หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
ระหว่าง วันที่ 26-27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาาคร 79 ปี (อาคารใหม่) ชั้น 2 ห้อง 1 26 ก.ย. 2559 09.00 -12.00
-
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาาคร 79 ปี (อาคารใหม่) ชั้น 2 ห้อง 2 26 ก.ย. 2559 09.00 -12.00
-
3 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาาคร 79 ปี (อาคารใหม่) ชั้น 4 ห้อง 1 26 ก.ย. 2559 09.00 -12.00
-
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาาคร 79 ปี (อาคารใหม่) ชั้น 2 ห้อง 3 26 ก.ย. 2559 09.00 -12.00
-
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาาคร 79 ปี (อาคารใหม่) ชั้น 3 ห้อง 1 26 ก.ย. 2559 09.00 -12.00
-
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาาคร 79 ปี (อาคารใหม่) ชั้น 3 ห้อง 2 26 ก.ย. 2559 09.00 -12.00
-
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาาคร 79 ปี (อาคารใหม่) ชั้น 4 ห้อง 2 26 ก.ย. 2559 09.00 -12.00
-
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาาคร 79 ปี (อาคารใหม่) ชั้น 4 ห้อง 3 26 ก.ย. 2559 09.00 -12.00
-
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาาคร 79 ปี (อาคารใหม่) ชั้น 2 ห้อง 4 26 ก.ย. 2559 09.00 -12.00
-
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาาคร 79 ปี (อาคารใหม่) ชั้น 2 ห้อง 5 26 ก.ย. 2559 09.00 -12.00
-
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาาคร 79 ปี (อาคารใหม่) ชั้น 4 ห้อง 4 26 ก.ย. 2559 09.00 -12.00
-
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาาคร 79 ปี (อาคารใหม่) ชั้น 3 ห้อง 3 26 ก.ย. 2559 09.00 -12.00
-
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาาคร 79 ปี (อาคารใหม่) ชั้น 1 (ใต้ถุน) 26 ก.ย. 2559 09.00 -12.00
-
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาาคร 79 ปี (อาคารใหม่) ชั้น 1 (ใต้ถุน) 26 ก.ย. 2559 09.00 -12.00
-
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาาคร 79 ปี (อาคารใหม่) ชั้น 1 (ใต้ถุน) 26 ก.ย. 2559 09.00 -12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ 1. kanjanakthp@tmail.com Tel. 08-0508-9945 , 2. sornorpen@esdc.go.th Tel.09-3887-5261 , 3. ni_pbn_9@hotmail.co.th Tel.06-1858-6542
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]