หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 สพป.พิษณุโลก เขต 1  
2 โรงเรียนจ่าการบุญ ผอ.ศิลา รินศิรื   092 4178338
3 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก รอง ผอ.ลดาวัลย์ สุขใจ   055 246872
4 โรงเรียนวัดมหาวนาราม ผอ.สุวรรณ เพ็ชรบัว   089 9616291
5 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราช (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) ผอ.สุนทร สมศรี   081 4756570
6 โรงเรียนวัดอรัญญิก ผอ.วุฒิ ปัญญาบุญ   086 9307997
7 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ผอ.สุรินทร์ มั่นประสงค์   081 7079749

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 1 โทร.055-244633 ต่อ 109
1.นายพรประเสริฐ ประจันตะเสน 2.นางปัณชญา ดอนปัญญา 3.นางพัชรี เรืองจุติโพธิ์พาน 4.นางสาวสินีนาถ คุ้มแสงเทียน
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน href="http://www.sillapa.net" target="_blank">Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]