หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. พิษณุโลก เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 37 26 74.29% 5 14.29% 2 5.71% 2 5.71% 35
2 โรงเรียนจ่าการบุญ 54 25 53.19% 17 36.17% 3 6.38% 2 4.26% 47
3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 36 21 63.64% 7 21.21% 4 12.12% 1 3.03% 33
4 โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 23 17 73.91% 3 13.04% 0 0% 3 13.04% 23
5 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 30 14 48.28% 11 37.93% 2 6.9% 2 6.9% 29
6 โรงเรียนบ้านป่า ( บิลอาสาประชาสรรค์ ) 23 13 72.22% 5 27.78% 0 0% 0 0% 18
7 โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ 34 12 37.5% 10 31.25% 6 18.75% 4 12.5% 32
8 โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 33 12 46.15% 10 38.46% 3 11.54% 1 3.85% 26
9 โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) 23 12 57.14% 7 33.33% 2 9.52% 0 0% 21
10 โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 30 12 63.16% 1 5.26% 0 0% 6 31.58% 19
11 โรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล) 19 11 64.71% 6 35.29% 0 0% 0 0% 17
12 โรงเรียนวัดอรัญญิก 14 11 78.57% 0 0% 1 7.14% 2 14.29% 14
13 โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก 28 10 37.04% 9 33.33% 4 14.81% 4 14.81% 27
14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 26 10 41.67% 6 25% 3 12.5% 5 20.83% 24
15 โรงเรียนวัดหนองพะยอม 25 10 47.62% 6 28.57% 3 14.29% 2 9.52% 21
16 โรงเรียนบางระกำ 27 10 43.48% 6 26.09% 2 8.7% 5 21.74% 23
17 โรงเรียนบ้านหนองกุลา 20 10 52.63% 5 26.32% 2 10.53% 2 10.53% 19
18 โรงเรียนวัดจอมทอง 18 9 52.94% 4 23.53% 0 0% 4 23.53% 17
19 โรงเรียนวัดมหาวนาราม 20 8 44.44% 8 44.44% 1 5.56% 1 5.56% 18
20 โรงเรียนบ้านคลองเตย 20 8 40% 7 35% 2 10% 3 15% 20
21 โรงเรียนวัดสระโคล่ 13 8 61.54% 3 23.08% 1 7.69% 1 7.69% 13
22 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 13 8 66.67% 2 16.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
23 โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 10 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
24 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 26 7 31.82% 6 27.27% 2 9.09% 7 31.82% 22
25 โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ 16 7 43.75% 5 31.25% 1 6.25% 3 18.75% 16
26 โรงเรียนวัดบ้านดง 16 7 63.64% 2 18.18% 1 9.09% 1 9.09% 11
27 โรงเรียนวัดใหม่ราษฏร์ศรัทธาราม 9 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
28 โรงเรียนสิ่นหมิ่น 8 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
29 โรงเรียนวัดเนินมะคึก 23 6 31.58% 7 36.84% 2 10.53% 4 21.05% 19
30 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 19 6 33.33% 4 22.22% 1 5.56% 7 38.89% 18
31 โรงเรียนวัดพรหมเกษร 12 6 60% 0 0% 1 10% 3 30% 10
32 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม 18 5 45.45% 4 36.36% 1 9.09% 1 9.09% 11
33 โรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์ 11 5 50% 4 40% 0 0% 1 10% 10
34 โรงเรียนวัดห้วงกระได 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
35 โรงเรียนบ้านคุยมะตูม 7 5 71.43% 0 0% 2 28.57% 0 0% 7
36 โรงเรียนวัดคุยขวาง 13 4 30.77% 5 38.46% 2 15.38% 2 15.38% 13
37 โรงเรียนผดุงราษฎร์ 10 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
38 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 13 4 30.77% 2 15.38% 3 23.08% 4 30.77% 13
39 โรงเรียนวัดดงโคกขาม 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
40 โรงเรียนวัดบึงพระ 11 4 40% 1 10% 3 30% 2 20% 10
41 โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ 8 4 50% 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 8
42 โรงเรียนวัดปรือกระเทียม 7 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
43 โรงเรียนบ้านพันเสา 14 3 21.43% 5 35.71% 1 7.14% 5 35.71% 14
44 โรงเรียนบ้านพลายชุมพล 8 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
45 โรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) 13 3 23.08% 2 15.38% 5 38.46% 3 23.08% 13
46 โรงเรียนบ้านแม่ระหัน 10 3 30% 2 20% 1 10% 4 40% 10
47 โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย 11 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 3 33.33% 9
48 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดน้อย 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
49 โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
50 โรงเรียนบ้านประดาประชาราษฏร์ 6 3 50% 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 6
51 โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว 14 2 16.67% 6 50% 3 25% 1 8.33% 12
52 โรงเรียนวัดบางทราย 10 2 20% 6 60% 0 0% 2 20% 10
53 โรงเรียนรัฐราษฏร์สงเคราะห์ 13 2 20% 5 50% 1 10% 2 20% 10
54 โรงเรียนบ้านคลองหนองเหล็ก 10 2 20% 4 40% 2 20% 2 20% 10
55 โรงเรียนวัดกรับพวง 7 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
56 โรงเรียนวัดจุฬามณี 7 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 3 42.86% 7
57 โรงเรียนบ้านหินลาด 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
58 โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
59 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 8 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 3 42.86% 7
