โรงเรียนบ้านภูปูน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
148 โรงเรียนบ้านร่องบง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
149 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
150 โรงเรียนบ้านส้มเลา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
151 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
152 โรงเรียนพอจิตวิทยา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางพจรินทร์ จันทึง โทร. 0869276082
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]