หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. พิษณุโลก เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 91 74 82.22% 11 12.22% 4 4.44% 1 1.11% 90
2 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 55 29 53.7% 13 24.07% 5 9.26% 7 12.96% 54
3 โรงเรียนวัดบ้านมุง 29 24 82.76% 4 13.79% 0 0% 1 3.45% 29
4 โรงเรียนบ้านเข็ก 39 23 65.71% 6 17.14% 5 14.29% 1 2.86% 35
5 โรงเรียนบ้านน้ำริน 28 20 83.33% 4 16.67% 0 0% 0 0% 24
6 โรงเรียนศึกษาลัย 34 19 61.29% 7 22.58% 2 6.45% 3 9.68% 31
7 โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) 32 16 53.33% 11 36.67% 3 10% 0 0% 30
8 โรงเรียนบ้านสะเดา 23 15 65.22% 7 30.43% 1 4.35% 0 0% 23
9 โรงเรียนบ้านหินประกาย 20 15 75% 2 10% 1 5% 2 10% 20
10 โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 22 13 65% 4 20% 1 5% 2 10% 20
11 โรงเรียนบ้านบึงพร้าว 19 13 72.22% 3 16.67% 0 0% 2 11.11% 18
12 โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 16 13 86.67% 2 13.33% 0 0% 0 0% 15
13 โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง 17 13 81.25% 0 0% 1 6.25% 2 12.5% 16
14 โรงเรียนบ้านซำรัง 19 12 63.16% 4 21.05% 0 0% 3 15.79% 19
15 โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) 23 11 47.83% 9 39.13% 1 4.35% 2 8.7% 23
16 โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ 14 11 78.57% 2 14.29% 1 7.14% 0 0% 14
17 โรงเรียนบ้านปากยาง 14 11 78.57% 2 14.29% 0 0% 1 7.14% 14
18 โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 24 10 41.67% 9 37.5% 4 16.67% 1 4.17% 24
19 โรงเรียนบ้านวังโพรง 11 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
20 โรงเรียนบ้านแม่ระกา 14 9 64.29% 3 21.43% 2 14.29% 0 0% 14
21 โรงเรียนชมชน 3 บ้านเนินกุ่ม 22 8 36.36% 7 31.82% 4 18.18% 3 13.64% 22
22 โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 12 8 66.67% 2 16.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
23 โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร 13 7 58.33% 5 41.67% 0 0% 0 0% 12
24 โรงเรียนนาพราน 14 7 50% 4 28.57% 2 14.29% 1 7.14% 14
25 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 14 7 50% 2 14.29% 4 28.57% 1 7.14% 14
26 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 11 7 70% 1 10% 1 10% 1 10% 10
27 โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง 13 6 50% 3 25% 2 16.67% 1 8.33% 12
28 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 11 6 54.55% 3 27.27% 1 9.09% 1 9.09% 11
29 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 10 6 60% 3 30% 0 0% 1 10% 10
30 โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง 11 6 54.55% 2 18.18% 3 27.27% 0 0% 11
31 โรงเรียนประชาสรรค์วิทยา 10 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
32 โรงเรียนบ้านวังดินสอ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
33 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 15 5 33.33% 5 33.33% 2 13.33% 3 20% 15
34 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 8 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
35 โรงเรียนบ้านคลองเมือง 9 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 2 25% 8
36 โรงเรียนบ้านวังขวัญ 8 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
37 โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
38 โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ 7 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
39 โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
40 โรงเรียนวัดท่ามะขาม 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
41 โรงเรียนวัดวังพิกุล 9 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
42 โรงเรียนบ้านพุกระโดน 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
43 โรงเรียนบ้านน้ำยาง 6 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 0 0% 6
44 โรงเรียนบ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) 7 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
45 โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันออก 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
46 โรงเรียนบ้านลำภาศ 9 3 33.33% 6 66.67% 0 0% 0 0% 9
47 โรงเรียนชมชน12ท่าตาลประชาสฤษฎ์ 11 3 30% 5 50% 1 10% 1 10% 10
48 โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) 9 3 33.33% 4 44.44% 2 22.22% 0 0% 9
49 โรงเรียนบ้านวังยางราษฎร์สามัคคี 10 3 30% 3 30% 3 30% 1 10% 10
50 โรงเรียนห้วยพลู 9 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 2 22.22% 9
51 โรงเรียนบ้านเจริญผล 9 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
52 โรงเรียนบ้านซำหวาย 8 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
53 โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย 8 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
54 โรงเรียนบ้านน้ำปาด 7 3 42.86% 1 14.29% 3 42.86% 0 0% 7
55 โรงเรียนบ้านวังพรม 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
56 โรงเรียนบ้านผาท่าพล 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
57 โรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
58 โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง 5 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
59 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย 9 2 22.22% 5 55.56% 1 11.11% 1 11.11% 9
60 โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ 7 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
61 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
62 โรงเรียนบ้านป่าขนุน 6 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
63 โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 6 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
64 โรงเรียนบ้านชมภู 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
65 โรงเรียนบ้านเขาดิน 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
66 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 6 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
67 โรงเรียนสามัคคีธรรม 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
68 โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
69 โรงเรียนบ้านโป่งปะ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
70 โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
71 โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใส 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
72 โรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
73 โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
74 โรงเรียนบ้านน้ำพรม 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
75 โรงเรียนบ้านตอเรือ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
76 โรงเรียนวัดปลวกง่าม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
77 โรงเรียนวัดพันชาลี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
78 โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 6 1 16.67% 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 6
79 โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 6 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
80 โรงเรียนบ้านวังสาร 8 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 7
81 โรงเรียนบ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปภัมภ์) 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
82 โรงเรียนวัดดงข่อย 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
83 โรงเรียนบ้านเนินไม้แดง 7 1 14.29% 1 14.29% 3 42.86% 2 28.57% 7
84 โรงเรียนบ้านหนองงา 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
85 โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง 5 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
86 โรงเรียนบ้านหนองดู่ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
87 โรงเรียนราษฎร์เจริญ 5 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
88 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
89 โรงเรียนบ้านยางโทน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
90 โรงเรียนบ้านหนองพระ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
91 โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
92 โรงเรียนธีรบัญชร 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
93 โรงเรียนบ้านโคกวังสาร 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
94 โรงเรียนบ้านกลาง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
95 โรงเรียนบ้านดินทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
96 โรงเรียนบ้านผารังหมี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
97 โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
98 โรงเรียนบ้านวังไม้ตอก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
99 โรงเรียนบ้านหนองกลด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
100 โรงเรียนบ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
101 โรงเรียนบ้านใหม่ไพรมณีมิตรภาพที่ 118 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
102 โรงเรียนประชาสามัคคี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
103 โรงเรียนวัดท่านา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
104 โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
105 โรงเรียนวัดดงหมี 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
106 โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
107 โรงเรียนบ้านถ้ำเต่า 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
108 โรงเรียนบ้านคลองเป็ด 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
109 โรงเรียนบ้านหนองขมิ้น 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
110 โรงเรียนบ้านแม่เทียบ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
111 โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
112 โรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปราง 9 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
113 โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ 4 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
114 โรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
115 โรงเรียนบ้านเขาเขียว 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ลำพึง อ้นหนู โทรศัพท์ 089-8585411/สุทัศน์ จำปาศักดิ์ โทรศัพท์ 089-9596250
ปิยะ ธูปทอง โทรศัพท์ 084-6188894
Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]