สรุปเหรียญรางวัล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเพชรบูรณ์ 47 3 1 5 51
2 บ้านยาวี-ห้วยโป่ง 33 5 4 1 42
3 อนุบาลชนแดน 25 15 5 4 45
4 บ้านท่าข้าม 22 6 4 1 32
5 อนุบาลวังโป่ง 22 4 1 1 27
6 บ้านเขาชะโงก 22 3 1 2 26
7 บ้านหนองใหญ่ 22 3 0 2 25
8 บ้านห้วยสะแก 20 5 3 5 28
9 บ้านวังหิน 19 5 3 2 27
10 เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 19 1 1 0 21
11 บ้านโป่งหว้า 18 7 6 2 31
12 เสรีศึกษา 18 3 0 1 21
13 บ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร) 17 7 2 2 26
14 เมืองเพชรบูรณ์ 17 3 4 3 24
15 บ้านวังแซ่กลอย 15 3 0 1 18
16 บ้านโพธิ์ทอง 13 5 3 2 21
17 บ้านคลองปลาหมอ 13 5 2 3 20
18 บ้านดงมูลเหล็ก 13 0 1 1 14
19 บ้านตะเบาะ 12 3 5 2 20
20 บ้านสักแห้ง 11 5 2 4 18
21 บ้านยางลาด 11 3 2 0 16
22 บ้านดงขุยใต้ 11 3 0 0 14
23 บ้านชอนไพร 11 0 1 1 12
24 บ้านเนินสง่า 10 1 0 0 11
25 บ้านชัยมงคล 10 0 1 2 11
26 บ้านปากน้ำ 9 3 0 1 12
27 บ้านโคกยาว 8 4 3 2 15
28 บ้านขมวด 8 3 2 0 13
29 บ้านซับเปิบ 8 3 1 0 12
30 ชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน 8 3 0 0 11
31 บ้านวังโค้ง 8 2 2 1 12
32 คลองห้วยนาพัฒนาการ 8 1 0 0 9
33 บ้านวังพลับ 8 0 0 1 8
34 บ้านห้วยผักไล 7 4 1 1 12
35 บ้านลาดแค 7 2 2 1 11
36 บ้านท่าพล (ท่าพลวิทยาคาร) 7 2 2 0 11
37 ราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ 7 0 0 0 7
38 บ้านสามแยกวังชมภู 6 5 1 3 12
39 บ้านดงลาน 6 2 1 0 9
40 บ้านศาลาลาย 6 0 2 1 8
41 บ้าน กม.28 6 0 0 2 6
42 บ้าน กม.2 5 5 1 1 11
43 น้ำอ้อมประชาสรรค์ 5 5 0 0 10
44 บ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137 5 4 0 1 9
45 บ้านน้ำเดื่อ 5 2 1 0 8
46 บ้านท่ากกตาล 5 1 2 1 8
47 บ้านกกไทร 5 1 1 0 7
48 บ้านตะกุดจั่น 5 1 0 1 6
49 บ้านโคกหนองจอก 5 1 0 0 6
50 สำราญราษฎร์วิทยา 5 1 0 0 6
51 สายสมร 5 1 0 0 6
52 โลมนิลวงศ์อนุสรณ์ 5 0 1 0 6
53 บ้านเฉลียงลับ 5 0 0 2 5
54 บ้านโคก 4 3 0 2 7
55 บ้านดงขุย 4 3 0 1 7
56 บ้านโนนสะอาด 4 2 1 4 7
57 บ้านโนนตูม 4 2 0 1 6
58 ชุมชนบ้านน้ำร้อน 4 2 0 0 6
59 บ้านวังศาล 4 1 2 1 7
60 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 2 (บ้านพนานิคม) 4 1 1 2 6
61 บ้านโนนตะแบก 4 1 1 0 6
62 บ้านระวิง 4 1 0 0 5
63 บ้านโป่งนกแก้ว 4 0 1 0 5
64 บ้านป่าแดง 4 0 0 1 4
