หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 61 47 83.93% 3 5.36% 1 1.79% 5 8.93% 56
2 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 48 33 76.74% 5 11.63% 4 9.3% 1 2.33% 43
3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 39 27 71.05% 4 10.53% 4 10.53% 3 7.89% 38
4 โรงเรียนบ้านเขาชะโงก 32 26 81.25% 3 9.38% 1 3.13% 2 6.25% 32
5 โรงเรียนอนุบาลชนแดน 53 25 51.02% 15 30.61% 5 10.2% 4 8.16% 49
6 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 32 25 80.65% 3 9.68% 0 0% 3 9.68% 31
7 โรงเรียนบ้านห้วยสะแก 38 24 63.16% 6 15.79% 3 7.89% 5 13.16% 38
8 โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 32 24 80% 4 13.33% 1 3.33% 1 3.33% 30
9 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 38 23 67.65% 6 17.65% 4 11.76% 1 2.94% 34
10 โรงเรียนบ้านวังหิน 32 22 68.75% 5 15.63% 3 9.38% 2 6.25% 32
11 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 22 19 90.48% 1 4.76% 1 4.76% 0 0% 21
12 โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 35 18 54.55% 7 21.21% 6 18.18% 2 6.06% 33
13 โรงเรียนเสรีศึกษา 22 18 81.82% 3 13.64% 0 0% 1 4.55% 22
14 โรงเรียนบ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร) 28 17 60.71% 7 25% 2 7.14% 2 7.14% 28
15 โรงเรียนบ้านวังแซ่กลอย 21 15 78.95% 3 15.79% 0 0% 1 5.26% 19
16 โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 18 15 83.33% 3 16.67% 0 0% 0 0% 18
17 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 25 14 58.33% 5 20.83% 3 12.5% 2 8.33% 24
18 โรงเรียนบ้านสักแห้ง 26 14 56% 5 20% 2 8% 4 16% 25
19 โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ 25 14 58.33% 5 20.83% 2 8.33% 3 12.5% 24
20 โรงเรียนบ้านชัยมงคล 17 14 82.35% 0 0% 1 5.88% 2 11.76% 17
21 โรงเรียนบ้านศาลาลาย 18 13 81.25% 0 0% 2 12.5% 1 6.25% 16
22 โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 18 13 86.67% 0 0% 1 6.67% 1 6.67% 15
23 โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู 23 12 52.17% 7 30.43% 1 4.35% 3 13.04% 23
24 โรงเรียนบ้านตะเบาะ 23 12 54.55% 3 13.64% 5 22.73% 2 9.09% 22
25 โรงเรียนบ้านชอนไพร 18 12 85.71% 0 0% 1 7.14% 1 7.14% 14
26 โรงเรียนบ้านยางลาด 16 11 68.75% 3 18.75% 2 12.5% 0 0% 16
27 โรงเรียนบ้านปากน้ำ 15 11 73.33% 3 20% 0 0% 1 6.67% 15
28 โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง 13 11 100% 0 0% 0 0% 0 0% 11
29 โรงเรียนบ้านโคกยาว 19 10 52.63% 4 21.05% 3 15.79% 2 10.53% 19
30 โรงเรียนบ้านหัวนา 14 10 76.92% 2 15.38% 0 0% 1 7.69% 13
31 โรงเรียนบ้านเนินสง่า 16 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
32 โรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137 14 9 64.29% 4 28.57% 0 0% 1 7.14% 14
33 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน 12 9 75% 2 16.67% 1 8.33% 0 0% 12
34 โรงเรียนบ้านห้วยผักไล 16 8 57.14% 4 28.57% 1 7.14% 1 7.14% 14
35 โรงเรียนบ้านขมวด 14 8 61.54% 3 23.08% 2 15.38% 0 0% 13
36 โรงเรียนบ้านซับเปิบ 13 8 66.67% 3 25% 1 8.33% 0 0% 12
37 โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน 12 8 72.73% 3 27.27% 0 0% 0 0% 11
38 โรงเรียนบ้านวังโค้ง 13 8 61.54% 2 15.38% 2 15.38% 1 7.69% 13
39 โรงเรียนบ้านท่าพล (ท่าพลวิทยาคาร) 12 8 66.67% 2 16.67% 2 16.67% 0 0% 12
40 โรงเรียนคลองห้วยนาพัฒนาการ 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
41 โรงเรียนบ้านวังพลับ 11 8 88.89% 0 0% 0 0% 1 11.11% 9
42 โรงเรียนบ้านคลองบง 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
43 โรงเรียนบ้านลาดแค 12 7 58.33% 2 16.67% 2 16.67% 1 8.33% 12
44 โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ 9 7 77.78% 0 0% 0 0% 2 22.22% 9
45 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ 8 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
46 โรงเรียนบ้าน กม.2 13 6 46.15% 5 38.46% 1 7.69% 1 7.69% 13
47 โรงเรียนบ้านอมกง 12 6 54.55% 3 27.27% 1 9.09% 1 9.09% 11
48 โรงเรียนบ้านดงขุย 10 6 60% 3 30% 0 0% 1 10% 10
49 โรงเรียนบ้านดงลาน 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
50 โรงเรียนบ้านกกไทร 9 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
51 โรงเรียนบ้านโคกหนองจอก 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
52 โรงเรียนบ้าน กม.28 9 6 75% 0 0% 0 0% 2 25% 8
53 โรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์ 10 5 50% 5 50% 0 0% 0 0% 10
54 โรงเรียนบ้านน้ำเดื่อ 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
55 โรงเรียนบ้านท่ากกตาล 9 5 55.56% 1 11.11% 2 22.22% 1 11.11% 9
56 โรงเรียนบ้านโนนตะแบก 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
57 โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
58 โรงเรียนสายสมร 10 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
59 โรงเรียนบ้านระวิง 8 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
60 โรงเรียนบ้านถ้ำแก้ว 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
61 โรงเรียนบ้านเขาสัก 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
62 โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
63 โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์ 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
64 โรงเรียนบ้านโคก 11 4 44.44% 3 33.33% 0 0% 2 22.22% 9
65 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 13 4 36.36% 2 18.18% 1 9.09% 4 36.36% 11
66 โรงเรียนบ้านโนนตูม 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
67 โรงเรียนบ้านวังศาล 9 4 50% 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 8
68 โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 2 (บ้านพนานิคม) 8 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 2 25% 8
69 โรงเรียนบ้านคลองห้วยนา 9 4 50% 1 12.5% 0 0% 3 37.5% 8
70 โรงเรียนบ้านโป่งนกแก้ว 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
71 โรงเรียนบ้านป่าแดง 6 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
72 โรงเรียนบ้านใหม่วังตะเคียน 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
73 โรงเรียนบ้านน้ำเลา 7 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
74 โรงเรียนบ้านคลองสาร 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