60 โรงเรียนบ้านวังยาง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
61 โรงเรียนวัดท่าตะเคียน 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
62 โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ 8 2 25% 1 12.5% 0 0% 5 62.5% 8
63 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตก 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
64 โรงเรียนวัดคุยม่วง 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
65 โรงเรียนบ้านกรุงกรัก 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
66 โรงเรียนบ้านหนองหัวยาง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
67 โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น 6 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 3 50% 6
68 โรงเรียนบ้านหนองกรับ 8 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
69 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
70 โรงเรียนวัดหนองขานาง 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
71 โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
72 โรงเรียนบ้านน้ำดำ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
73 โรงเรียนบ้านปลักแรด 14 1 7.69% 4 30.77% 2 15.38% 6 46.15% 13
74 โรงเรียนวัดดอนอภัย 6 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
75 โรงเรียนวัดวังอิทก 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
76 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 8 1 12.5% 1 12.5% 3 37.5% 3 37.5% 8
77 โรงเรียนวัดแสงดาว 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
78 โรงเรียนวัดบึงกอก 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
79 โรงเรียนนิคมบางระกำ 1 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
80 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
81 โรงเรียนวัดแตน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
82 โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
83 โรงเรียนบ้านตระแบกงาม 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
84 โรงเรียนวัดหนองอ้อ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
85 โรงเรียนวัดแหลมโพธิ์ 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
86 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดท่ามะปรางค์ 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
87 โรงเรียนบ้านเรียงกระดก 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
88 โรงเรียนนิคมบางระกำ 8 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
89 โรงเรียนบ้านนาชักหวาย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
90 โรงเรียนบ้านหัววังกร่าง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
91 โรงเรียนวัดวังแร่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
92 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดธรรมจักร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
93 โรงเรียนสะพานที่ 3 9 0 0% 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 9
94 โรงเรียนบ้านหนองแขม 7 0 0% 3 75% 0 0% 1 25% 4
95 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
96 โรงเรียนวัดบึงบอน 6 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
97 โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน 8 0 0% 1 25% 3 75% 0 0% 4
98 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม 5 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
99 โรงเรียนวัดศรีวนาราม 4 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
100 โรงเรียนบ้านบางแก้ว 5 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
101 โรงเรียนวัดทุ่งชา 3 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
102 โรงเรียนคลองวัดไร่ 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
103 โรงเรียนบ้านหนองแพงพวย 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
104 โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์) 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
105 โรงเรียนนิคมบางระกำ 6 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
106 โรงเรียนบ้านคุยยาง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
107 โรงเรียนบ้านดงวิทยา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
108 โรงเรียนบ้านดงยาง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
109 โรงเรียนบ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์ประชานุสรณ์) 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
110 โรงเรียนวัดคุ้งวารี 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
111 โรงเรียนบ้านย่านใหญ่ 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
112 โรงเรียนวัดสมอแข 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
113 โรงเรียนนิคมบางระกำ 2 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
114 โรงเรียนบ้านหล่ายขานาง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
115 โรงเรียนวัดโพธิญาณ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 1 โทร.055-244633 ต่อ 109
1.นายพรประเสริฐ ประจันตะเสน 2.นางปัณชญา ดอนปัญญา 3.นางพัชรี เรืองจุติโพธิ์พาน 4.นางสาวสินีนาถ คุ้มแสงเทียน
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน href="http://www.sillapa.net" target="_blank">Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]