65 บ้านใหม่วังตะเคียน 4 0 0 0 4
66 บ้านอมกง 3 2 1 0 6
67 บ้านโป่งตาเบ้า 3 2 0 0 5
68 บ้านทรัพย์พุทรา 3 1 0 1 4
69 บ้านเขาสัก 3 1 0 0 4
70 บ้านบุฉนวน 3 1 0 0 4
71 บ้านนายม 3 1 0 0 4
72 บ้านวังรวก 3 0 0 1 3
73 บ้านโตก 3 0 0 0 3
74 บ้านกงกะยาง 3 0 0 0 3
75 บ้านห้วยงาช้าง 3 0 0 0 3
76 บ้านโคกเจริญ 3 0 0 0 3
77 บ้านคลองน้ำคัน 2 4 0 2 6
78 บ้านสะแกงาม 2 3 2 0 7
79 บ้านน้ำเลา 2 3 0 0 5
80 บ้านวังใหญ่ 2 2 0 1 4
81 บ้านห้วยแหน 2 1 1 1 4
82 บ้านน้ำลัด 2 1 1 0 4
83 บ้านสะเดียง 2 1 1 0 4
84 บ้านกกจั่น 2 1 0 1 3
85 บ้านหัวนา 2 1 0 1 3
86 บ้านป่าบง 2 1 0 0 3
87 บ้านคลองสาร 2 1 0 0 3
88 บ้านเขาขาด 2 1 0 0 3
89 ลูกจันทน์ปิยะอุย 2 0 1 0 3
90 บ้านซับข่อย 2 0 1 0 3
91 บ้านคลองห้วยนา 2 0 0 3 2
92 เซนต์นีโอศรีชนแดน 2 0 0 1 2
93 บ้านเขาน้อย 2 0 0 1 2
94 บ้านทุ่งแค 2 0 0 0 2
95 บ้านวังหินซอง 1 3 1 0 5
96 บ้านทุ่งหินปูน 1 3 0 1 4
97 บ้านลำป่าสักมูล 1 1 1 0 3
98 บ้านป่าม่วง 1 1 0 3 2
99 บ้านไร่ฝาย 1 1 0 0 2
100 บ้านด่านช้าง 1 1 0 0 2
101 บ้านคลองสำโรง 1 1 0 0 2
102 บ้านถ้ำแก้ว 1 1 0 0 2
103 บ้านเขาบ่อทอง 1 0 1 1 2
104 บ้านบง 1 0 1 0 2
105 บ้านหลุง 1 0 1 0 2
106 บ้านน้ำเดื่อใต้ 1 0 0 1 1
107 อนุบาลตริณศิลป์ 1 0 0 1 1
108 บ้านดง 1 0 0 1 1
109 บ้านวังซอง 1 0 0 1 1
110 บ้านวังปลาช่อน 1 0 0 1 1
111 ตาดหมอกวิทยา 1 0 0 0 1
112 บ้านหนองแหวน 1 0 0 0 1
113 ธาราคีรี 1 0 0 0 1
114 บ้านตะกุดเป้า 1 0 0 0 1
115 บ้านนา 1 0 0 0 1
116 บ้านซับเจริญ 1 0 0 0 1
117 บ้านบุ่งกกเรียง 1 0 0 0 1
118 บ้านวังขอน 1 0 0 0 1
119 บ้านวังทอง 1 0 0 0 1
120 บ้านหนองระมาน 1 0 0 0 1
121 บ้านเขาคณฑา 1 0 0 0 1
122 บ้านหนองกลอย 0 3 0 0 3
123 บ้านโพธิ์งาม 0 1 2 0 3
124 บ้านยางหัวลม 0 1 0 2 1
125 บ้านซับขลุง 0 1 0 1 1
126 บ้านถ้ำน้ำบัง 0 1 0 1 1
127 บ้านทางข้าม 0 1 0 1 1
128 บ้านยางกุด 0 1 0 1 1
129 บ้านห้วยไคร้ 0 1 0 0 1
130 บ้านกล้วย 0 1 0 0 1
131 บ้านซับสีทอง 0 1 0 0 1
132 บ้านบุ่งคล้า 0 1 0 0 1
133 บ้านวังชะนาง 0 1 0 0 1
134 บ้านหนองตาด 0 1 0 0 1
135 บ้านห้วยนาค 0 1 0 0 1
136 บ้านโคกสำราญ 0 1 0 0 1
137 บ้านผาทอง 0 0 1 0 1
138 บ้านเนินสว่าง 0 0 1 0 1
139 บ้านห้วยใหญ่ 0 0 0 3 0
140 บ้านดงหลง 0 0 0 1 0
141 บ้านห้วยตูม 0 0 0 1 0
142 บ้านโตกใต้ 0 0 0 1 0
143 กิตติพิทยา 0 0 0 0 0
รวม 772 227 98 113 1,210