สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พิษณุโลก เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านเนินมะปราง 27 19 14 60 62 9 4 1 75
2 บ้านเข็ก 14 4 3 21 23 6 5 1 34
3 พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 13 8 7 28 26 13 4 7 43
4 วัดบ้านมุง 11 7 5 23 23 3 0 1 26
5 บ้านหินประกาย 8 2 0 10 15 1 1 2 17
6 ศึกษาลัย 5 4 2 11 15 6 1 3 22
7 ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง 5 3 0 8 10 0 1 2 11
8 วัดสุพรรณพนมทอง 5 2 2 9 13 2 0 0 15
9 บ้านวังโพรง 5 0 3 8 8 1 0 0 9
10 บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) 4 4 5 13 15 11 3 0 29
11 บ้านน้ำริน 4 4 3 11 14 4 0 0 18
12 บ้านวังดินเหนียว 4 0 1 5 5 1 0 0 6
13 บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) 3 6 4 13 10 8 1 2 19
14 บ้านซำรัง 3 5 2 10 10 2 0 3 12
15 ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 3 2 3 8 10 9 4 1 23
16 บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 3 2 1 6 7 2 1 1 10
17 บ้านวังขวัญ 3 2 0 5 5 1 0 1 6
18 บ้านคลองเมือง 3 1 0 4 5 1 0 2 6
19 บ้านวังยางราษฎร์สามัคคี 3 1 0 4 3 3 3 1 9
20 บ้านสะเดา 2 4 5 11 13 6 1 0 20
21 ป่าไม้อุทิศ6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 2 2 4 8 6 1 4 1 11
22 วัดท่ามะขาม 2 2 1 5 4 2 2 0 8
23 ชมชน12ท่าตาลประชาสฤษฎ์ 2 2 1 5 3 5 1 1 9
24 บ้านพัฒนาดงน้อย 2 1 3 6 3 1 1 2 5
25 บ้านหนองปรือ 2 1 2 5 5 3 0 1 8
26 บ้านน้ำปาด 2 0 1 3 3 1 3 0 7
27 บ้านวังพรม 2 0 1 3 3 1 0 1 4
28 บ้านผาท่าพล 2 0 0 2 3 1 0 0 4
29 บ้านแก่งกุลาสามัคคี 2 0 0 2 2 1 1 0 4
30 วัดท่าหมื่นราม 1 4 4 9 11 4 1 2 16
31 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 1 3 2 6 7 1 1 1 9
32 บ้านบึงพร้าว 1 3 0 4 8 3 0 2 11
33 วัดราษฎร์สโมสร 1 2 4 7 7 5 0 0 12
34 บ้านแก่งจูงนาง 1 2 0 3 5 1 3 0 9
35 บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ 1 2 0 3 4 0 0 1 4
36 ชุมชนบ้านไทรย้อย 1 2 0 3 2 4 1 1 7
37 บ้านแม่ระกา 1 1 2 4 8 2 2 0 12
38 รัฐราษฎร์บำรุง 1 1 2 4 4 3 2 1 9
39 นาพราน 1 1 2 4 4 3 1 1 8
40 บ้านพุกระโดน 1 1 2 4 4 1 0 0 5
41 บ้านซำหวาย 1 1 1 3 3 2 1 2 6
42 บ้านป่าขนุน 1 1 1 3 2 1 2 0 5
43 บ้านปากยาง 1 1 0 2 8 1 0 1 9
44 วัดวังพิกุล 1 1 0 2 3 2 0 1 5
45 บ้านโป่งปะ 1 1 0 2 2 1 1 0 4
46 บ้านตอเรือ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
47 ชมชน 3 บ้านเนินกุ่ม 1 0 6 7 8 7 4 3 19
48 บ้านทุ่งน้อย 1 0 2 3 4 0 2 0 6
49 บ้านชมภู 1 0 2 3 2 1 2 0 5
50 บ้านเจริญผล 1 0 1 2 3 0 1 1 4
51 บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา 1 0 0 1 3 1 0 0 4
52 บ้านวังดินสอ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
53 บ้านห้วยบ่อทอง 1 0 0 1 2 1 0 0 3
54 วัดพันชาลี 1 0 0 1 2 0 0 0 2
55 บ้านหนองดู่ 1 0 0 1 1 1 0 1 2
56 บ้านยางโทน 1 0 0 1 1 1 0 0 2
57 วัดสนามคลีตะวันตก 1 0 0 1 1 1 0 0 2
58 บ้านดินทอง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
59 บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี 1 0 0 1 1 0 0 0 1
