สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเพชรบูรณ์ 19 11 4 34 47 3 1 5 51
2 บ้านเขาชะโงก 12 8 2 22 26 3 1 2 30
3 บ้านยาวี-ห้วยโป่ง 12 5 5 22 33 5 4 1 42
4 บ้านดงมูลเหล็ก 11 0 2 13 13 0 1 1 14
5 เมืองเพชรบูรณ์ 8 12 2 22 27 4 4 3 35
6 เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 7 4 5 16 19 1 1 0 21
7 บ้านศาลาลาย 7 2 0 9 13 0 2 1 15
8 บ้านเนินสง่า 7 1 2 10 10 1 0 0 11
9 บ้านท่าข้าม 6 6 5 17 23 6 4 1 33
10 อนุบาลวังโป่ง 6 5 5 16 24 4 1 1 29
11 บ้านวังหิน 6 4 5 15 22 5 3 2 30
12 บ้านวังแซ่กลอย 6 2 2 10 15 3 0 1 18
13 เสรีศึกษา 5 7 1 13 18 3 0 1 21
14 บ้านโป่งหว้า 5 2 2 9 18 7 6 2 31
15 บ้านสักแห้ง 5 2 2 9 14 5 2 4 21
16 บ้านห้วยสะแก 4 8 5 17 24 6 3 5 33
17 บ้านสามแยกวังชมภู 4 3 5 12 12 7 1 3 20
18 บ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร) 4 2 5 11 17 7 2 2 26
19 บ้านดงขุยใต้ 4 2 5 11 15 3 0 0 18
20 ชุมชนบ้านน้ำร้อน 4 2 0 6 9 2 1 0 12
21 อนุบาลชนแดน 3 6 7 16 25 15 5 4 45
22 บ้านหนองใหญ่ 3 4 5 12 25 3 0 3 28
23 บ้านโคกยาว 3 3 2 8 10 4 3 2 17
24 บ้านชัยมงคล 3 1 5 9 14 0 1 2 15
25 ราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ 3 1 2 6 7 0 0 0 7
26 บ้านวังพลับ 3 1 0 4 8 0 0 1 8
27 บ้านตะเบาะ 3 0 2 5 12 3 5 2 20
28 บ้านยางลาด 3 0 2 5 11 3 2 0 16
29 บ้านดงขุย 3 0 2 5 6 3 0 1 9
30 บ้านหัวนา 2 3 1 6 10 2 0 1 12
31 บ้านคลองบง 2 2 3 7 8 0 0 0 8
32 บ้านขมวด 2 2 0 4 8 3 2 0 13
33 บ้านวังโค้ง 2 2 0 4 8 2 2 1 12
34 คลองห้วยนาพัฒนาการ 2 2 0 4 8 1 0 0 9
35 บ้านลาดแค 2 1 3 6 7 2 2 1 11
36 บ้านน้ำลัด 2 1 0 3 3 1 1 0 5
37 ตาดหมอกวิทยา 2 1 0 3 2 0 1 0 3
38 บ้านเฉลียงลับ 2 0 2 4 7 0 0 2 7
39 โลมนิลวงศ์อนุสรณ์ 2 0 1 3 5 0 1 0 6
40 บ้านใหม่วังตะเคียน 2 0 1 3 4 0 0 0 4
41 บ้าน กม.2 2 0 0 2 6 5 1 1 12
42 บ้านพลำ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
43 บ้านคลองปลาหมอ 1 7 3 11 14 5 2 3 21
44 บ้านโพธิ์ทอง 1 6 0 7 14 5 3 2 22
45 บ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137 1 3 0 4 9 4 0 1 13
46 บ้านห้วยงาช้าง 1 2 5 8 11 0 0 0 11
47 บ้านชอนไพร 1 2 1 4 12 0 1 1 13
48 บ้านปากน้ำ 1 2 1 4 11 3 0 1 14
49 บ้านซับเปิบ 1 2 0 3 8 3 1 0 12
50 บ้านคลองห้วยนา 1 2 0 3 4 1 0 3 5
51 บ้านวังรวก 1 2 0 3 3 0 0 1 3
52 บ้านนาป่า 1 2 0 3 3 0 0 0 3
53 บ้านหนองแหวน 1 2 0 3 3 0 0 0 3
54 บ้านห้วยผักไล 1 1 2 4 8 4 1 1 13
55 บ้านโคกหนองจอก 1 1 1 3 6 1 0 0 7
56 บ้านเขาสัก 1 1 1 3 5 1 0 0 6
57 บ้านโตก 1 1 1 3 3 0 0 0 3
58 บ้านโนนตูม 1 1 0 2 4 2 0 1 6
59 บ้านป่าแดง 1 1 0 2 4 0 0 1 4
60 ลูกจันทน์ปิยะอุย 1 1 0 2 2 0 1 0 3
61 บ้านอมกง 1 0 2 3 6 3 1 1 10
62 น้ำอ้อมประชาสรรค์ 1 0 1 2 5 5 0 0 10
63 บ้านกกจั่น 1 0 1 2 2 2 0 1 4
64 บ้านป่าบง 1 0 1 2 2 1 0 0 3
65 บ้านตะกุดจั่น 1 0 0 1 5 1 0 1 6
66 บ้านกงกะยาง 1 0 0 1 3 0 0 0 3
67 บ้านห้วยแหน 1 0 0 1 2 1 1 1 4
68 เซนต์นีโอศรีชนแดน 1 0 0 1 2 0 0 1 2
69 บ้านยางหัวลม 1 0 0 1 1 1 0 2 2
70 บ้านไร่ฝาย 1 0 0 1 1 1 0 0 2
71 บ้านน้ำเดื่อใต้ 1 0 0 1 1 0 0 1 1
72 อนุบาลตริณศิลป์ 1 0 0 1 1 0 0 1 1
73 บ้านโป่งตาเบ้า 0 2 1 3 3 2 0 0 5
74 บ้าน กม.28 0 2 0 2 6 0 0 2 6
75 บ้านคลองสาร 0 2 0 2 3 2 0 0 5
76 บ้านทรัพย์พุทรา 0 2 0 2 3 1 0 1 4
77 บ้านระวิง 0 1 2 3 5 1 0 0 6
78 บ้านน้ำเดื่อ 0 1 1 2 5 2 1 0 8
79 บ้านถ้ำแก้ว 0 1 1 2 5 1 0 0 6
80 สำราญราษฎร์วิทยา 0 1 1 2 5 1 0 0 6
81 บ้านเขาน้อย 0 1 1 2 2 0 0 1 2
82 บ้านทุ่งแค 0 1 1 2 2 0 0 0 2
83 บ้านดง 0 1 1 2 1 0 0 1 1
84 บ้านท่ากกตาล 0 1 0 1 5 1 2 1 8
85 สายสมร 0 1 0 1 5 1 0 0 6
86 บ้านน้ำเลา 0 1 0 1 3 3 0 0 6
