สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พิษณุโลก เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 จ่าการบุญ 14 11 9 34 25 17 3 2 45
2 อนุบาลพิษณุโลก 12 5 8 25 21 7 4 1 32
3 บ้านร้องยุ้งข้าว 10 3 3 16 12 1 0 6 13
4 อนุบาลโรจนวิทย์ 7 3 5 15 17 3 0 3 20
5 วัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 5 3 3 11 13 10 2 2 25
6 วัดยาง (มีมานะวิทยา) 5 1 0 6 8 4 2 2 14
7 ชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ 5 1 0 6 6 5 1 3 12
8 วัดบ้านดง 5 0 1 6 6 2 1 1 9
9 วัดปากพิงตะวันตก 4 3 2 9 10 8 4 4 22
10 โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 4 3 1 8 8 2 0 0 10
11 วัดพรหมเกษร 4 3 0 7 6 0 1 3 7
12 วัดหนองพะยอม 4 2 3 9 10 6 3 2 19
13 บ้านคลองเตย 4 2 2 8 8 7 2 3 17
14 วัดจอมทอง 4 2 1 7 9 4 0 4 13
15 วัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) 4 1 7 12 10 7 2 0 19
16 สิ่นหมิ่น 4 1 2 7 7 0 1 0 8
17 บ้านใหม่เจริญธรรม 4 1 0 5 4 4 1 1 9
18 บ้านป่า ( บิลอาสาประชาสรรค์ ) 3 4 2 9 13 5 0 0 18
19 วัดใหม่ราษฏร์ศรัทธาราม 3 0 2 5 5 0 1 0 6
20 เซนต์นิโกลาส 2 5 4 11 8 2 1 1 11
21 บ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล) 2 4 2 8 7 3 0 0 10
22 วัดมหาวนาราม 2 3 2 7 7 7 0 1 14
23 วัดหนองนาดงกวาง 2 2 3 7 9 9 3 1 21
24 วัดจันทร์ตะวันออก 2 2 2 6 6 4 1 7 11
25 บ้านคุยมะตูม 2 2 1 5 5 0 2 0 7
26 วัดอรัญญิก 2 2 0 4 6 0 1 2 7
27 บ้านหนองกุลา 2 2 0 4 5 5 2 2 12
28 บางระกำ 2 1 5 8 10 5 2 5 17
29 วัดบึงพระ 2 1 2 5 4 1 3 2 8
30 วัดห้วงกระได 2 1 1 4 5 1 0 0 6
31 วัดตาปะขาวหาย 2 1 1 4 3 2 1 3 6
32 วัดบ้านใหม่ 2 1 0 3 7 6 2 7 15
33 บ้านตะโม่ประชาสรรค์ 2 1 0 3 2 1 2 0 5
34 นิคมบางระกำ 4 2 0 0 2 2 0 0 0 2
35 บ้านน้ำดำ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
36 วัดเนินมะคึก 1 5 2 8 5 7 2 4 14
37 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 1 3 5 9 10 6 3 5 19
38 วัดสระโคล่ 1 3 1 5 8 3 1 1 12
39 รัฐราษฏร์สงเคราะห์ 1 3 0 4 2 5 1 2 8
40 วัดยางแขวนอู่ 1 2 1 4 3 1 1 0 5
41 วัดดงโคกขาม 1 2 0 3 4 2 2 0 8
42 วัดปรือกระเทียม 1 2 0 3 4 1 1 0 6
43 บ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) 1 2 0 3 3 2 5 3 10
44 บ้านแม่ระหัน 1 2 0 3 3 2 1 4 6
45 วัดคุยขวาง 1 1 3 5 3 3 2 2 8
46 ไทยรัฐวิทยา 8 1 1 2 4 4 2 3 4 9
47 ประดู่มะค่าประชาสรรค์ 1 1 2 4 4 1 0 1 5
48 วัดจันทร์ตะวันตก 1 1 0 2 2 1 0 2 3
49 วัดโป่งหม้อข้าว 1 0 4 5 2 4 3 1 9
50 บ้านคลองหนองเหล็ก 1 0 2 3 2 4 2 2 8
51 เทศบาล 1 วัดน้อย 1 0 1 2 3 2 0 0 5
52 บ้านพลายชุมพล 1 0 1 2 2 2 1 1 5
53 บ้านบัวจันทร์ 1 0 0 1 4 1 2 1 7
54 วัดกรับพวง 1 0 0 1 2 3 1 0 6
55 บ้านหินลาด 1 0 0 1 2 2 0 1 4
56 วัดท่าตะเคียน 1 0 0 1 2 1 1 0 4
57 วัดแตน 1 0 0 1 1 1 0 0 2
58 เทศบาล 3 วัดท่ามะปรางค์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
59 บ้านเรียงกระดก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
60 บ้านนาชักหวาย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
