สรุปเหรียญรางวัล สพป. พิจิตร เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เทศบาล 2 วัดชัยมงคล 28 7 4 2 39
2 วังก้านเหลือง 28 4 3 0 35
3 อนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 28 1 1 0 30
4 อนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" 27 5 3 1 35
5 อนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 24 13 4 0 41
6 วัดโพทะเล 21 5 0 1 26
7 วัดทับหมัน 19 5 3 1 27
8 บ้านบึงทับจั่น “ทศอุปถัมภ์” 18 11 3 1 32
9 บุรพรัตน์วิทยาคาร 18 2 3 0 23
10 ชุมชนวัดโพธิ์ทอง “ปกาสิตวิทยา” 17 4 0 0 21
11 วัดชัยศรี 17 2 0 0 19
12 บางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) 16 2 2 0 20
13 สี่แยกเขาดิน 15 5 4 0 24
14 บ้านโป่งวัวแดง 14 10 2 0 26
15 วัดพร้าว 14 4 5 1 23
16 ดรุณบัณฑิตพิทยา 13 9 3 0 25
17 อนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) 13 2 2 1 17
18 วัดบ้านห้วยยาว 13 1 1 0 15
19 บ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 12 5 3 1 20
20 วัดวังเรือน 12 5 1 1 18
21 วัดวังสำโรง 12 4 1 0 17
22 ชุมชนทะนงบ้านไร่ 11 5 6 0 22
23 วัดป่าแดง 11 2 1 1 14
24 ชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 10 2 1 0 13
25 เยาวชนศึกษา 9 6 1 1 16
26 วัดใหม่ดงเจริญ 9 4 2 0 15
27 วัดเขาทราย 9 3 2 2 14
28 วัดวังหว้า 9 3 2 0 14
29 วัดใหม่วังหว้า 9 3 0 0 12
30 บ้านใหม่ราษฎร์ดำรง 9 3 0 0 12
31 บ้านไดรัง (ราษฎร์อุทิศ) 9 2 2 2 13
32 บ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 9 2 0 1 11
33 บ้านทุ่งพรหมทอง “ราษฎร์สามัคคี” 8 6 2 1 16
34 บ้านหนองตะแบก 8 4 1 0 13
35 บ้านไดลึก “ประชานุสรณ์” 8 3 0 1 11
36 วัดหนองกอไผ่ 8 2 2 1 12
37 ไทยรัฐวิทยา60(บ้านเขาตะพานนาก) 8 2 2 0 12
38 วัดป่าเรไร 8 1 2 0 11
39 วัดบ้านท้ายน้ำ 8 1 1 0 10
40 บ้านท่าบัว “รัฐประชานุเคราะห์” 8 1 0 0 9
41 บ้านแหลมรัง “ราษฎร์บำรุง” 7 4 0 1 11
42 ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ 7 3 1 1 11
43 วัดหนองสองห้อง 7 2 2 0 11
44 วัดบึงน้ำกลัด 7 2 1 0 10
45 วัดเขารวก 6 7 1 1 14
46 ชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” 6 5 1 1 12
47 วัดไดอีเผือก 6 3 0 0 9
48 ชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) 6 2 1 0 9
49 บ้านยี่มุ่ย 6 2 0 0 8
50 วัดหนองน้ำเต้า 6 2 0 0 8
51 วัดบ้านบึงนาราง “แก้ววิทยาคาร” 6 1 1 0 8
52 วัดธงไทยยาราม 6 0 1 0 7
53 วัดบ้านท่านั่ง 6 0 0 0 6
54 ศรีประสิทธิ์วิทยา 5 5 1 0 11
55 บ้านเขานกยูง 5 3 2 0 10
56 บ้านหนองแขม 5 3 1 0 9