87 บ้านด่านช้าง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
88 ธาราคีรี 0 1 0 1 1 0 0 0 1
89 บ้านตะกุดเป้า 0 1 0 1 1 0 0 0 1
90 ชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน 0 0 3 3 8 3 0 0 11
91 บ้านโป่งนกแก้ว 0 0 3 3 4 0 1 0 5
92 บ้านวังศาล 0 0 2 2 4 1 2 1 7
93 บ้านสะแกงาม 0 0 2 2 2 3 2 0 7
94 บ้านท่าพล (ท่าพลวิทยาคาร) 0 0 1 1 8 2 2 0 12
95 บ้านกกไทร 0 0 1 1 6 1 1 0 8
96 บ้านโนนตะแบก 0 0 1 1 5 1 1 0 7
97 บ้านโนนสะอาด 0 0 1 1 4 2 1 4 7
98 บ้านบุฉนวน 0 0 1 1 3 1 0 0 4
99 บ้านสะเดียง 0 0 1 1 2 4 1 0 7
100 บ้านเขาขาด 0 0 1 1 2 1 0 0 3
101 บ้านนา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
102 บ้านป่าเลา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
103 บ้านห้วยไคร้ 0 0 1 1 0 1 0 0 1
104 บ้านดงลาน 0 0 0 0 6 2 1 0 9
105 บ้านโคก 0 0 0 0 4 3 0 2 7
106 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 2 (บ้านพนานิคม) 0 0 0 0 4 1 1 2 6
107 บ้านนายม 0 0 0 0 3 1 0 1 4
108 บ้านโคกเจริญ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
109 บ้านคลองน้ำคัน 0 0 0 0 2 4 0 2 6
110 บ้านวังใหญ่ 0 0 0 0 2 2 0 1 4
111 บ้านซับข่อย 0 0 0 0 2 0 1 0 3
112 บ้านวังหินซอง 0 0 0 0 1 3 1 0 5
113 บ้านทุ่งหินปูน 0 0 0 0 1 3 0 1 4
114 บ้านลำป่าสักมูล 0 0 0 0 1 1 1 0 3
115 บ้านป่าม่วง 0 0 0 0 1 1 0 3 2
116 บ้านยางกุด 0 0 0 0 1 1 0 1 2
117 บ้านคลองสำโรง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
118 บ้านเขาบ่อทอง 0 0 0 0 1 0 1 1 2
119 บ้านบง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
120 บ้านหลุง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
121 บ้านวังซอง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
122 บ้านวังปลาช่อน 0 0 0 0 1 0 0 1 1
123 บ้านซับเจริญ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
124 บ้านบุ่งกกเรียง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
125 บ้านวังขอน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
126 บ้านวังทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
127 บ้านหนองระมาน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
128 บ้านเขาคณฑา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
129 บ้านหนองกลอย 0 0 0 0 0 3 0 0 3
130 บ้านโพธิ์งาม 0 0 0 0 0 1 2 0 3
131 บ้านซับขลุง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
132 บ้านถ้ำน้ำบัง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
133 บ้านทางข้าม 0 0 0 0 0 1 0 1 1
134 บ้านกล้วย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
135 บ้านซับสีทอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
136 บ้านบุ่งคล้า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
137 บ้านวังชะนาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
138 บ้านหนองตาด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
139 บ้านห้วยนาค 0 0 0 0 0 1 0 0 1
140 บ้านโคกสำราญ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
141 บ้านผาทอง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
142 บ้านเนินสว่าง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
143 บ้านห้วยใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 3 0
144 บ้านดงหลง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
145 บ้านห้วยตูม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
146 บ้านโตกใต้ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
147 กิตติพิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 225 178 151 554 899 239 100 116 1,238