สรุปเหรียญรางวัล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเพชรบูรณ์ 47 3 1 5 51
2 บ้านยาวี-ห้วยโป่ง 33 5 4 1 42
3 เมืองเพชรบูรณ์ 27 4 4 3 35
4 บ้านเขาชะโงก 26 3 1 2 30
5 อนุบาลชนแดน 25 15 5 4 45
6 บ้านหนองใหญ่ 25 3 0 3 28
7 บ้านห้วยสะแก 24 6 3 5 33
8 อนุบาลวังโป่ง 24 4 1 1 29
9 บ้านท่าข้าม 23 6 4 1 33
10 บ้านวังหิน 22 5 3 2 30
11 เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 19 1 1 0 21
12 บ้านโป่งหว้า 18 7 6 2 31
13 เสรีศึกษา 18 3 0 1 21
14 บ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร) 17 7 2 2 26
15 บ้านวังแซ่กลอย 15 3 0 1 18
16 บ้านดงขุยใต้ 15 3 0 0 18
17 บ้านโพธิ์ทอง 14 5 3 2 22
18 บ้านสักแห้ง 14 5 2 4 21
19 บ้านคลองปลาหมอ 14 5 2 3 21
20 บ้านชัยมงคล 14 0 1 2 15
21 บ้านศาลาลาย 13 0 2 1 15
22 บ้านดงมูลเหล็ก 13 0 1 1 14
23 บ้านสามแยกวังชมภู 12 7 1 3 20
24 บ้านตะเบาะ 12 3 5 2 20
25 บ้านชอนไพร 12 0 1 1 13
26 บ้านยางลาด 11 3 2 0 16
27 บ้านปากน้ำ 11 3 0 1 14
28 บ้านห้วยงาช้าง 11 0 0 0 11
29 บ้านโคกยาว 10 4 3 2 17
30 บ้านหัวนา 10 2 0 1 12
31 บ้านเนินสง่า 10 1 0 0 11
32 บ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137 9 4 0 1 13
33 ชุมชนบ้านน้ำร้อน 9 2 1 0 12
34 บ้านห้วยผักไล 8 4 1 1 13
35 บ้านขมวด 8 3 2 0 13
36 บ้านซับเปิบ 8 3 1 0 12
37 ชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน 8 3 0 0 11
38 บ้านวังโค้ง 8 2 2 1 12
39 บ้านท่าพล (ท่าพลวิทยาคาร) 8 2 2 0 12
40 คลองห้วยนาพัฒนาการ 8 1 0 0 9
41 บ้านวังพลับ 8 0 0 1 8
42 บ้านคลองบง 8 0 0 0 8
43 บ้านลาดแค 7 2 2 1 11
44 บ้านเฉลียงลับ 7 0 0 2 7
45 ราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ 7 0 0 0 7
46 บ้าน กม.2 6 5 1 1 12
47 บ้านอมกง 6 3 1 1 10
48 บ้านดงขุย 6 3 0 1 9
49 บ้านดงลาน 6 2 1 0 9
50 บ้านกกไทร 6 1 1 0 8
51 บ้านโคกหนองจอก 6 1 0 0 7
52 บ้าน กม.28 6 0 0 2 6
53 น้ำอ้อมประชาสรรค์ 5 5 0 0 10
54 บ้านน้ำเดื่อ 5 2 1 0 8
55 บ้านท่ากกตาล 5 1 2 1 8
56 บ้านโนนตะแบก 5 1 1 0 7
57 บ้านตะกุดจั่น 5 1 0 1 6
58 บ้านเขาสัก 5 1 0 0 6
59 บ้านระวิง 5 1 0 0 6
60 บ้านถ้ำแก้ว 5 1 0 0 6
61 สำราญราษฎร์วิทยา 5 1 0 0 6
62 สายสมร 5 1 0 0 6
63 โลมนิลวงศ์อนุสรณ์ 5 0 1 0 6
64 บ้านโคก 4 3 0 2 7
65 บ้านโนนสะอาด 4 2 1 4 7
66 บ้านโนนตูม 4 2 0 1 6
67 บ้านวังศาล 4 1 2 1 7
