หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) 9 29 15
2 003 โรงเรียนชมชน 3 บ้านเนินกุ่ม 22 47 36
3 004 โรงเรียนชมชน12ท่าตาลประชาสฤษฎ์ 11 19 12
4 005 โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 24 51 39
5 006 โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง 17 34 25
6 008 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย 9 21 14
7 010 โรงเรียนนาพราน 14 18 14
8 097 โรงเรียนบึงราชนก 0 0 0
9 011 โรงเรียนบ้านกลาง 2 3 3
10 020 โรงเรียนบ้านคลองดู่ 0 0 0
11 021 โรงเรียนบ้านคลองเป็ด 1 1 1
12 022 โรงเรียนบ้านคลองเมือง 9 21 9
13 026 โรงเรียนบ้านชมภู 5 8 6
14 027 โรงเรียนบ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) 7 24 9
15 030 โรงเรียนบ้านซำรัง 19 33 27
16 031 โรงเรียนบ้านซำหวาย 8 23 14
17 028 โรงเรียนบ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปภัมภ์) 3 6 6
18 032 โรงเรียนบ้านดงพลวง 0 0 0
19 033 โรงเรียนบ้านดินทอง 1 1 1
20 034 โรงเรียนบ้านตอเรือ 2 4 2
21 035 โรงเรียนบ้านถ้ำเต่า 2 3 2
22 039 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 8 24 11
23 040 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 2 4 3
24 041 โรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี 3 6 4
25 037 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 11 23 14
26 038 โรงเรียนบ้านท่ายาง 0 0 0
27 043 โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 12 34 20
28 044 โรงเรียนบ้านน้ำปาด 7 50 21
29 045 โรงเรียนบ้านน้ำพรม 3 11 6
30 046 โรงเรียนบ้านน้ำยาง 6 12 9
31 047 โรงเรียนบ้านน้ำริน 28 115 61
32 053 โรงเรียนบ้านบึงพร้าว 19 33 25
33 054 โรงเรียนบ้านบุใหญ่ 0 0 0
34 055 โรงเรียนบ้านปากยาง 14 22 21
35 056 โรงเรียนบ้านป่าขนุน 6 53 11
36 057 โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด 0 0 0
37 059 โรงเรียนบ้านผาท่าพล 4 8 6
38 060 โรงเรียนบ้านผารังหมี 1 3 2
39 062 โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย 8 18 11
40 063 โรงเรียนบ้านพุกระโดน 5 5 5
41 064 โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) 23 62 36
42 067 โรงเรียนบ้านยางโทน 2 3 3
43 068 โรงเรียนบ้านลำภาศ 9 21 15
44 069 โรงเรียนบ้านวังขวัญ 8 38 18
45 070 โรงเรียนบ้านวังดินสอ 6 16 12
46 071 โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว 6 17 11
47 072 โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ 7 16 11
48 073 โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น 1 5 2
49 074 โรงเรียนบ้านวังพรม 5 10 6
50 077 โรงเรียนบ้านวังยางราษฎร์สามัคคี 10 28 18
51 078 โรงเรียนบ้านวังสาร 8 16 11
52 075 โรงเรียนบ้านวังโพรง 11 40 18
53 076 โรงเรียนบ้านวังไม้ตอก 1 3 2
54 079 โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี 1 1 1
55 080 โรงเรียนบ้านสะเดา 23 55 37
56 081 โรงเรียนบ้านหนองกลด 1 3 2
57 082 โรงเรียนบ้านหนองขมิ้น 1 2 1
58 083 โรงเรียนบ้านหนองขอนประชาสรรค์ 0 0 0
59 084 โรงเรียนบ้านหนองงา 4 7 5
60 085 โรงเรียนบ้านหนองดู่ 3 19 7
61 086 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 10 14 11
62 087 โรงเรียนบ้านหนองพระ 2 4 2
63 089 โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 6 6 6
64 088 โรงเรียนบ้านหนองไม้ยางดำ 0 0 0
65 091 โรงเรียนบ้านหินประกาย 20 40 28
66 090 โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง 4 8 7
67 017 โรงเรียนบ้านเขาดิน 5 16 7
68 018 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 5 14 7
69 019 โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) 32 86 51
70 016 โรงเรียนบ้านเขาเขียว 1 1 1
71 015 โรงเรียนบ้านเข็ก 39 69 51
72 025 โรงเรียนบ้านเจริญผล 9 20 9
73 048 โรงเรียนบ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ 1 3 2
74 049 โรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา 4 9 8
