หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. พิษณุโลก เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด 49 29 63.04% 11 23.91% 4 8.7% 2 4.35% 46
2 โรงเรียนวัดโบสถ์ 58 28 56% 13 26% 6 12% 3 6% 50
3 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม 47 26 59.09% 9 20.45% 5 11.36% 4 9.09% 44
4 โรงเรียนบ้านนาล้อม 34 23 74.19% 4 12.9% 1 3.23% 3 9.68% 31
5 โรงเรียนบ้านป่าแดง 29 20 74.07% 4 14.81% 1 3.7% 2 7.41% 27
6 โรงเรียนบ้านชาติตระการ 26 18 72% 4 16% 2 8% 1 4% 25
7 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 36 16 50% 10 31.25% 3 9.38% 3 9.38% 32
8 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๑ 42 16 44.44% 9 25% 6 16.67% 5 13.89% 36
9 โรงเรียนบ้านท่าสะแก 24 16 66.67% 5 20.83% 3 12.5% 0 0% 24
10 โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง 25 16 72.73% 2 9.09% 2 9.09% 2 9.09% 22
11 โรงเรียนบ้านหนองหิน 31 15 53.57% 9 32.14% 1 3.57% 3 10.71% 28
12 โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) 30 15 53.57% 7 25% 4 14.29% 2 7.14% 28
13 โรงเรียนจันทราพระกิตติคุณ 26 13 50% 7 26.92% 2 7.69% 4 15.38% 26
14 โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง 43 12 35.29% 13 38.24% 5 14.71% 4 11.76% 34
15 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ 29 12 41.38% 6 20.69% 6 20.69% 5 17.24% 29
16 โรงเรียนชุมชนดิฏฐอำรุง 20 12 63.16% 5 26.32% 1 5.26% 1 5.26% 19
17 โรงเรียนวัดหินลาด 28 11 40.74% 8 29.63% 4 14.81% 4 14.81% 27
18 โรงเรียนบ้านพร้าว 22 11 57.89% 5 26.32% 3 15.79% 0 0% 19
19 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ 21 11 61.11% 4 22.22% 3 16.67% 0 0% 18
20 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม 30 10 34.48% 7 24.14% 4 13.79% 8 27.59% 29
21 โรงเรียนบ้านนาขุมคัน 21 10 52.63% 7 36.84% 0 0% 2 10.53% 19
22 โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา 16 10 66.67% 1 6.67% 2 13.33% 2 13.33% 15
23 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง 23 9 40.91% 9 40.91% 2 9.09% 2 9.09% 22
24 โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 30 9 36% 8 32% 2 8% 6 24% 25
25 โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 20 9 45% 7 35% 2 10% 2 10% 20
26 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 18 9 52.94% 6 35.29% 0 0% 2 11.76% 17
27 โรงเรียนวัดบ่อภาค 25 9 39.13% 5 21.74% 5 21.74% 4 17.39% 23
28 โรงเรียนบ้านเนินทอง 17 9 56.25% 4 25% 1 6.25% 2 12.5% 16
29 โรงเรียนวัดห้วยดั้ง 14 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
30 โรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ 11 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
31 โรงเรียนวัดท้องโพลง 40 8 24.24% 12 36.36% 9 27.27% 4 12.12% 33
32 โรงเรียนวัดเสนาสน์ 20 8 40% 9 45% 2 10% 1 5% 20
33 โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล 18 8 44.44% 7 38.89% 1 5.56% 2 11.11% 18
34 โรงเรียนวัดสะพานหิน 15 8 53.33% 4 26.67% 3 20% 0 0% 15
35 โรงเรียนบ้านแยง 18 8 53.33% 4 26.67% 1 6.67% 2 13.33% 15
36 โรงเรียนวัดสนามไชย 16 8 57.14% 2 14.29% 1 7.14% 3 21.43% 14
37 โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 14 8 66.67% 2 16.67% 0 0% 2 16.67% 12
38 โรงเรียนบางยางพัฒนา 10 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
39 โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน 9 8 88.89% 0 0% 1 11.11% 0 0% 9
40 โรงเรียนผดุงวิทยา 20 7 38.89% 6 33.33% 3 16.67% 2 11.11% 18
41 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ 22 7 36.84% 6 31.58% 2 10.53% 4 21.05% 19
42 โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา 15 7 46.67% 6 40% 2 13.33% 0 0% 15
43 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา 21 7 36.84% 5 26.32% 6 31.58% 1 5.26% 19
44 โรงเรียนบ้านนาจาน 18 7 50% 5 35.71% 2 14.29% 0 0% 14
45 โรงเรียนวัดคลองตาล 15 7 53.85% 4 30.77% 2 15.38% 0 0% 13
46 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน 15 7 63.64% 1 9.09% 1 9.09% 2 18.18% 11
47 โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา 9 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
48 โรงเรียนบ้านห้วยเจียง 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
49 โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ 36 6 17.14% 15 42.86% 8 22.86% 6 17.14% 35
50 โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม 17 6 35.29% 8 47.06% 1 5.88% 2 11.76% 17
51 โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ 17 6 46.15% 6 46.15% 1 7.69% 0 0% 13
52 โรงเรียนวัดท่าช้าง 14 6 46.15% 6 46.15% 1 7.69% 0 0% 13
