หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ณ โรงเรียนบ้านป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ระหว่าง วันที่ 10-11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านท่าสะแก ห้องประชุม รร.บ้านท่าสะแก 11 ต.ค. 2559 09.00 - 10.40
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าสะแก ห้องประชุม รร.บ้านท่าสะแก 11 ต.ค. 2559 13.00 - 15.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าสะแก ห้องประชุม รร.บ้านท่าสะแก 11 ต.ค. 2559 11.00 - 12.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านป่าแดง อาคารป่าแดงโภชนา ห้อง โรงอาหาร 10 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 ให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขันส่งเล่มรายงานโครงงานคุณธรรม ภายในวันที่ 5 ต.ค. 2559 จำนวน 3 เล่ม
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านป่าแดง อาคารป่าแดงโภชนา ห้อง โรงอาหาร 10 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 ให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขันส่งเล่มรายงานโครงงานคุณธรรม ภายในวันที่ 5 ต.ค. 2559 จำนวน 3 เล่ม
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าแดง อาคารป่าแดงโภชนา ห้อง โรงอาหาร 10 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 ให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขันส่งเล่มรายงานโครงงานคุณธรรม ภายในวันที่ 5 ต.ค. 2559 จำนวน 3 เล่ม
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านป่าแดง อาคารรุ้งเรืองรอง ห้อง สังคม 10 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 ให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขัน ส่งบทภาพยนตร์ และแผ่น ซีดี จำนวน 3 ชุด ภายในวันที่ 5 ต.ค. 59
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าแดง อาคารรุ้งเรืองรอง ห้อง สังคม 10 ต.ค. 2559 13.00 - 15.00 ให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขัน ส่งบทภาพยนตร์ และแผ่น ซีดี จำนวน 3 ชุด ภายในวันที่ 5 ต.ค. 59
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
-
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
-
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านป่าแดง อาคารอรุณรุ่ง ห้อง ป.1/1 10 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านป่าแดง อาคารอรุณรุ่ง ห้อง ป.1/2 10 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าแดง อาคารอรุณรุ่ง ห้อง ป.2/2 10 ต.ค. 2559 13.00 - 15.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านป่าแดง อาคารศรีดรุณ ห้อง อนุบาล 1 10 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านป่าแดง อาคารศรีดรุณ ห้อง อนุบาล 2/1 10 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าแดง อาคารศรีดรุณ ห้อง อนุบาล 2/2 10 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าแดง อาคารรุ้งเรืองรอง ห้อง สื่ออนุบาล 10 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายวินัย ปานโท้ เบอร์โทร 08-7197-5605
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]