สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พิษณุโลก เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดยาง (มีมานะวิทยา) 21 4 0 25 26 5 2 2 33
2 จ่าการบุญ 14 11 9 34 25 17 3 2 45
3 อนุบาลพิษณุโลก 12 5 8 25 21 7 4 1 32
4 บ้านร้องยุ้งข้าว 10 3 3 16 12 1 0 6 13
5 อนุบาลโรจนวิทย์ 7 3 5 15 17 3 0 3 20
6 บ้านหนองกุลา 6 3 0 9 10 5 2 2 17
7 วัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) 6 1 7 14 12 7 2 0 21
8 ชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ 6 1 0 7 7 5 1 3 13
9 วัดบ้านดง 6 0 1 7 7 2 1 1 10
10 บ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล) 5 6 4 15 11 6 0 0 17
11 วัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 5 4 4 13 14 11 2 2 27
12 วัดอรัญญิก 4 5 0 9 11 0 1 2 12
13 วัดปากพิงตะวันตก 4 4 2 10 10 9 4 4 23
14 โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 4 3 1 8 8 2 0 0 10
15 วัดพรหมเกษร 4 3 0 7 6 0 1 3 7
16 วัดหนองพะยอม 4 2 3 9 10 6 3 2 19
17 บ้านคลองเตย 4 2 2 8 8 7 2 3 17
18 วัดจอมทอง 4 2 1 7 9 4 0 4 13
19 วัดใหม่ราษฏร์ศรัทธาราม 4 1 2 7 7 0 1 0 8
20 สิ่นหมิ่น 4 1 2 7 7 0 1 0 8
21 บ้านใหม่เจริญธรรม 4 1 0 5 5 4 1 1 10
22 วัดหนองนาดงกวาง 3 4 4 11 12 10 3 1 25
23 บ้านป่า ( บิลอาสาประชาสรรค์ ) 3 4 2 9 13 5 0 0 18
24 เซนต์นิโกลาส 2 5 4 11 8 2 1 1 11
25 วัดมหาวนาราม 2 3 3 8 8 8 1 1 17
26 วัดจันทร์ตะวันออก 2 2 2 6 6 4 1 7 11
27 วัดห้วงกระได 2 2 1 5 5 2 0 0 7
28 บ้านคุยมะตูม 2 2 1 5 5 0 2 0 7
29 บางระกำ 2 1 5 8 10 6 2 5 18
30 ประดู่มะค่าประชาสรรค์ 2 1 4 7 5 4 0 1 9
31 วัดคุยขวาง 2 1 3 6 4 5 2 2 11
32 วัดบึงพระ 2 1 2 5 4 1 3 2 8
33 วัดตาปะขาวหาย 2 1 1 4 3 2 1 3 6
34 วัดบ้านใหม่ 2 1 0 3 7 6 2 7 15
35 บ้านตะโม่ประชาสรรค์ 2 1 0 3 2 1 2 0 5
36 บ้านพลายชุมพล 2 0 2 4 3 3 1 1 7
37 วัดกรับพวง 2 0 0 2 2 4 1 0 7
38 นิคมบางระกำ 4 2 0 0 2 2 0 0 0 2
39 บ้านน้ำดำ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
40 วัดเนินมะคึก 1 6 2 9 6 7 2 4 15
41 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 1 3 5 9 10 6 3 5 19
42 วัดสระโคล่ 1 3 1 5 8 3 1 1 12
43 รัฐราษฏร์สงเคราะห์ 1 3 0 4 2 5 1 2 8
44 วัดยางแขวนอู่ 1 2 1 4 3 1 1 0 5
45 วัดดงโคกขาม 1 2 0 3 4 2 2 0 8
46 วัดปรือกระเทียม 1 2 0 3 4 1 1 0 6
47 บ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) 1 2 0 3 3 2 5 3 10
48 บ้านแม่ระหัน 1 2 0 3 3 2 1 4 6
49 บ้านหนองตะเคียน 1 2 0 3 2 1 1 3 4
50 วัดโป่งหม้อข้าว 1 1 4 6 2 6 3 1 11
51 ไทยรัฐวิทยา 8 1 1 2 4 4 2 3 4 9
52 วัดจันทร์ตะวันตก 1 1 0 2 2 1 0 2 3
53 บ้านคลองหนองเหล็ก 1 0 2 3 2 4 2 2 8
54 เทศบาล 1 วัดน้อย 1 0 1 2 3 2 0 0 5
55 บ้านบัวจันทร์ 1 0 0 1 4 1 2 1 7
56 บ้านหินลาด 1 0 0 1 2 2 0 1 4
57 วัดท่าตะเคียน 1 0 0 1 2 1 1 0 4
58 วัดแตน 1 0 0 1 1 1 0 0 2
59 เทศบาล 3 วัดท่ามะปรางค์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
60 บ้านเรียงกระดก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