53 โรงเรียนบ้านหลังเขา 11 6 54.55% 3 27.27% 1 9.09% 1 9.09% 11
54 โรงเรียนบ้านบึงวิทยา 12 6 50% 2 16.67% 2 16.67% 2 16.67% 12
55 โรงเรียนศึกษาวิทย์ 9 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
56 โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
57 โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี 26 5 22.73% 9 40.91% 2 9.09% 6 27.27% 22
58 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 18 5 33.33% 7 46.67% 3 20% 0 0% 15
59 โรงเรียนวัดนาขุม 17 5 35.71% 6 42.86% 1 7.14% 2 14.29% 14
60 โรงเรียนวัดวังมะด่าน 10 5 50% 4 40% 0 0% 1 10% 10
61 โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ 16 5 35.71% 3 21.43% 4 28.57% 2 14.29% 14
62 โรงเรียนบ้านแก่งคันนา 12 5 41.67% 3 25% 3 25% 1 8.33% 12
63 โรงเรียนบ้านนาหนอง 16 5 35.71% 3 21.43% 2 14.29% 4 28.57% 14
64 โรงเรียนวัดน้ำคบ 15 5 38.46% 3 23.08% 1 7.69% 4 30.77% 13
65 โรงเรียนวัดเซิงหวาย 9 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 1 11.11% 9
66 โรงเรียนห้วยปลาไหล 12 5 45.45% 2 18.18% 2 18.18% 2 18.18% 11
67 โรงเรียนบ้านหาดใหญ่ 11 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
68 โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา 8 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
69 โรงเรียนบ้านคลองช้าง 6 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
70 โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ 15 4 40% 4 40% 1 10% 1 10% 10
71 โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา 13 4 36.36% 3 27.27% 4 36.36% 0 0% 11
72 โรงเรียนบ้านแก่งบัวคำ 8 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
73 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
74 โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
75 โรงเรียนบ้านป่าซ่าน 9 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
76 โรงเรียนวัดวังวน 8 4 50% 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 8
77 โรงเรียนบ้านลาดคื้อ 11 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
78 โรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
79 โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
80 โรงเรียนวัดหางไหล 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
81 โรงเรียนวัดหนองมะคัง 17 3 23.08% 6 46.15% 1 7.69% 3 23.08% 13
82 โรงเรียนวัดบ้านน้อย 17 3 30% 5 50% 2 20% 0 0% 10
83 โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยว 16 3 33.33% 5 55.56% 0 0% 1 11.11% 9
84 โรงเรียนบ้านน้ำโจน 12 3 33.33% 5 55.56% 0 0% 1 11.11% 9
85 โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ 10 3 33.33% 4 44.44% 2 22.22% 0 0% 9
86 โรงเรียนวัดวงฆ้อง 9 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
87 โรงเรียนวัดวังงิ้วงาม 13 3 33.33% 3 33.33% 3 33.33% 0 0% 9
88 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 12 3 27.27% 3 27.27% 1 9.09% 4 36.36% 11
89 โรงเรียนบ้านหนองปลิง 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
90 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
91 โรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ย 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
92 โรงเรียนวัดเขาน้อย 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
93 โรงเรียนบ้านนาเมือง 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
94 โรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย 10 3 37.5% 1 12.5% 4 50% 0 0% 8
95 โรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแคว 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
96 โรงเรียนบ้านขวดน้ำมัน 8 3 42.86% 0 0% 3 42.86% 1 14.29% 7
97 โรงเรียนบ้านนาเปอะ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
98 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
99 โรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟ้าฯ 10 2 20% 6 60% 2 20% 0 0% 10
100 โรงเรียนบ้านท่าหินลาด 8 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
101 โรงเรียนบ้านห้วยหมากหล่ำ 8 2 25% 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 8
102 โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า 9 2 22.22% 2 22.22% 3 33.33% 2 22.22% 9
103 โรงเรียนวัดธรรมาราม 7 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 7
104 โรงเรียนบ้านนาฟองแดง 6 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
105 โรงเรียนบ้านท่ากระดุน 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
106 โรงเรียนบ้านหนองกระบาก 5 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
107 โรงเรียนวัดย่านยาวประชานุกูล 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