68 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 2 (บ้านพนานิคม) 4 1 1 2 6
69 บ้านคลองห้วยนา 4 1 0 3 5
70 บ้านโป่งนกแก้ว 4 0 1 0 5
71 บ้านป่าแดง 4 0 0 1 4
72 บ้านใหม่วังตะเคียน 4 0 0 0 4
73 บ้านน้ำเลา 3 3 0 0 6
74 บ้านโป่งตาเบ้า 3 2 0 0 5
75 บ้านคลองสาร 3 2 0 0 5
76 บ้านน้ำลัด 3 1 1 0 5
77 บ้านทรัพย์พุทรา 3 1 0 1 4
78 บ้านนายม 3 1 0 1 4
79 บ้านบุฉนวน 3 1 0 0 4
80 บ้านวังรวก 3 0 0 1 3
81 บ้านนาป่า 3 0 0 0 3
82 บ้านหนองแหวน 3 0 0 0 3
83 บ้านโตก 3 0 0 0 3
84 บ้านกงกะยาง 3 0 0 0 3
85 บ้านโคกเจริญ 3 0 0 0 3
86 บ้านสะเดียง 2 4 1 0 7
87 บ้านคลองน้ำคัน 2 4 0 2 6
88 บ้านสะแกงาม 2 3 2 0 7
89 บ้านกกจั่น 2 2 0 1 4
90 บ้านวังใหญ่ 2 2 0 1 4
91 บ้านห้วยแหน 2 1 1 1 4
92 บ้านป่าบง 2 1 0 0 3
93 บ้านเขาขาด 2 1 0 0 3
94 ตาดหมอกวิทยา 2 0 1 0 3
95 ลูกจันทน์ปิยะอุย 2 0 1 0 3
96 บ้านซับข่อย 2 0 1 0 3
97 เซนต์นีโอศรีชนแดน 2 0 0 1 2
98 บ้านเขาน้อย 2 0 0 1 2
99 บ้านพลำ 2 0 0 0 2
100 บ้านทุ่งแค 2 0 0 0 2
101 บ้านวังหินซอง 1 3 1 0 5
102 บ้านทุ่งหินปูน 1 3 0 1 4
103 บ้านลำป่าสักมูล 1 1 1 0 3
104 บ้านป่าม่วง 1 1 0 3 2
105 บ้านยางหัวลม 1 1 0 2 2
106 บ้านยางกุด 1 1 0 1 2
107 บ้านไร่ฝาย 1 1 0 0 2
108 บ้านด่านช้าง 1 1 0 0 2
109 บ้านคลองสำโรง 1 1 0 0 2
110 บ้านเขาบ่อทอง 1 0 1 1 2
111 บ้านบง 1 0 1 0 2
112 บ้านหลุง 1 0 1 0 2
113 บ้านน้ำเดื่อใต้ 1 0 0 1 1
114 อนุบาลตริณศิลป์ 1 0 0 1 1
115 บ้านดง 1 0 0 1 1
116 บ้านวังซอง 1 0 0 1 1
117 บ้านวังปลาช่อน 1 0 0 1 1
118 ธาราคีรี 1 0 0 0 1
119 บ้านตะกุดเป้า 1 0 0 0 1
120 บ้านนา 1 0 0 0 1
121 บ้านป่าเลา 1 0 0 0 1
122 บ้านซับเจริญ 1 0 0 0 1
123 บ้านบุ่งกกเรียง 1 0 0 0 1
124 บ้านวังขอน 1 0 0 0 1
125 บ้านวังทอง 1 0 0 0 1
126 บ้านหนองระมาน 1 0 0 0 1
127 บ้านเขาคณฑา 1 0 0 0 1
128 บ้านหนองกลอย 0 3 0 0 3
129 บ้านโพธิ์งาม 0 1 2 0 3
130 บ้านซับขลุง 0 1 0 1 1
131 บ้านถ้ำน้ำบัง 0 1 0 1 1
132 บ้านทางข้าม 0 1 0 1 1
133 บ้านห้วยไคร้ 0 1 0 0 1
134 บ้านกล้วย 0 1 0 0 1
135 บ้านซับสีทอง 0 1 0 0 1
136 บ้านบุ่งคล้า 0 1 0 0 1
137 บ้านวังชะนาง 0 1 0 0 1
138 บ้านหนองตาด 0 1 0 0 1
139 บ้านห้วยนาค 0 1 0 0 1
140 บ้านโคกสำราญ 0 1 0 0 1
141 บ้านผาทอง 0 0 1 0 1
142 บ้านเนินสว่าง 0 0 1 0 1
143 บ้านห้วยใหญ่ 0 0 0 3 0
144 บ้านดงหลง 0 0 0 1 0
145 บ้านห้วยตูม 0 0 0 1 0
146 บ้านโตกใต้ 0 0 0 1 0
147 กิตติพิทยา 0 0 0 0 0
รวม 899 239 100 116 1,238