สรุปเหรียญรางวัล สพป. พิษณุโลก เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดโบสถ์ 27 13 5 3 45
2 ชุมชนวัดย่านขาด 26 11 4 2 41
3 นครไทยวิทยาคม 25 9 5 4 39
4 บ้านนาล้อม 19 3 1 3 23
5 บ้านป่าแดง 18 4 1 2 23
6 บ้านท่าสะแก 16 4 3 0 23
7 บ้านหนองกะท้าว 15 10 3 3 28
8 บ้านหนองหิน 14 7 1 3 22
9 กัลยาณิวัฒนา ๑ 13 9 6 5 28
10 จันทราพระกิตติคุณ 13 7 2 4 22
11 บ้านชาติตระการ 13 4 2 1 19
12 บ้านสวนเมี่ยง 13 1 2 2 16
13 วัดหินลาด 11 8 4 4 23
14 ชุมชนดิฏฐอำรุง 11 5 0 1 16
15 บ้านพร้าว 11 4 3 0 18
16 บ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) 10 7 4 2 21
17 วัดคลองมะเกลือ 10 6 5 5 21
18 ภูขัดรวมไทยพัฒนา 10 1 2 2 13
19 เกษตรสุขราษฎร์บำรุง 9 11 5 4 25
20 วัดกระบังมังคลาราม 9 7 4 8 20
21 วัดบ่อภาค 9 5 5 4 19
22 วัดห้วยดั้ง 9 2 0 0 11
23 เทศบาลพิรามอุทิศ 9 0 0 0 9
24 ชุมชนวัดบ้านดง 8 8 2 2 18
25 หนองสะแกประชานุกูล 8 7 1 2 16
26 บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 8 6 1 2 15
27 บ้านวัดโบสถ์ 8 4 3 0 15
28 วัดสนามไชย 8 2 1 3 11
29 ราษฎร์ศรัทธาวิทยา 8 2 0 2 10
30 ราชประชานุเคราะห์ 23 8 2 0 2 10
31 วัดท้องโพลง 7 10 9 4 26
32 ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา 7 5 6 1 18
33 ทับยายเชียงวิทยา 7 5 2 0 14
34 บ้านแยง 7 3 1 2 11
35 บ้านเนินทอง 7 3 1 2 11
36 บ้านนาโพธิ์นาจาน 7 1 1 2 9
37 บ้านห้วยท้องฟาน 7 0 1 0 8
38 บ้านห้วยเจียง 7 0 0 0 7
39 บ้านบุ่งวิทยา 7 0 0 0 7
40 ญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม 6 8 1 2 15
41 บ้านเนินสุวรรณ 6 7 2 6 15
42 ผดุงวิทยา 6 6 3 2 15
43 บ้านห้วยทรายเหนือ 6 6 1 0 13
44 วัดสะพานหิน 6 3 2 0 11
45 ศึกษาวิทย์ 6 2 0 1 8
46 บางยางพัฒนา 6 1 1 0 8
47 วัดเสนาสน์ 5 8 2 1 15
48 บ้านร่มเกล้า 5 6 3 0 14
49 วัดท่าช้าง 5 6 1 0 12
50 บ้านนาขุมคัน 5 6 0 2 11
51 วัดคลองตาล 5 4 2 0 11
52 บ้านเข็กใหญ่ 5 3 3 2 11
53 วัดน้ำคบ 5 3 1 4 9
54 บ้านบึงวิทยา 5 1 2 2 8
55 เทศบาล 1 หนองตมศึกษา 5 1 1 1 7
56 วิทยสัมพันธ์ 4 14 8 6 26
57 ชุมชน 17 บ้านนาตาดี 4 7 1 6 12
58 บ้านห้วยน้ำไซ 4 6 2 4 12
59 บ้านนาจาน 4 4 2 0 10
60 วัดวังมะด่าน 4 4 0 1 8
61 ประชาสงเคราะห์พิทยา 4 3 4 0 11
62 บ้านแก่งคันนา 4 3 3 1 10
63 วัดเซิงหวาย 4 3 0 1 7
64 บ้านนาหนอง 4 2 2 4 8
65 ห้วยปลาไหล 4 2 2 2 8
66 บ้านโคกใหญ่ 4 2 1 1 7
67 วัดวังวน 4 1 2 1 7
68 บ้านหลังเขา 4 1 0 1 5
69 บ้านน้ำทองน้อย 4 1 0 1 5
70 บ้านขุนน้ำคับ 4 1 0 0 5
71 วัดหางไหล 4 0 0 0 4
72 บ้านคลองช้าง 4 0 0 0 4
73 วัดหนองมะคัง 3 6 1 3 10
74 วัดนาขุม 3 6 1 2 10
75 วัดบ้านน้อย 3 5 2 0 10
76 วัดทุ่งตาเปรี้ยว 3 5 0 1 8
77 วัดเหล่าขวัญ 3 4 1 1 8
