หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
ระหว่าง วันที่ 26-27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ โรงอาหาร 27 ก.ย. 2559 13.00-16.00 8 ทีม 24 คน
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ โรงอาหาร 27 ก.ย. 2559 13.00-16.00 4 ทีม 12 คน
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องที่ 1 26 ก.ย. 2559 9.00-12.00 9 ทีม 27 คน
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ที่ 3 26 ก.ย. 2559 09.00-12.00 5 ทีม 15 คน
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ โรงอาหาร 26 ก.ย. 2559 9.00-12.00 9 ทีม 54 คน
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ โรงอาหาร 26 ก.ย. 2559 9.00-12.00 5 ทีม 30 คน
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ที่ 1 ห้องที่ 2 26 ก.ย. 2559 9.00 เป็นต้นไป 8 ทีม 24 คน
8 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องที่ 3 ,ห้องที่ 4 26 ก.ย. 2559 9.00 เป็นต้นไป 8 ทีม 24 คน
9 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ โรงอาหาร 27 ก.ย. 2559 9.00-12.00 12 ทีม 36 คน
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ โรงอาหาร 27 ก.ย. 2559 9.00-12.00 ุ6 ทีม 18 คน
11 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ห้องที่ 1 ห้องที่ 2 26 ก.ย. 2559 9.00 เป็นต้นไป ึ7 ทีม 21 คน
12 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ห้องที่ 3 26 ก.ย. 2559 9.00 เป็นต้นไป 3 ทีม 9 คน
13 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ โรงอาหาร 26 ก.ย. 2559 13.00-16.00 12 ทีม 36 คน
14 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ โรงอาหาร 26 ก.ย. 2559 13.00-16.00 4 ทีม 12 คน
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ โรงรถ (หลังอาคาร 2) 26 ก.ย. 2559 9.00-12.00 8 ทีม 24 คน
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ โรงรถ (หลังอาคาร 2) 26 ก.ย. 2559 13.00-16.00 ุ6 ทีม 18 คน
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องที่ 4 26 ก.ย. 2559 9.00-12.00 1 ทีม 3 คน
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องที่ 5 26 ก.ย. 2559 9.00-12.00 5 ทีม 15 คน


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ 1. kanjanakthp@tmail.com Tel. 08-0508-9945 , 2. sornorpen@esdc.go.th Tel.09-3887-5261 , 3. ni_pbn_9@hotmail.co.th Tel.06-1858-6542
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]