61 บ้านนาชักหวาย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
62 ผดุงราษฎร์ 0 4 4 8 4 3 1 1 8
63 บ้านพันเสา 0 4 3 7 3 5 1 5 9
64 บ่อวิทยบางระกำ 0 3 5 8 12 10 6 4 28
65 วัดบางทราย 0 3 0 3 2 6 0 2 8
66 วัดแหลมเจดีย์ 0 2 2 4 2 1 0 5 3
67 บ้านหนองหัวยาง 0 2 0 2 2 1 0 0 3
68 นิคมบางระกำ 1 0 2 0 2 1 1 0 1 2
69 วัดคุยม่วง 0 1 1 2 2 1 0 0 3
70 บ้านหนองกรับ 0 1 1 2 2 0 1 1 3
71 บ้านตระแบกงาม 0 1 1 2 1 0 0 1 1
72 วัดจุฬามณี 0 1 0 1 2 2 0 3 4
73 บ้านกรุงกรัก 0 1 0 1 2 1 0 0 3
74 วัดดอนอภัย 0 1 0 1 1 3 0 0 4
75 บ้านคลองน้ำเย็น 0 1 0 1 1 1 0 0 2
76 บ้านท่าไม้งาม 0 1 0 1 1 0 1 1 2
77 เทศบาล 4 วัดธรรมจักร 0 1 0 1 1 0 0 0 1
78 บ้านคุยยาง 0 1 0 1 0 1 0 0 1
79 บ้านประดาประชาราษฏร์ 0 0 2 2 3 0 2 1 5
80 ชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน 0 0 2 2 0 1 3 0 4
81 บ้านหนองนากวางอั้น 0 0 1 1 2 0 1 3 3
82 วัดหนองขานาง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
83 วัดหนองอ้อ 0 0 1 1 1 0 0 1 1
84 บ้านหัววังกร่าง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
85 วัดวังแร่ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
86 สะพานที่ 3 0 0 1 1 0 7 1 1 8
87 วัดบึงบอน 0 0 1 1 0 2 0 0 2
88 วัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์) 0 0 1 1 0 1 0 0 1
89 นิคมบางระกำ 6 0 0 1 1 0 1 0 0 1
90 บ้านวังยาง 0 0 0 0 2 1 1 0 4
91 วัดสว่างอารมณ์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
92 บ้านปลักแรด 0 0 0 0 1 4 2 6 7
93 วัดวังอิทก 0 0 0 0 1 3 0 0 4
94 วัดโพธิ์งาม 0 0 0 0 1 1 3 3 5
95 วัดแสงดาว 0 0 0 0 1 1 2 1 4
96 วัดบึงกอก 0 0 0 0 1 1 1 0 3
97 วัดแหลมโพธิ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
98 นิคมบางระกำ 8 0 0 0 0 1 0 0 0 1
99 บ้านหนองแขม 0 0 0 0 0 3 0 1 3
100 บ้านหนองไผ่ 0 0 0 0 0 2 0 1 2
101 วัดศรีรัตนาราม 0 0 0 0 0 1 2 1 3
102 วัดศรีวนาราม 0 0 0 0 0 1 1 1 2
103 บ้านบางแก้ว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
104 วัดทุ่งชา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
105 คลองวัดไร่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
106 บ้านหนองแพงพวย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
107 บ้านดงวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
108 บ้านดงยาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
109 บ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์ประชานุสรณ์) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
110 วัดคุ้งวารี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 บ้านย่านใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 วัดสมอแข 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 นิคมบางระกำ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 บ้านหล่ายขานาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 วัดโพธิญาณ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 198 154 136 488 474 285 113 149 872