61 ผดุงราษฎร์ 0 4 4 8 4 3 1 1 8
62 บ้านพันเสา 0 4 3 7 3 5 1 5 9
63 บ่อวิทยบางระกำ 0 3 5 8 12 10 6 4 28
64 วัดบางทราย 0 3 0 3 2 6 0 2 8
65 วัดแหลมเจดีย์ 0 2 2 4 2 1 0 5 3
66 บ้านหนองหัวยาง 0 2 0 2 2 1 0 0 3
67 นิคมบางระกำ 1 0 2 0 2 1 1 0 1 2
68 วัดคุยม่วง 0 1 1 2 2 1 0 0 3
69 บ้านหนองกรับ 0 1 1 2 2 0 1 1 3
70 บ้านตระแบกงาม 0 1 1 2 1 0 0 1 1
71 บ้านกรุงกรัก 0 1 0 1 2 1 0 0 3
72 วัดดอนอภัย 0 1 0 1 1 3 0 0 4
73 บ้านคลองน้ำเย็น 0 1 0 1 1 1 0 0 2
74 บ้านท่าไม้งาม 0 1 0 1 1 0 1 1 2
75 บ้านหนองตะเคียน 0 1 0 1 1 0 0 3 1
76 เทศบาล 4 วัดธรรมจักร 0 1 0 1 1 0 0 0 1
77 บ้านคุยยาง 0 1 0 1 0 1 0 0 1
78 บ้านประดาประชาราษฏร์ 0 0 2 2 3 0 2 1 5
79 ชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน 0 0 2 2 0 1 3 0 4
80 บ้านหนองนากวางอั้น 0 0 1 1 2 0 1 3 3
81 วัดหนองขานาง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
82 วัดหนองอ้อ 0 0 1 1 1 0 0 1 1
83 บ้านหัววังกร่าง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
84 วัดวังแร่ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
85 สะพานที่ 3 0 0 1 1 0 7 1 1 8
86 วัดบึงบอน 0 0 1 1 0 2 0 0 2
87 นิคมบางระกำ 6 0 0 1 1 0 1 0 0 1
88 วัดจุฬามณี 0 0 0 0 2 1 0 3 3
89 บ้านวังยาง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
90 วัดสว่างอารมณ์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
91 บ้านปลักแรด 0 0 0 0 1 4 2 6 7
92 วัดวังอิทก 0 0 0 0 1 3 0 0 4
93 วัดโพธิ์งาม 0 0 0 0 1 1 3 3 5
94 วัดแสงดาว 0 0 0 0 1 1 2 1 4
95 วัดบึงกอก 0 0 0 0 1 1 1 0 3
96 วัดแหลมโพธิ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
97 นิคมบางระกำ 8 0 0 0 0 1 0 0 0 1
98 บ้านหนองแขม 0 0 0 0 0 3 0 1 3
99 บ้านหนองไผ่ 0 0 0 0 0 2 0 1 2
100 วัดศรีรัตนาราม 0 0 0 0 0 1 2 1 3
101 วัดศรีวนาราม 0 0 0 0 0 1 1 1 2
102 บ้านบางแก้ว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
103 วัดทุ่งชา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
104 คลองวัดไร่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
105 บ้านหนองแพงพวย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
106 บ้านดงวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
107 บ้านดงยาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
108 บ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์ประชานุสรณ์) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
109 วัดคุ้งวารี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 บ้านย่านใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 นิคมบางระกำ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 บ้านหล่ายขานาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 วัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 วัดสมอแข 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 วัดโพธิญาณ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 162 135 127 424 425 263 110 149 798