75 โรงเรียนบ้านโป่งตาเบ้า 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
76 โรงเรียนบ้านน้ำลัด 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
77 โรงเรียนบ้านนายม 7 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
78 โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
79 โรงเรียนบ้านบุฉนวน 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
80 โรงเรียนบ้านวังรวก 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
81 โรงเรียนบ้านโตก 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
82 โรงเรียนบ้านกงกะยาง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
83 โรงเรียนบ้านนาป่า 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
84 โรงเรียนบ้านหนองแหวน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
85 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
86 โรงเรียนบ้านสะเดียง 8 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
87 โรงเรียนบ้านคลองน้ำคัน 8 2 25% 4 50% 0 0% 2 25% 8
88 โรงเรียนบ้านสะแกงาม 7 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
89 โรงเรียนบ้านกกจั่น 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
90 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
91 โรงเรียนบ้านห้วยแหน 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
92 โรงเรียนบ้านป่าบง 5 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
93 โรงเรียนบ้านเขาขาด 5 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
94 โรงเรียนตาดหมอกวิทยา 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
95 โรงเรียนบ้านซับข่อย 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
96 โรงเรียนลูกจันทน์ปิยะอุย 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
97 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 4 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
98 โรงเรียนเซนต์นีโอศรีชนแดน 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
99 โรงเรียนบ้านทุ่งแค 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
100 โรงเรียนบ้านพลำ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
101 โรงเรียนบ้านวังหินซอง 6 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
102 โรงเรียนบ้านทุ่งหินปูน 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
103 โรงเรียนบ้านลำป่าสักมูล 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
104 โรงเรียนบ้านป่าม่วง 5 1 20% 1 20% 0 0% 3 60% 5
105 โรงเรียนบ้านยางหัวลม 5 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
106 โรงเรียนบ้านยางกุด 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
107 โรงเรียนบ้านคลองสำโรง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
108 โรงเรียนบ้านด่านช้าง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
109 โรงเรียนบ้านไร่ฝาย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
110 โรงเรียนบ้านเขาบ่อทอง 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
111 โรงเรียนบ้านบง 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
112 โรงเรียนบ้านหลุง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
113 โรงเรียนบ้านดง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
114 โรงเรียนบ้านน้ำเดื่อใต้ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
115 โรงเรียนบ้านวังซอง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
116 โรงเรียนบ้านวังปลาช่อน 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
117 โรงเรียนอนุบาลตริณศิลป์ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
118 โรงเรียนธาราคีรี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
119 โรงเรียนบ้านซับเจริญ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
120 โรงเรียนบ้านตะกุดเป้า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
121 โรงเรียนบ้านนา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
122 โรงเรียนบ้านบุ่งกกเรียง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
123 โรงเรียนบ้านป่าเลา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
124 โรงเรียนบ้านวังขอน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
125 โรงเรียนบ้านวังทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
126 โรงเรียนบ้านหนองระมาน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
127 โรงเรียนบ้านเขาคณฑา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
128 โรงเรียนบ้านหนองกลอย 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
129 โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
130 โรงเรียนบ้านซับขลุง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
131 โรงเรียนบ้านถ้ำน้ำบัง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
132 โรงเรียนบ้านทางข้าม 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
133 โรงเรียนบ้านกล้วย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
134 โรงเรียนบ้านซับสีทอง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
135 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
136 โรงเรียนบ้านวังชะนาง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
137 โรงเรียนบ้านหนองตาด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
138 โรงเรียนบ้านห้วยนาค 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
139 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
140 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
141 โรงเรียนบ้านผาทอง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
142 โรงเรียนบ้านเนินสว่าง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
143 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 3 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% 3
144 โรงเรียนบ้านดงหลง 3 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
145 โรงเรียนบ้านห้วยตูม 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
146 โรงเรียนบ้านโตกใต้ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
147 โรงเรียนกิตติพิทยา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ 1. kanjanakthp@tmail.com Tel. 08-0508-9945 , 2. sornorpen@esdc.go.th Tel.09-3887-5261 , 3. ni_pbn_9@hotmail.co.th Tel.06-1858-6542
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]