60 บ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
61 บ้านใหม่ชัยเจริญ 0 4 2 6 8 1 1 0 10
62 ประชาสรรค์วิทยา 0 4 1 5 6 2 1 0 9
63 บ้านเนินสะอาด 0 3 1 4 2 5 2 3 9
64 บ้านลำภาศ 0 3 1 4 1 5 0 0 6
65 สามัคคีธรรม 0 2 1 3 2 1 1 1 4
66 บ้านไทรดงยั้ง 0 2 0 2 1 1 0 1 2
67 ราษฎร์อุปถัมภ์ 0 2 0 2 0 2 1 0 3
68 คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) 0 1 5 6 3 3 2 0 8
69 ห้วยพลู 0 1 3 4 3 3 1 2 7
70 บ้านท่าข้าม 0 1 2 3 2 3 1 1 6
71 วัดสนามคลีตะวันออก 0 1 1 2 4 0 0 0 4
72 วัดกรุงศรีเจริญ 0 1 1 2 3 2 0 0 5
73 บ้านใหม่พนมทอง 0 1 1 2 3 0 1 0 4
74 บ้านใหม่สามัคคี 0 1 1 2 2 1 1 2 4
75 รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 0 1 1 2 2 1 1 0 4
76 บ้านหนองงา 0 1 1 2 1 1 1 1 3
77 บ้านน้ำพรม 0 1 0 1 2 0 0 0 2
78 ธีรบัญชร 0 1 0 1 1 0 1 1 2
79 บ้านวังนกแอ่น 0 1 0 1 1 0 0 0 1
80 บ้านวังไม้ตอก 0 1 0 1 1 0 0 0 1
81 ประชาสามัคคี 0 1 0 1 1 0 0 0 1
82 วัดท่านา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
83 หัวเขาราษฎร์บำรุง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
84 บ้านเนินไม้แดง 0 1 0 1 0 0 3 2 3
85 บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) 0 0 3 3 4 0 1 1 5
86 บ้านน้ำยาง 0 0 2 2 2 0 2 0 4
87 บ้านเขาน้อย 0 0 1 1 2 2 0 1 4
88 บ้านแถววังน้ำใส 0 0 1 1 2 1 0 0 3
89 บ้านโคกวังสาร 0 0 1 1 1 0 1 0 2
90 บ้านผารังหมี 0 0 1 1 1 0 0 0 1
91 บ้านเขาดิน 0 0 0 0 2 1 2 0 5
92 บ้านใหม่ทองประเสริฐ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
93 วัดปลวกง่าม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
94 บ้านหนองสระพัง 0 0 0 0 1 4 0 1 5
95 บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 0 0 0 0 1 3 1 1 5
96 บ้านวังสาร 0 0 0 0 1 2 2 0 5
97 บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปภัมภ์) 0 0 0 0 1 2 0 0 3
98 ราษฎร์เจริญ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
99 บ้านทุ่งยาว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
100 บ้านหนองพระ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
101 วัดดงข่อย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
102 บ้านหนองกลด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
103 วัดดงหมี 0 0 0 0 0 1 1 1 2
104 บ้านสระเศรษฐี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
105 บ้านคลองเป็ด 0 0 0 0 0 0 0 1 0
106 บ้านถ้ำเต่า 0 0 0 0 0 0 0 1 0
107 บ้านหนองขมิ้น 0 0 0 0 0 0 0 1 0
108 บ้านแม่เทียบ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
109 วัดบางกระทุ่ม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
110 เอ.เจ. เนินมะปราง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 วัดแหลมพระธาตุ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 บ้านกลาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 บ้านเขาเขียว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 177 153 135 465 519 204 94 76 817