75 050 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 91 224 150
76 052 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 15 33 17
77 051 โรงเรียนบ้านเนินไม้แดง 7 13 9
78 012 โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี 4 9 6
79 013 โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง 11 42 22
80 014 โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 6 8 7
81 036 โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใส 4 6 4
82 066 โรงเรียนบ้านแม่ระกา 14 24 14
83 065 โรงเรียนบ้านแม่เทียบ 1 2 1
84 024 โรงเรียนบ้านโคกวังสาร 2 2 2
85 058 โรงเรียนบ้านโป่งปะ 4 7 6
86 092 โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ 14 48 25
87 093 โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ 3 6 5
88 094 โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง 5 10 5
89 096 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 6 13 8
90 095 โรงเรียนบ้านใหม่ไพรมณีมิตรภาพที่ 118 1 3 2
91 042 โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง 5 18 8
92 061 โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ (ดำรงค์อุทิศ) 0 0 0
93 098 โรงเรียนประชาสรรค์วิทยา 10 10 10
94 099 โรงเรียนประชาสามัคคี 1 3 2
95 100 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 14 36 26
96 101 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 55 114 69
97 102 โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 6 8 7
98 103 โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง 13 17 16
99 105 โรงเรียนราษฎร์ดำริ 0 0 0
100 106 โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ 7 21 8
101 104 โรงเรียนราษฎร์เจริญ 5 11 6
102 107 โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ 7 14 11
103 110 โรงเรียนวัดดงข่อย 3 3 3
104 111 โรงเรียนวัดดงหมี 3 4 3
105 112 โรงเรียนวัดตายม 0 0 0
106 113 โรงเรียนวัดทางลัด 0 0 0
107 114 โรงเรียนวัดท่านา 1 1 1
108 115 โรงเรียนวัดท่ามะขาม 8 29 15
109 116 โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 22 51 35
110 117 โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม 1 2 1
111 118 โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ 4 4 4
112 120 โรงเรียนวัดบึงลำ 0 0 0
113 119 โรงเรียนวัดบ้านมุง 29 63 43
114 121 โรงเรียนวัดปลวกง่าม 2 3 2
115 122 โรงเรียนวัดพันชาลี 2 3 3
116 123 โรงเรียนวัดย่านยาว 0 0 0
117 124 โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร 13 22 15
118 125 โรงเรียนวัดวังพิกุล 9 11 10
119 126 โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก 2 12 4
120 127 โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันออก 4 8 5
121 128 โรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส 0 0 0
122 129 โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 16 36 21
123 131 โรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ 2 8 4
124 108 โรงเรียนวัดโคกสลุด 0 0 0
125 132 โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม 0 0 0
126 109 โรงเรียนวัดไชยนาม 0 0 0
127 133 โรงเรียนศึกษาลัย 34 75 51
128 134 โรงเรียนสามัคคีธรรม 5 12 8
129 135 โรงเรียนสามัคคีประชาราษฎร์ 0 0 0
130 137 โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง 1 3 2
131 136 โรงเรียนห้วยพลู 9 21 11
132 138 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 11 26 19
133 139 โรงเรียนอภัยสุพรรณภูมิ 0 0 0
134 009 โรงเรียนธีรบัญชร 3 3 3
135 140 โรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปราง 9 80 12
รวม 1074 2601 1592
4193

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ลำพึง อ้นหนู โทรศัพท์ 089-8585411/สุทัศน์ จำปาศักดิ์ โทรศัพท์ 089-9596250
ปิยะ ธูปทอง โทรศัพท์ 084-6188894
Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]