หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ณ โรงเรียนบ้านป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ระหว่าง วันที่ 10-11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาล้อม เต็นท์ 1 สนามบาส 10 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาล้อม เต็นที่ 2 สนามวอลเลย์บอล 10 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาล้อม อาคาร 3 ห้อง ห้องอนุบาล 1-2 10 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาล้อม อาคาร 3 ห้อง โรงอาหารอนุบาล 10 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาล้อม โรงอาหาร 10 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาล้อม โรงอาหาร 10 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาล้อม อาคาร 1 ห้อง ห้อง ป.6-ห้องม.3 10 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
8 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาล้อม อาคาร 1 ห้อง ห้อง ป.6-ห้องม.3 10 ต.ค. 2559 13.00-16.00
-
9 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาล้อม อาคาร 3 ห้อง ห้องอนุบาล 1-2 โรงอาหารอนุบาล 10 ต.ค. 2559 13.00-15.00
-
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาล้อม อาคารเอนกประสงค์ 10 ต.ค. 2559 13.00-15.00
-
11 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาล้อม เต็นท์ 4 ซุ้มการะเวก 10 ต.ค. 2559 13.00-16.00
-
12 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาล้อม เต็นท์ 4 ซุ้มการะเวก 10 ต.ค. 2559 13.00-16.00
-
13 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาล้อม อาคาร 2 ห้อง ห้อง ป.1-ป.3 10 ต.ค. 2559 13.00-16.00
-
14 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาล้อม โรงจอดรถหน้าอาคาร ups 10 ต.ค. 2559 13.00-16.00
-
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาล้อม เต็นเวทีกลางแจ้ง 10 ต.ค. 2559 13.00-16.00
-
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาล้อม เต็นท์เวทีกลางแจ้ง 10 ต.ค. 2559 13.00-16.00
-
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาล้อม ห้อง หน้าห้องอนุบาล 1 10 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาล้อม ห้อง หน้าห้องอนุบาล 2 10 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายวินัย ปานโท้ เบอร์โทร 08-7197-5605
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]