สรุปเหรียญรางวัล สพป. พิษณุโลก เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านเนินมะปราง 62 9 4 1 75
2 พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 26 13 4 7 43
3 บ้านเข็ก 23 6 5 1 34
4 วัดบ้านมุง 23 3 0 1 26
5 บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) 15 11 3 0 29
6 ศึกษาลัย 15 6 1 3 22
7 บ้านหินประกาย 15 1 1 2 17
8 บ้านน้ำริน 14 4 0 0 18
9 บ้านสะเดา 13 6 1 0 20
10 วัดสุพรรณพนมทอง 13 2 0 0 15
11 วัดท่าหมื่นราม 11 4 1 2 16
12 ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 10 9 4 1 23
13 บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) 10 8 1 2 19
14 บ้านซำรัง 10 2 0 3 12
15 ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง 10 0 1 2 11
16 ชมชน 3 บ้านเนินกุ่ม 8 7 4 3 19
17 บ้านบึงพร้าว 8 3 0 2 11
18 บ้านแม่ระกา 8 2 2 0 12
19 บ้านใหม่ชัยเจริญ 8 1 1 0 10
20 บ้านปากยาง 8 1 0 1 9
21 บ้านวังโพรง 8 1 0 0 9
22 วัดราษฎร์สโมสร 7 5 0 0 12
23 บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 7 2 1 1 10
24 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 7 1 1 1 9
25 ประชาสรรค์วิทยา 6 2 1 0 9
26 ป่าไม้อุทิศ6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 6 1 4 1 11
27 บ้านหนองปรือ 5 3 0 1 8
28 บ้านแก่งจูงนาง 5 1 3 0 9
29 บ้านคลองเมือง 5 1 0 2 6
30 บ้านวังขวัญ 5 1 0 1 6
31 บ้านวังดินเหนียว 5 1 0 0 6
32 รัฐราษฎร์บำรุง 4 3 2 1 9
33 นาพราน 4 3 1 1 8
34 วัดท่ามะขาม 4 2 2 0 8
35 บ้านพุกระโดน 4 1 0 0 5
36 บ้านทุ่งน้อย 4 0 2 0 6
37 บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) 4 0 1 1 5
38 บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ 4 0 0 1 4
39 วัดสนามคลีตะวันออก 4 0 0 0 4
40 ชมชน12ท่าตาลประชาสฤษฎ์ 3 5 1 1 9
41 บ้านวังยางราษฎร์สามัคคี 3 3 3 1 9
42 คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) 3 3 2 0 8
43 ห้วยพลู 3 3 1 2 7
44 บ้านซำหวาย 3 2 1 2 6
45 วัดวังพิกุล 3 2 0 1 5
46 วัดกรุงศรีเจริญ 3 2 0 0 5
47 บ้านน้ำปาด 3 1 3 0 7
48 บ้านพัฒนาดงน้อย 3 1 1 2 5
49 บ้านวังพรม 3 1 0 1 4
50 บ้านผาท่าพล 3 1 0 0 4
51 บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา 3 1 0 0 4
52 บ้านเจริญผล 3 0 1 1 4
53 บ้านใหม่พนมทอง 3 0 1 0 4
54 บ้านวังดินสอ 3 0 0 0 3
55 บ้านเนินสะอาด 2 5 2 3 9
56 ชุมชนบ้านไทรย้อย 2 4 1 1 7
57 บ้านท่าข้าม 2 3 1 1 6
58 บ้านเขาน้อย 2 2 0 1 4
59 บ้านป่าขนุน 2 1 2 0 5
60 บ้านชมภู 2 1 2 0 5
61 บ้านเขาดิน 2 1 2 0 5
62 บ้านใหม่สามัคคี 2 1 1 2 4
63 สามัคคีธรรม 2 1 1 1 4
64 บ้านแก่งกุลาสามัคคี 2 1 1 0 4
65 บ้านโป่งปะ 2 1 1 0 4
66 รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 2 1 1 0 4
67 บ้านห้วยบ่อทอง 2 1 0 0 3
68 บ้านแถววังน้ำใส 2 1 0 0 3
69 บ้านน้ำยาง 2 0 2 0 4
70 บ้านใหม่ทองประเสริฐ 2 0 1 0 3
71 บ้านตอเรือ 2 0 0 0 2
72 วัดพันชาลี 2 0 0 0 2
73 บ้านน้ำพรม 2 0 0 0 2
74 วัดปลวกง่าม 2 0 0 0 2
75 บ้านลำภาศ 1 5 0 0 6
76 บ้านหนองสระพัง 1 4 0 1 5
77 บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 1 3 1 1 5
78 บ้านวังสาร 1 2 2 0 5
79 บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปภัมภ์) 1 2 0 0 3
80 บ้านหนองงา 1 1 1 1 3
81 บ้านหนองดู่ 1 1 0 1 2
82 บ้านไทรดงยั้ง 1 1 0 1 2
83 บ้านยางโทน 1 1 0 0 2
84 วัดสนามคลีตะวันตก 1 1 0 0 2
85 ราษฎร์เจริญ 1 1 0 0 2
86 บ้านทุ่งยาว 1 1 0 0 2
87 บ้านหนองพระ 1 1 0 0 2
88 วัดดงข่อย 1 1 0 0 2
89 ธีรบัญชร 1 0 1 1 2
90 บ้านโคกวังสาร 1 0 1 0 2
91 บ้านดินทอง 1 0 0 0 1
92 บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี 1 0 0 0 1
93 บ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ 1 0 0 0 1
94 บ้านวังนกแอ่น 1 0 0 0 1
95 บ้านวังไม้ตอก 1 0 0 0 1
96 ประชาสามัคคี 1 0 0 0 1
97 วัดท่านา 1 0 0 0 1
98 หัวเขาราษฎร์บำรุง 1 0 0 0 1
99 บ้านผารังหมี 1 0 0 0 1
100 บ้านหนองกลด 1 0 0 0 1
101 ราษฎร์อุปถัมภ์ 0 2 1 0 3
102 วัดดงหมี 0 1 1 1 2
103 บ้านสระเศรษฐี 0 1 0 0 1
104 บ้านเนินไม้แดง 0 0 3 2 3
105 บ้านคลองเป็ด 0 0 0 1 0
106 บ้านถ้ำเต่า 0 0 0 1 0
107 บ้านหนองขมิ้น 0 0 0 1 0
108 บ้านแม่เทียบ 0 0 0 1 0
109 วัดบางกระทุ่ม 0 0 0 1 0
110 เอ.เจ. เนินมะปราง 0 0 0 0 0
111 วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ 0 0 0 0 0
112 วัดแหลมพระธาตุ 0 0 0 0 0
113 บ้านกลาง 0 0 0 0 0
114 บ้านเขาเขียว 0 0 0 0 0
รวม 519 204 94 76 893