หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 24 - 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดงขวาง อาคาร 2 ชั้น บน ห้อง ป.3 25 ก.ย. 2559 09.00-16.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดงขวาง อาคาร 2 ชั้น บน ห้อง ป.4 25 ก.ย. 2559 09.00-16.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงขวาง อาคาร 2 ชั้น บน ห้อง ป.5 25 ก.ย. 2559 09.00-16.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดงขวาง อาคาร 2 ชั้น ล่าง ห้อง อนุบาล 1 25 ก.ย. 2559 09.00-16.00 ให้จัดเตรียมโต๊ะ เก้าอี้ สายไฟ และวัสดุอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องมาเอง
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดงขวาง อาคาร 2 ชั้น ล่าง ห้อง ป.1 25 ก.ย. 2559 09.00-16.00 ให้จัดเตรียมโต๊ะ เก้าอี้ สายไฟ และวัสดุอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องมาเอง
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงขวาง อาคาร 2 ชั้น ล่าง ห้อง ป.2 25 ก.ย. 2559 09.00-16.00 ให้จัดเตรียมโต๊ะ เก้าอี้ สายไฟ และวัสดุอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องมาเอง
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดงขวาง อาคารไม้ ชั้น ล่าง ห้อง โสต 25 ก.ย. 2559 09.00-12.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงขวาง อาคารมไม้ ชั้น ล่าง ห้อง โสต 25 ก.ย. 2559 13.00-16.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงขวาง
-
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงขวาง
-
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดงขวาง อาคาร 3 ชั้น ล่าง ห้อง ม.3 25 ก.ย. 2559 09.00-12.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดงขวาง อาคาร 3 ชั้น ล่าง ห้อง วิทย์ฯมัธยม 25 ก.ย. 2559 09.00-12.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงขวาง อาคาร 3 ชั้น บน ห้อง ม.2/2 25 ก.ย. 2559 09.00-12.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดงขวาง อาคาร 3 ชั้น ล่าง ห้อง ม.1/1 25 ก.ย. 2559 09.00-16.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดงขวาง อาคาร 3 ชั้น ล่าง ห้อง ม.1/2 25 ก.ย. 2559 09.00-16.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงขวาง อาคาร 3 ชั้น ล่าง ห้อง ม.2/1 25 ก.ย. 2559 09.00-16.00
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงขวาง อาคาร 2 ชั้น ชั้นบน ห้อง ห้อง ป.6 25 ก.ย. 2559 09.00-16.00
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงขวาง
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางพจรินทร์ จันทึง โทร. 0869276082
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]