57 ห้วยพุกวิทยา 5 3 0 0 8
58 สิริวัฒนา 5 2 0 0 7
59 วัดบ้านท่าขมิ้น 5 2 0 0 7
60 วัดคลองคูณ 5 1 1 1 7
61 บ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 5 0 1 0 6
62 สำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) 4 3 1 0 8
63 เทศบาลทับคล้อ 4 3 0 0 7
64 บ้านวังแดง 4 3 0 0 7
65 บ้านบึงประดู่ 4 2 0 0 6
66 วัดวังไคร้ 4 2 0 0 6
67 วัดสัตตวนาราม 4 2 0 0 6
68 วัดคงคาราม 4 0 0 0 4
69 เขาพนมกาวหนองนกยาง 4 0 0 0 4
70 บ้านเขาพระ 3 3 1 0 7
71 วัดลำประดาใต้ 3 2 3 0 8
72 หัวเฉียว 3 2 0 0 5
73 วัดวังหินเพลิง 3 2 0 0 5
74 บ้านทุ่งทอง 3 1 0 0 4
75 วัดวังแดง 3 0 2 0 5
76 บ้านบางพล้อยางหลวง 3 0 1 0 4
77 วัดบ้านบางลายเหนือ 3 0 1 0 4
78 โถงจื้อ 3 0 0 0 3
79 วัดวังตะกู 3 0 0 0 3
80 วัดบ้านบางลายใต้ 2 3 2 0 7
81 บ้านหนองบัว 2 2 0 0 4
82 บ้านปากน้ำ 2 2 0 0 4
83 บ้านทุ่งใหญ่ 2 1 0 0 3
84 บุญส่งวิทยานุสรณ์ 2 1 0 0 3
85 บ้านวังพร้าว 2 1 0 0 3
86 วัดหนองสนวน 2 1 0 0 3
87 บ้านคีรีเทพนิมิต 2 1 0 0 3
88 วัดต้นชุมแสง 2 1 0 0 3
89 อนุบาลทับคล้อ "แม่น้อยบุญช่วยอุทิศ" 2 0 2 0 4
90 ชุมชนวัดสายดงยาง 2 0 1 0 3
91 วัดทับปรู 2 0 1 0 3
92 บ้านเนินโพธิ์ 2 0 1 0 3
93 วัดบ้านท่ามะไฟ 2 0 0 2 2
94 วัดศรีรัตนวราราม 2 0 0 0 2
95 วัดบ้านพังน้อย 1 3 1 0 5
96 บ้านห้วงปลาไหล “สิงหะวิทยา” 1 2 1 0 4
97 เทศบาล ๑ บางมูลนาก 1 2 1 0 4
98 วัดมะกอกงอ 1 1 2 0 4
99 บ้านหนองจะปราบ 1 1 0 1 2
100 วัดบ้านคลองข่อย 1 1 0 1 2
101 วัดลำประดาเหนือ 1 1 0 1 2
102 บ้านเนินทราย 1 0 2 2 3
103 อนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) 1 0 1 0 2
104 บ้านน้ำผึ้ง “วิจิตรวุฒิกรอุปถัมภ์” 1 0 1 0 2
105 วัดคลองข่อย 1 0 0 0 1
106 บ้านเนินแค 1 0 0 0 1
107 วัดบ้านหนองดง 1 0 0 0 1
108 บ้านหนองหวาย 1 0 0 0 1
109 บ้านห้วยตาดำ 1 0 0 0 1
110 บ้านหนองจอก 0 3 0 0 3
111 บางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ 0 2 1 0 3
112 บ้านวังกะทะ 0 2 1 0 3
113 เทพประทาน 0 2 0 1 2
114 บ้านเนินม่วง 0 1 1 0 2
115 อนุบาลตะพานหิน(หนองพยอม) 0 1 0 0 1
116 จันทวิทยา 0 1 0 0 1
117 ชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด 0 1 0 0 1
118 บ้านสามบึงบาตร 0 1 0 0 1
119 บ้านไร่ 0 1 0 0 1
120 วัดขวาง 0 1 0 0 1
121 วัดห้วยเรียงกลาง 0 1 0 0 1
122 วัดโพธิ์ลอย 0 1 0 0 1
123 วัดใดวน 0 1 0 0 1
124 วัดคลองทองหลาง 0 0 1 0 1
125 วัดลำประดากลาง 0 0 1 0 1
126 วัดสัตตศิลาอาสน์ 0 0 0 1 0
127 บ้านวังตายศ "ราษฎร์สามัคคี" 0 0 0 0 0
128 วัดหนองง้าว 0 0 0 0 0
รวม 776 281 120 34 1,177