108 โรงเรียนบ้านท่าหนองปากพาน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
109 โรงเรียนวัดท่าสี่ร้อย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
110 โรงเรียนวัดทองแท้ 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
111 โรงเรียนวัดนาขาม 5 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
112 โรงเรียนบ้านหนองลาน 4 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
113 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำปลา 4 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
114 โรงเรียนบ้านขอนสองสลึง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
115 โรงเรียนวัดคันโช้ง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
116 โรงเรียนบ้านบุ่งตารอด 10 1 10% 5 50% 1 10% 3 30% 10
117 โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง 11 1 10% 4 40% 3 30% 2 20% 10
118 โรงเรียนวัดหอกลอง 9 1 11.11% 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 9
119 โรงเรียนบ้านเนินมะคึด 5 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
120 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 11 1 9.09% 3 27.27% 5 45.45% 2 18.18% 11
121 โรงเรียนศึกษากุลบุตร 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
122 โรงเรียนบ้านนาหล่ม 5 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
123 โรงเรียนบ้านหนองกระดาษ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
124 โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา 7 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 6
125 โรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
126 โรงเรียนศรีภิรมย์พิทยา 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
127 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 6 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
128 โรงเรียนบ้านปากรอง 5 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
129 โรงเรียนบ้านน้ำจวง 4 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
130 โรงเรียนบ้านบุ่งผลำ 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
131 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้า) 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
132 โรงเรียนบ้านห้วยเหิน 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
133 โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
134 โรงเรียนบ้านหนองขาหย่าง 11 1 9.09% 0 0% 7 63.64% 3 27.27% 11
135 โรงเรียนบ้านกกม่วง 4 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
136 โรงเรียนบ้านบึงธรรมโรง 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
137 โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
138 โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
139 โรงเรียนบ้านน้ำพริก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
140 โรงเรียนประชาสามัคคี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
141 โรงเรียนวัดทับยายเชียง 7 0 0% 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 6
142 โรงเรียนบ้านแก่งทุ่ง 8 0 0% 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 8
143 โรงเรียนวัดวังไม้แก่น 6 0 0% 3 50% 3 50% 0 0% 6
144 โรงเรียนบ้านห้วยตีนตั่ง 5 0 0% 3 60% 1 20% 1 20% 5
145 โรงเรียนบ้านน้ำหัก 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
146 โรงเรียนบ้านถ้ำพริก 6 0 0% 2 40% 3 60% 0 0% 5
147 โรงเรียนบ้านโป่งกะเฌอ 5 0 0% 2 40% 1 20% 2 40% 5
148 โรงเรียนบ้านน้ำลอม 5 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
149 โรงเรียน ตชด.อาทรอุทิศ 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
150 โรงเรียนบ้านนาแฝก 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
151 โรงเรียนบ้านบุ่งปลาฝา 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
152 โรงเรียนบ้านนาตอน 8 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 5 71.43% 7
153 โรงเรียนบ้านน้ำกุ่ม 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
154 โรงเรียนบ้านป่ารวก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
155 โรงเรียนบ้านยางโกลน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
156 โรงเรียนวัดหนองหม้อแกง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
157 โรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
158 โรงเรียนศิริราษฎร์พัฒนา 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
159 โรงเรียนบ้านหนองมะคัง 3 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
160 โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
161 โรงเรียนบ้านมะต้อง 4 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายวินัย ปานโท้ เบอร์โทร 08-7197-5605
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]