78 วัดวงฆ้อง 3 4 1 0 8
79 บ้านหาดใหญ่ 3 2 1 1 6
80 บ้านนาไก่เขี่ย 3 2 1 1 6
81 วัดเขาน้อย 3 2 1 0 6
82 บ้านคลองทำเนียบ 3 2 0 1 5
83 บ้านป่าซ่าน 3 2 0 0 5
84 บ้านนาเมือง 3 2 0 0 5
85 บ้านน้ำภาคน้อย 3 1 0 0 4
86 บ้านห้วยเฮี้ย 3 0 0 0 3
87 บ้านนาเปอะ 3 0 0 0 3
88 สหภาพแรงงานการไฟฟ้าฯ 2 6 2 0 10
89 บ้านน้ำโจน 2 5 0 1 7
90 วัดวังงิ้วงาม 2 3 3 0 8
91 บ้านนาทุ่งใหญ่ 2 3 2 0 7
92 บ้านห้วยหมากหล่ำ 2 3 2 0 7
93 บ้านหนองไผ่ 2 3 1 4 6
94 บ้านหนองปลิง 2 3 0 1 5
95 บ้านแก่งบัวคำ 2 3 0 1 5
96 วัดหัวเขาสมอคร้า 2 2 3 2 7
97 วัดธรรมาราม 2 2 1 2 5
98 แก่งบ้านยางป่าคาย 2 1 4 0 7
99 บ้านท่ากระดุน 2 1 1 0 4
100 บ้านหนองกระบาก 2 1 0 1 3
101 วัดย่านยาวประชานุกูล 2 1 0 1 3
102 บ้านลาดคื้อ 2 1 0 0 3
103 บ้านท่าหนองปากพาน 2 1 0 0 3
104 วัดท่าสี่ร้อย 2 1 0 0 3
105 บ้านขวดน้ำมัน 2 0 2 1 4
106 บ้านขอนสองสลึง 2 0 0 0 2
107 บ้านห้วยน้ำปลา 2 0 0 0 2
108 วัดนาขาม 2 0 0 0 2
109 บ้านห้วยช้างแทง 1 4 3 2 8
110 วัดหอกลอง 1 4 1 2 6
111 บ้านเนินมะคึด 1 4 0 0 5
112 บ้านหนองห้าง 1 3 4 2 8
113 บ้านบุ่งตารอด 1 3 1 3 5
114 บ้านท่าหินลาด 1 3 1 0 5
115 ศึกษากุลบุตร 1 3 0 1 4
116 ราษฎร์สามัคคี 1 2 2 0 5
117 บ้านหนองกระดาษ 1 2 0 0 3
118 ศรีภิรมย์พิทยา 1 1 1 1 3
119 บ้านนาฟองแดง 1 1 1 0 3
120 บ้านคลองตกวิทยา 1 1 0 3 2
121 บ้านแก่งเจ็ดแคว 1 1 0 1 2
122 บ้านน้ำจวง 1 1 0 0 2
123 บ้านปากรอง 1 1 0 0 2
124 บ้านห้วยทรายทอง 1 1 0 0 2
125 บ้านห้วยเหิน 1 1 0 0 2
126 ประชาอุปถัมภ์ 1 1 0 0 2
127 บ้านบุ่งผลำ 1 1 0 0 2
128 บ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้า) 1 1 0 0 2
129 บ้านหนองขาหย่าง 1 0 7 3 8
130 บ้านกกม่วง 1 0 2 0 3
131 ชุมชนบ้านท่างาม 1 0 1 1 2
132 วัดทองแท้ 1 0 1 0 2
133 บ้านบึงธรรมโรง 1 0 0 2 1
134 บ้านน้ำพริก 1 0 0 0 1
135 วัดคันโช้ง 1 0 0 0 1
136 บ้านหนองลาน 1 0 0 0 1
137 วัดเมมสุวรรณาราม 1 0 0 0 1
138 ประชาสามัคคี 1 0 0 0 1
139 วัดทับยายเชียง 0 4 0 1 4
140 บ้านแก่งทุ่ง 0 3 4 1 7
141 วัดวังไม้แก่น 0 3 3 0 6
142 บ้านห้วยตีนตั่ง 0 3 1 1 4
143 บ้านน้ำหัก 0 3 0 0 3
144 บ้านถ้ำพริก 0 2 3 0 5
145 บ้านโป่งกะเฌอ 0 2 1 2 3
146 บ้านนาหล่ม 0 2 1 0 3
147 บ้านน้ำลอม 0 2 0 1 2
148 ตชด.อาทรอุทิศ 0 2 0 1 2
149 บ้านนาแฝก 0 2 0 0 2
150 บ้านบุ่งปลาฝา 0 2 0 0 2
151 บ้านน้ำกุ่ม 0 1 0 2 1
152 บ้านป่ารวก 0 1 0 0 1
153 บ้านยางโกลน 0 1 0 0 1
154 วัดหนองหม้อแกง 0 1 0 0 1
155 บ้านนาตอน 0 0 1 5 1
156 วัดสมอสุวรรณาราม 0 0 1 0 1
157 ศิริราษฎร์พัฒนา 0 0 0 2 0
158 บ้านหนองมะคัง 0 0 0 1 0
159 มะต้องประชาสรรค์ 0 0 0 1 0
160 บ้านมะต้อง 0 0 0 0 0
161 เขาไร่ศรีราชา 0 0 0 0 0
รวม 711 477 218 201 1,607