สรุปเหรียญรางวัล สพป. พิษณุโลก เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านเนินมะปราง 74 11 4 1 89
2 พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 29 13 5 7 47
3 วัดบ้านมุง 24 4 0 1 28
4 บ้านเข็ก 23 6 5 1 34
5 บ้านน้ำริน 20 4 0 0 24
6 ศึกษาลัย 19 7 2 3 28
7 บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) 16 11 3 0 30
8 บ้านสะเดา 15 7 1 0 23
9 บ้านหินประกาย 15 2 1 2 18
10 วัดท่าหมื่นราม 13 4 1 2 18
11 บ้านบึงพร้าว 13 3 0 2 16
12 วัดสุพรรณพนมทอง 13 2 0 0 15
13 ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง 13 0 1 2 14
14 บ้านซำรัง 12 4 0 3 16
15 บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) 11 9 1 2 21
16 บ้านใหม่ชัยเจริญ 11 2 1 0 14
17 บ้านปากยาง 11 2 0 1 13
18 ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 10 9 4 1 23
19 บ้านวังโพรง 10 1 0 0 11
20 บ้านแม่ระกา 9 3 2 0 14
21 ชมชน 3 บ้านเนินกุ่ม 8 7 4 3 19
22 บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 8 2 1 1 11
23 วัดราษฎร์สโมสร 7 5 0 0 12
24 นาพราน 7 4 2 1 13
25 ป่าไม้อุทิศ6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 7 2 4 1 13
26 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 7 1 1 1 9
27 รัฐราษฎร์บำรุง 6 3 2 1 11
28 บ้านท่าข้าม 6 3 1 1 10
29 บ้านหนองปรือ 6 3 0 1 9
30 บ้านแก่งจูงนาง 6 2 3 0 11
31 ประชาสรรค์วิทยา 6 2 1 0 9
32 บ้านวังดินสอ 6 0 0 0 6
33 บ้านเนินสะอาด 5 5 2 3 12
34 บ้านทุ่งน้อย 5 1 2 0 8
35 บ้านคลองเมือง 5 1 0 2 6
36 บ้านวังขวัญ 5 1 0 1 6
37 บ้านวังดินเหนียว 5 1 0 0 6
38 บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ 5 0 0 1 5
39 วัดกรุงศรีเจริญ 4 3 0 0 7
40 วัดท่ามะขาม 4 2 2 0 8
41 วัดวังพิกุล 4 2 0 1 6
42 บ้านพุกระโดน 4 1 0 0 5
43 บ้านน้ำยาง 4 0 2 0 6
44 บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) 4 0 1 1 5
45 วัดสนามคลีตะวันออก 4 0 0 0 4
46 บ้านลำภาศ 3 6 0 0 9
47 ชมชน12ท่าตาลประชาสฤษฎ์ 3 5 1 1 9
48 คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) 3 4 2 0 9
49 บ้านวังยางราษฎร์สามัคคี 3 3 3 1 9
50 ห้วยพลู 3 3 1 2 7
51 บ้านเจริญผล 3 3 1 1 7
52 บ้านพัฒนาดงน้อย 3 2 1 2 6
53 บ้านซำหวาย 3 2 1 2 6
54 บ้านน้ำปาด 3 1 3 0 7
55 บ้านวังพรม 3 1 0 1 4
56 บ้านผาท่าพล 3 1 0 0 4
57 บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา 3 1 0 0 4
58 บ้านใหม่พนมทอง 3 0 1 0 4
59 ชุมชนบ้านไทรย้อย 2 5 1 1 8
60 ราษฎร์อุปถัมภ์ 2 2 1 0 5
61 บ้านเขาน้อย 2 2 0 1 4
62 บ้านป่าขนุน 2 1 2 0 5
63 บ้านชมภู 2 1 2 0 5
64 รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 2 1 2 0 5
65 บ้านเขาดิน 2 1 2 0 5
66 บ้านใหม่สามัคคี 2 1 1 2 4
67 สามัคคีธรรม 2 1 1 1 4
68 บ้านแก่งกุลาสามัคคี 2 1 1 0 4
69 บ้านโป่งปะ 2 1 1 0 4
70 บ้านห้วยบ่อทอง 2 1 0 0 3
71 บ้านแถววังน้ำใส 2 1 0 0 3
72 บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี 2 0 1 0 3
73 บ้านใหม่ทองประเสริฐ 2 0 1 0 3
74 บ้านตอเรือ 2 0 0 0 2
75 วัดพันชาลี 2 0 0 0 2
76 บ้านน้ำพรม 2 0 0 0 2
77 วัดปลวกง่าม 2 0 0 0 2
78 บ้านหนองสระพัง 1 4 0 1 5
79 บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 1 3 1 1 5
80 บ้านวังสาร 1 2 3 1 6
81 บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปภัมภ์) 1 2 0 0 3
82 วัดดงข่อย 1 2 0 0 3
83 บ้านเนินไม้แดง 1 1 3 2 5
84 บ้านหนองงา 1 1 1 1 3
85 บ้านหนองดู่ 1 1 0 1 2
86 บ้านไทรดงยั้ง 1 1 0 1 2
87 บ้านยางโทน 1 1 0 0 2
88 วัดสนามคลีตะวันตก 1 1 0 0 2
89 ราษฎร์เจริญ 1 1 0 0 2
90 บ้านทุ่งยาว 1 1 0 0 2
91 บ้านหนองพระ 1 1 0 0 2
92 ธีรบัญชร 1 0 1 1 2
93 บ้านโคกวังสาร 1 0 1 0 2
94 บ้านดินทอง 1 0 0 0 1
95 บ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ 1 0 0 0 1
96 บ้านใหม่ไพรมณีมิตรภาพที่ 118 1 0 0 0 1
97 บ้านกลาง 1 0 0 0 1
98 บ้านวังนกแอ่น 1 0 0 0 1
99 บ้านวังไม้ตอก 1 0 0 0 1
100 ประชาสามัคคี 1 0 0 0 1
101 วัดท่านา 1 0 0 0 1
102 หัวเขาราษฎร์บำรุง 1 0 0 0 1
103 บ้านผารังหมี 1 0 0 0 1
104 บ้านหนองกลด 1 0 0 0 1
105 วัดดงหมี 0 1 1 1 2
106 บ้านสระเศรษฐี 0 1 0 0 1
107 บ้านถ้ำเต่า 0 0 0 1 0
108 บ้านคลองเป็ด 0 0 0 1 0
109 บ้านหนองขมิ้น 0 0 0 1 0
110 บ้านแม่เทียบ 0 0 0 1 0
111 วัดบางกระทุ่ม 0 0 0 1 0
112 เอ.เจ. เนินมะปราง 0 0 0 0 0
113 วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ 0 0 0 0 0
114 วัดแหลมพระธาตุ 0 0 0 0 0
115 บ้านเขาเขียว 0 0 0 0 0
รวม 603 230 100 77 933